Велко Мушков -  политология трети курс (2006-2007), Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

ЧОВЕКЪТ ПРИ КАПИТАЛИЗМА

През малкото време, в което нашето общество живее в състояние на капиталистически отношения, все още не може да прозре същността на тази икономическа система.Обременеността със социалистическото минало на страната ни замъглява погледа на съвременния българин, липсата на достатъчно информираност в началото на прехода, за това какво всъщност се случва и до какво ще доведат тези промени, засегнаха кривото разбиране за новата икономическа система. В обществото въобще битуваше "забрана" всегласно да се изрича, че България върви към изграждането на капиталистическата система на икономически отношения.

Дали целенасочено или не, в страната ни не се водеше никаква държавна политика да се разясни същността на прехода, какви биха били последиците, силните и слабите страни на тази система. Обикноовеният човек се почувства изоставен, излъган от управляващите. Появи се огромна пропаст между отделния човек и отделния човек и между отделния човек и политическата и икономическа система, установена в началото на прехода и до днес.

Днешният капиталистически тип личност в България живее с комунистическо съзнание. Икономически силните тогава (през времето на тоталитаризма) са икономически силни и сега. Капиталистът днес стана такъв благодарение на обикновения човек, който не получи признание тогава, не го получава и днес.

Аполитичността на съвременния капиталисически тип личност в страната ни се основава на разочарованието, на рухването на идеала за капитализма от началото на промените. Подобно на комунизма, изглежда че и капитализма за България ще се превърне в утопия, недостижима за нашето общество. Раздалечаването на икономическите слоеве в държавата ни продължава със страшна скорост и сила. Липсва желание за градивност в обществото.

Говорейки за качествата, които съвременния човек трябва да притежава в условията на капиталистически отношения, то трябва да подчертаем, че те за България са все още недостижими. Затова този идеален тип е условна единица, добро пожелание, тип, които тепърва трябва да се създаде. За съжаление, годините на демокрация не показаха прогресивност в мисленето на българина.

Идеалният тип капиталистически човек в България трябва да притежава следните качества:

- трудолюбивост

- добросъвестност

- честност

- отзивчивост

- състрадателност

- самокритичност

- съчетаващ индивидуализма с колективизма

- упоритост

- притежаващ гражданска позиция

- борбеност

- жертвоготовност за каузата си

- отстояващ идеалите си

- последователност в своите действия

- необременен от националистически пристрастя

- интелектуално богат

- основаващ се на ценностите и морала си

Изброените качества не бива да се разглеждат като абсолютно валидни. Към тях може да се прибавят още много, но тези са основни и без тях подобна личност не би съществувала.

Създаването на идеалния тип капиталистически човек ще доведе до структурирането на средната класа в страната ни, а добре знаем по примера на западноевропейските икономики, че наличието на средна класа е индикация за стабилна икономическа, политическа и социална система. Създаването на средна класа в България ще даде повече увереност на отделната личност, която ще придобие смисъл в реализирането на способностите си.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.