Петър  Христев - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Идеалът за България

 

 

Трудно в момента може да се скрие факта, че българите не са доволни от страната си. Този факт е продиктуван от развилте се през 90-те години събития, които изключително много промениха представите на хората. Сриването на българската икономика е страшен удар върху самочувствието на народа. Това доведе до затваряне на българското общество, то трудно след това успя да се съвземе и да вдигне глава.

Моят идеал за България не е нещо много абстрактно, според мен това са истинските възможности на българите:

Българското общество в момента търпи големи промени, промени отнасящи се до преусмислянето на ценностите, на които държи. В България има наченки на образуване на гражданско общество. Българите трябва да осъзнаят своите права и да ги използват пълноценно, независимо от обстоятелствата. Досега обстоятелствата са диктували живота на хората, тази тенденция трябва да се смени, хората трябва сами да вземат инициативата и сами да диктуват обстоятелствата. Представям си едно задружно общество с една ясна цел, това общество посреща трудностите заедно, то не се предава и отстоява своите искания до край. Мисля, че ако целта е налице, обществото ще може да се мобилизира и да направи необходимото за нейното постигане. Българското общество е задружно и нещата които се говорят, че "българите са задружни само на война и когато си варят ракията" не са верни. Успехи се постигат трудно, но мисля, че не може да се винят хората и да се говори за тяхната неготовност да посрещнат новото.

Българската икономика е в подем, на нея и предстои голям възход. България разполага с потенциала да се превърне във водеща икономическа сила на балканите. Нашата страна може да се развие във всяко едно отношение туризъм, земеделие, производство. Все повече чужденци се преселват в страната, за някои от тях това е рая. Ние разполагаме с едно невероятно късче земя предоставено ни от нашите деди и трябва да се грижим за него.

В днешно време икономиката все повече се социализира, именно този факт е благосклонен за развитието на страната, която винаги е била социална по природа. В България може да се постигне всичко, защото има потенциал за това, именно това ще се осъзнава тепърва.

Европейските ценности не са много чужди и те лесно ще се усвоят от хората в страната. България ще се превърне в перла на Европейския Съюз. Българите, обаче трябва да се отворят за Европа и за света това нещо което искам да стане "България една просперираща държава, която не трябва да усвоява постигнатото, а да го създава, една страна открита към всичко и към всички, държава която да интегрира Балканите и да ги поведе към по-добрите времена (както вече го е правила)".

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.