Петър  Христев - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

Капиталистическият човек

 

Всяко конкретно време се характеризирa със свои конкретни изискавания към човека. Присъщо качество на човека е, че той може да се приспособява към изискванията на средата в която живее. Днешното капиталистическо общество се характеризира с напрегнатост и динамичност, които оказват непрекъснато влияние върху индивида и определят неговия живот и този на обществото като цяло. Качествата които трябва да притежава индивида, не са константни, това е продиктувано от факта, че обществото непрекъснато се развива и изменя.

            Капитализмът изисква човека да бъде индивидуалист, тук равенството между хората се състои в равенството пред закона, всеки човек е носител на определени права от които произтичат задължения Ние се раждаме еднакви, но след това всеки се оправя сам в своя живот. Всеки сам определя своята съдба въз основа на личните си качества и възможности. От тук произтичат и качествата с които трябва да разполага човек, за да успее да намери своето място в този непрекъснато променящ се свят.

            Повечето необходими качества идват от развитието на протестанството, то коренно променя преди възприеманата визия за човека и негова роля в обществото. От тук идва и променения възглед към труда на него се гледа като на висша обществена ценност, чрез която членовете на едно общество натрупват богатство и подобряват материалното си положение. Капиталистическия човек е материален човек той се стреми да натрупа колкото може повече богатство, но в случая не говоря, че в своите стремежи за богатство той забравя своите човешки (християнски) черти, напротив при него се съчетават християнските ценности със индивидуалните стремежи към успех. Не може да се говори за непрекъснат индивидуализъм при капитализма, тук същината се състои в стремеж на налагане на своите идеи и цели вътре в обществото, крайната оценка на постигнатото се дава именно от него, а обществото това са връзки и сплотеност.

            За да успее човекът да се наложи в обществото на него са му необходими две основни качества твърдост и упоритост. От тези две произтичат и още. Твърдостта е в основата на налагането на своето становище и неговото отстояване пред другите индивиди. Тази черта е присъща на тези които знаят какво искат и как да го постигнат. Твърдостта върви ръка за ръка с увереността, ако ти не си вярваш как очакваш другите да ти повярват. Упоритост упорството рано или късно дава резултат. Човек каквито и трудности да среща по пътя си не трябва да се отказва. Пътят към успеха е труден, но нищо в живота не става лесно с упоритост и труд всичко се постига.

            Капиталистическият човек живее в един непрекъснато променящ се свят от тук идва и другото качество - адаптивност. Приспособяването към текущата ситуация веднага те изтрелва пред твоите опоненти. Днешния човек живее тук и сега, непрекъснато трябва да следи всичко и да прави изводи за евентуалното развитие на средата. Няма нищо постоянно всичко тече, всичко се променя, ако не устоиш на промяната не те чака нищо добро.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.