Иван Анастасов -  политология трети курс (2006-2007), Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

 

Идеалният тип личност на капитализма

 

 

    Идеалният тип личност при капитализма е различна за всеки или поне за различните социални групи. За едни тази личност трябва да е скромна, честна. За други – много амбициозна, борбена и дори безкомпромистна в действията си. Има и такива, които смятат, че личността трябва да не се променя. Да бъде такава, позната ни от преди 1989г. – консервативна, смирена, манипулирана и контролирана.

      Според мен идеалният тип личност трябва да притежава тези качества в себе си, които да му осигурят уважение и почит сред обществото. В него трябва да са съсредоточени качества като на първо място, скромност, но едновременно с това да има и нужното подплатено самочувствие. Амбициозност, да има цели, които постоянно да го тласкат към нови постижения. Изпълнителност – да прави нещата по възмжно най – добрия начин. Да се опитва сам да се справя в сложна ситуация. Едновременно с това да може да работи в екип с останалите. Не на последно място е вярата в това, което прави, оптимизъм относно бъдещето. Събирайки в себе си описаните черти от характера, днешната личност не би имала проблеми в реализацията си, в създаването на семейство и добри приятели. В осигуряването на надеждни условия за бъдещото поколение.

     Според мен е важно не групата, а отделният човек, не количеството, а качеството. Когато следваме тази норма и когато всеки от нас знае своето място в обществото,бихме могли да изградим една модерна, богата държава, готова да се сравнява с развитите страни.