Ирина Скакова - политология, трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

ИДЕАЛНИЯТ ТИП ЧОВЕК В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО

 

         Битува мнението, че християнските добродетели са забравени поради преминаването на стопанството към капиталистически начин на функциониране.  Смята се още, че състраданието като една от тези добродетели - е в основата на комунистическия характер на християнството, защото общността на имуществата и начина на живот биха били стопанската основа на колективното освобождаване на пролетариите от гнета на богатството, основано на частната собственост. Иначе казано, нещастието не е в това, че Бог не дава на людете богатство, а в това, че други им отнемат перспективата да се ползват от него.

Капитализмът не ограничава свободата на индивидуалността да се развива, дава й самочувствие, осигурява простор за нейния творчески, духовен и предприемачески капитал. Социализмът, напротив, живее от ограничаването и обезличаването на хората и на тяхната индивидуалност. Обезличаването, безволието, мързелът - са хранителната среда за социализма. В капитализма няма популизъм, но има уважение към човека, живота, и стремежите му, към миналото, настоящето и бъдещето му. В него хората живеят собствения си живот, а не животът, който някой друг им е определил.

Капитализмът е социална система, базирана на частната собственност и равните права на индивида. Икономическа система основана на частна собственост върху средствата за производство;инвестициите се определят от частни,а не от държавни решения,а цените,производството и разпределението на стоки се формират в условия на свободна конкуренция на пазара. Капиталистическата икономика се появява в Западна Европа през шестнадесети век вследствие на развиването на новите търговски пътища между Новия и Стария свят.

Свободният пазар е езикът, на който разговарят способните и свободни хора. Този език е непознат за крадците, за лъжците, за лицемерите и лентяите. Ето защо те завземат езика, понятията, обсебват ги - за да се самопосочат като представители на нещо, за което никой не ги е избирал. Да кажеш, че си ЗА капитализъм, означава, че си за по-малко държава, по-малко намеса, по-малко данъци, да искаш конкуренция, да си за свободен пазар. Това е двигателят на прогреса в едно общество - личността и идеите, на които е носител, идеи, които никога не могат да се родят колективно в социалистическия мозък.

Ако за социалистите идеалният тип човек е средно-/дори основно/ образования, без религиозни вярвания, без други цели освен да има храна, покрив и семейство, обикновен работник в някой от социалистиеските заводи... То капиталистическият тип човек е кардинално различен. Той е човек с виждания не само за себе си, но и останалите и останалото около него.  Човек, за който образованието не е задължение, а жизнена потребност. Той не работи, за да съществува, а съществува, за да работи (М. Вебер, Протестанската етика и духът на капитализма). За него кариерата е отражение на личностното му развитие.

Идеалният тип човек в капиталистическото общество е човек, който не просто знае значението на думата свобода, но и я приема като своя основна ценност и право. Той приема наличието на конкуренция не като ужасно зло, а като поле за изява на неговите способности и умения. Не се страхува да поема инициатива и съответно отговорност. Напротив, за да спечели, рискува с цел да загуби. Защото вярва, че няма случайни и дадени неща, че живота му е негово собствено дело. И сам е виновен и за нещастието, и за щастието си. Същевременно не забравя и правата на другите. Капиталистическият тип човек е религиозен; в постъпките си се води от ценности и етични норми, които не са наложени от политически структури, а са негово вътрешно убеждение.

Идеалният тип човек в това общество не е част от безлична и безмозъчна маса. Той е Личност със собствени цели и проекции, за която съществуването й има смисъл - развитието й както в духовен, така и в професионален и обществен аспект!

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.