Един за всички, всички за ... пари!!!

Таня Матова

 

На 24 септември 2007 г. започна ефективна стачка в училищата и детските градини в страната до нея се стигна, след като правителството и синдикатите не можаха да се споразумеят за увеличението на учителските заплати.

Синдикатите настояват за 100% увеличение на учителските заплати до 1 юли 2008 г.

Кабинетът предлага брутната работна заплата да стане 650лв. от 1 юли 2008 г.

Противоречиво е мнението на обществото. Навсякъде чуваме и четем различни настроения. Едни подкрепят учителската стачка, други не, а някои остават пасивни за случващото се около тях.

Трябва да се отстояват правата и приоритетите на учителската професия. Завидно е как толкова много хора успяха да се обединят под знака на парите. Но ... Има едно голямо НО. Исканията, които те имат, са нереални и нелогични, защото не говорим само за София и елитните училища в България. И без да съдя или обиждам провинциалните учебни заведения, и 300 лв е висока заплата, съпоставена с останалото заплащане в града, селището и региона им. А продуктът, който получаваме от труда им? Дали е пропорционален на исканите увеличения?

Защо всъщност е тази стачка? За повече пари? Живеем в условията на пазарна икономика, има пазар на труда, дали ще са конкурентноспособни там със своите знания? Когато афишират ниските си заплати, никъде не отбелязват т. нар частни уроци, а данъците от тях? Ако са толкова способни, защо се налага децата да ходят на допълнителните платени извънкласни часове, за да се доближат до критериите на Висшите училища? Отговорът е ясен... Няма адекватно преподаване, няма консултации след учебните часове, няма желание за работа!

Има много лесно решение на тази полемика Учителски заплати, която вече се е превърнала в махленска свада. Преразпределението на бюджета явно няма да е достатъчно. Съкращения... Учениците са намялели с над 14% за тази година, учителският персонал с 1%. Има региони, където на 60 ученика преподават 12 даскала, или за 5 ученика 100% увеличение на заплатата. Интересно...

Но дали това не е твърде крайно мнение, защото за ниската продуктивност на учителите допринася и лошата учебна база. Стари мебели, черни дъски ( символ на училището), тебешири, от които получават алергии..., липса на модерна техника и липса на познания за работата с нея!

Не съм забравила ученическите си години и не изказвам мнение от популизъм. Трябва да се увеличат заплатите. Будителите на нашето общество трябва да могат да си позволят достоен живот. Стачката показва, че има надежда в обществото се е пробудило зрънце борбеност след толкова години апатия... Но моля ви не осакатявайте децата. НЕ пречупвайте устремеността им за познание. Равнодушно ги изпращате на улицата, а там животът-учител ги учи, но той е безмилостен. Пожалете ги! Върнете ги в класните стаи!!!

 

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.