Анастасия  Арикова -  политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Капиталистът на XXI век: какъв е и какъв би трябвало да е?

 

За да се ръководи успешно бизнесът днес, собственикът - капиталистът, трябва да притежава различни качества, в сравнение дори с преди половин век. Твърдата ръка и установен от държавата бизнес-моделът вече са предадени на историята. Но какво изисква модерността от съвременния човек, който иска да преуспее в суровата действителност на пазарната икономика?

Най-важна характерна особеност на предприемачеството е способноста да бъдеш лидер. През различни исторически етапи под лидерството се крие различен тип на поведение. Лидера на XXI век го виждам като човек, способен да работи ефективно и да внедрява иновации, който да е пример за подражание за подчинените. Но само това не е достатъчно. Съвременният лидер трябва да е проницателен и постоянно да работи във връзка с поява в компанията на все нови и нови идеи, които, както вече отбелязвах, стоят в основата на прогреса и процъфтяването на зараждащия се бизнес. Така стигаме до извода, че капиталистът трябва да е образован, да попива информацията от всички възможни източници и да види всички нови бизнес-възможности, преди те да достигнат до конкурентите му, и амбициозен, да се стреми със всички сили да достигне поставените му цели и да е готов към борба - с конкурентите, организационни проблеми в компанията и със собствените си недостатъци.

Способността да се адаптира към предоставените му условия е не маловажно качество на модерния капиталист. Пазарът се променя почти всекидневно, така че водачите трябва бързо да реагират на промените.

Комуникативността е още едно качество на разумния капиталист, който може да създаде атмосфера, благоприятна за това, сътрудниците да изказват собствено мнение по актуални въпроси за ефективно функциониране на предприятието. По този начин отношенията му с персонала придобива много важен акцент.

Решителност, точно дефинираните цели и усет към евентуални бъдещи промени или катаклизми в сферата на бизнеса му също ще изиграят не второстепенна роля за един модерен предприемач. В днешното време РИСКЪТ присъства във всичко, което ни заобикаля. Така че готовността да рискуваш е предпоставка за успех при съвременните условия на пазарната икономика. Към тези предпочитани свойства могат да се прибавят и интуиция, максимална съсредоточеност, както и аналитичните способности на личността, упоритост, коректност и харизматичност.

Обективна (доколкото е възможно)самокритика и стремеж към запазване на истинското АЗ, което да не придобие абсолютно егоцентрични параметри, независимо от обстоятелствата, водещи до просперитет и материално благосъстояние, - това са свойства, които са много необходими за капиталиста, който се стреми да  остане и ЧОВЕК.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.