Виктор Мичев,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

Гиньо Матев

(кмет на Тракия)

 

   

 

Гиньо Матев наследи новия кмет на Пловдив Славчо Атанасов в район "Тракия", печелейки още на първи тур. Роден през 1957 г. в Стамболийски. Завършва висше военно училище, специалност противовъздушна отбрана и инженер радиоелектроника. Завършва ВА "Г.С. Раковски" и училището на НАТО за Европа и Федерална република Германия. Директор Дирекция Общинска собственост, семеен с две деца. Изминалата 2008 беше поредната успешна година за любимия ни квартал. Кметът Гиньо Матев предостави своя доклад за управлението на квартала. Прекият отчет пред гражданите е съществен елемент от почтеното и прозрачно управление. Периодичната отчетност за дейността на кмета е и неразделна част от функционирането на гражданското общество, тоест – демокрация в действие.

                                                    

Проект за парка “Кан Крум”

 

Едно от основните обещания на новия кмет беше свързано с изграждането на парк “Кан Крум”. За изминалия период успях работата стигна до фаза работен проект, с който районната администрация с подкрепата на община Пловдив ще участва в конкурс пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството  за европейско финансиране на стойност 7 милиона лева. При наличието на разработен перфектен работен проект и при пълната подкрепа от община Пловдив, остава открита надеждата, че ще се преборим за европейските пари. С изграждането на парка “Кан Крум” се стартира и работата по друг проект, който ще осигури обогатена хумусна пръст за създаването на зелената зона. Това е мащабен проект, който започна вече с идеята за обработка на огромните количества листна маса и окосени треви от територията на района. Това е отколешна българска традиция, която се възражда, но чрез съвременни технологии. Идеята е да се използва получената маса, да се смеси с натрупванията на хумусна пръст от изкопите на строителните обекти и допълнително да се обогати с известни количества от биомасата в Градската пречиствателна станция, за да се получи наистина качествена основа за бъдещия парк, а и на всичките други проекти за изграждане на паркове в района.

 

  

Проекта за Ботаническата градина
 

Една от  бленуваните мечти на много тракийци беше да се съживи пространството на това огромно богатство на района – Ботаническата градина. На територията на България има още 2 такива градини с ценни и редки растителни видове, и че този незаслужено пренебрегван през последните десетилетия терен, може да стане една от големите атракции на Пловдив и същевременно да бъде място за краткотраен отдих и разходка на тракийци. Администрацията на района и община Пловдив ще имат право да инвестират в проектирането на пространството като парк и превръщането му в достъпна и много важна част от зелената система на Пловдив. Тоест, по този проект работите са предвижени напред с перспектива до няколко години той да бъде реализиран в основни линии.

 

Проекта за парк “Лаута”
 

Тук също имаме движение напред, след като с помощта на кмета се обособи територията по устройствения план. Това беше важна стъпка, за да започне работата по проектирането на “Лаута” като парково пространство с цялостната инфраструктура. Искам да подчертая, че при реализирането на тези няколко проекта район “Тракия” ще се утвърди като безспорен №1 като предпочитано място за живеене в Пловдив заради мощната си зелена система и места за кратковременен отдих.


 

Проект “Озеленяване на междублокови пространства”
 

Това е елемент от зелената система на района с огромен потенциал за развитие на партньорството с Гражданските съвети. Междувременно, от началото на тази година бяха засадени нови 234 дървета и 33 382 броя храсти, като част от тях със съдействието на гражданите от района във връзка с инициативата “Зелен дом”. Едва ли е нужно да изтъквам, че по отношение на гражданската активност за облагородяване и озеленяване на жизнената среда, район “Тракия” е водещ сред останалите райони на Пловдив.

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
 

Две бяха основните обещания на г-н Матев  по отношение на пътната инфраструктура: отваряне на зона А-12 с бърза връзка към централната част на Пловдив, чрез създаването на новата улица “Професор Цветан Лазаров” и отваряне на Тракия с връзка между SPS и “Скобелева майка”. По първия проект – улица “Професор Цветан Лазаров” през тази година вече е завършено проектирането и още в бюджета на общината за следващата година кметът на Пловдив  е обещал 1 милион лева за стартиране на обекта. Целта е през 2010 тази толкова стратегическа транспортна връзка да бъде завършена и трафикът до центъра и обратно да бъде максимално облекчен. По другия проект – отварянето на Тракия с бърза пряка връзка към
Цариградско шосе нещата са придвижени в посока препроектиране на тази част от устройствения план със съдействието на експертите от общината. Веднага след като това препроектиране приключи, започва работа по окончателното отваряне на района и в посока район “Източен”.

 

Район “Тракия” през последните години регистрира повишена раждаемост, а и положителен демографски прираст – новородените са значително повече от починалите граждани на района (621 са новородените, а 462 са починалите граждани на района, което на фона на общия отрицателен прираст на цялата нация е изключително радващ факт). В този смисъл започвалото изграждане на две нови детски градини, които съответстват и на най-строгите европейски изисквания е наистина впечатляващо.

Тенденцията за увеличаване на раждаемостта обаче изисква да се изграждат  нови детски ясли, така че и в това отношение вече има напредък. Успешно премина конкурсът за възлагане на проектирането на две детски ясли за по 8 групи, така че в бюджета на общината за следващата година са поискани пари и за първата от тях. Успоредно с това ще се кандидатства за европейско или държавно финансиране на втората детска ясла, за да отговори на нуждите на младите семейства.


  

Подкрепа на инвестиционна програма на бизнеса в район
“Тракия”

 

През тази година в район “Тракия” се реализират мащабни строителни проекти за:
- жилищни сгради с над 90 000 км м. жилищна площ на обща стойност над 65 млн.лв.
- промишлени и обслужващи сгради с над 50 000 кв.м общ площ на обща стойност на инвестицията над 40 млн.лв. В процес на проектиране и предстоящо строителство са жилищни, търговски и промишлени обекти на обща площ 120 000 кв.м, като стойността на строителната инвестиция надхвърля 100 млн.лв.


 

Проектът за православен храм
 

Както е известно, този проект е сред приоритетите не само на район “Тракия”, но и на община Пловдив. За тази година са предвидени в бюджета 1 милион и 250 хиляди лева инвестиции за проектирането и изграждането на храма. Проектът беше създаден, но митрополит Николай преди 6 месеца поиска цялостно препроектиране на Божия дом. Това вероятно ще забави старта на изграждането на това величествено съоръжение, което по мащабите и величието си трябва да съперничи на столичния храм “Александър Невски”.

 

 

 

 

 

По програмата за управление на техническата
инфраструктура беше извършено:

 

 

Преасфалтиране на улици 22600 кв.м. с линейна дължина 2000 м, участъци от ул. “Съединение”, ул. “Хан Крум”, ул. “Цар Симеон”. Преасфалтирането по тази програма ще се ускори значително до края на годината, тъй като основният изпълнител досега беше ангажиран с реконструкцията на Кукленско шосе и кръговото движение на околовръстния път.

 

-    Изградени бяха 2670 кв.м. тротоарни настилки.
-    Създадени бяха нови паркинги на площ 2200 кв.м.
-    Текущите ремонти на всички улици в “Тракия” преди зимния сезон са пред пълно финализиране.
     

     По строителната програма на кметството беше извършено:


-    изградена нова улица за бл. 158/159 на площ 900 кв.м.
-    Отводняване и ремонт на пътя пред блок 148, 148А – 240 км.м.
-    Изграждане на джобове за спирки на градския транспорт - 200
кв.м. и тротоари – 240 кв.м.
 

     Сигурно разбирате, че свършената работа е значителна. Междувременно за втори път защитихме сертификата си за качество ISO 9001 – 2000. Това доказва, че системата за управление на качеството в районната администрация се развива и анкетите сред жителите на “Тракия” показват, че гражданите са доволни от качеството на обслужването. Стъпка напред е внедряването на програмата “Акстър” за пълна проследимост на движението на документите и жалбите на гражданите. През миналия месец приключи обучението на всички експерти и специалисти в районната администрация за работа по тази програма, която ще е част от системата и на общинската администрация.
  

Изключително важен елемент от работата на кмета е партньорството със структурите на гражданското общество. Както е известно, в район “Тракия” през миналия мандат беше създаден първият Граждански съвет. Наскоро беше извършена регистрацията на този Граждански съвет като гражданско сдружение, което ни отваря пътя за реализирането на партньорски проекти, свързани с облагородяването и озеленяването на района, както и за други дейности в обществена полза, за които тепърва ще ви информираме. Успоредно с това е в ход процедура по юридическата регистрация и на Младежки съвет - Тракия, на територията на района за партньорство с районното кметство. Това са уникални по същността и мащабите си, иновационни за България структури на гражданското общество, които са партньори и корективи за прозрачното и почтено управление на района с огромен потенциал от креативни идеи и проекти, на които ще се разчита. Потенциалът на район “Тракия” е изключително голям. По данни на Бюрото по труда общият брой на регистрираните безработни в “Тракия” за октомври е 851 души. Това представлява  2,75% от трудоспособното население. За сравнение процентът на безработните в Пловдив е 3,63. Което означава, че район “Тракия” сваля равнището на безработицата в общината - извън района тя надхвърля значително 4 на сто. Фактът е косвен показател за добрия бизнес климат в района, критерий за партньорство с бизнеса и е постоянна цел в политиката на кметската администрация. Фактът е и показател за образоваността и конкурентноспособността на трудоспособните граждани от района на трудовия пазар. А този завиден потенциал на тракийци е гаранция за перспективно и устойчиво развитие. Естествено не закъсняха и наградите и признанието. Квартал “Тракия” победи "Център" с  11% в крайното класиране на кампанията "Най-добрият квартал за живеене" в Пловдив. Резултатите от вота на пловдивчани по време на кампанията, организирана от Дарик радио, вестник „24 часа”, телевизия „Евроком България” и интернет сайта Дарик нюз, станаха ясни малко преди Коледа. По време на класирането участваха  4 307 души, което прави изследването абсолютно представително. За „Тракия” са дали своя вот 55,7% от слушателите, зрителите и читателите, а за „Център” съответно 44,3%. Кампанията, която стартира на 28 октомври, се проведе по 33 критерия за отделните квартали в жилищните райони на Пловдив. В анкетата бяха включени 25-те най-големи квартала на града от шестте жилищни района. Според повечето от гласувалите “Тракия” е и най-чистият и добре осветен квартал, има най-голям брой места за паркиране, няма задръствания и разполага с най-много зелени площи и най-удобен транспорт. Какво повече да добавим след такива думи.

Трябва да бъдем реалисти. Да,ние имаме всички шансове да се постигне заложеното в програмата за управление през следващите три години. Стартират се и нови проекти, за които всички  ще се борим здраво за държавно и европейско финансиране. Но пък си мисля, че дори половината от набелязаните проекти да успеем да осъществим през следващите години, “Тракия” ще продължи устойчивите си темпове на развитие, независимо от мрачните прогнози по повод световната финансова криза. Ще завърша с думите на един мой познат: ”В Тракия слънцето никога не залязва”.

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.