Виктор Мичев,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

Военна болница

(Пловдив)

 

Сградата, в която днес се намира Военна болница, е сграда, проектирана и строена за болнична сграда в началото на миналия век (1928 година е завършена и започва да функционира като католическа болница). Въпреки 75-годишната си история, сградата продължава да бъде функционална за целите, за които се ползва. През годините е достроявана, пристроявана, а в последната години и значително ремонтирана. Болницата разполага с около 50 болнични стаи, значителна част от които са с две легла и собствен санитарен възел, собствена парна централа, осигуряваща добро отопление, асансьори, лесно придвижване до отделните диагностични звена. Във всяка болнична стая има телевизионен приемник, включен към кабелен оператор. На пациентите са осигурени пижами и постелъчно бельо. Собствените дрехи се съхраняват в централен гардероб, а за особено ценни вещи е предвидена каса. Храната в болницата се приготвя в собствена кухня от добри професионалисти, които с високата дневна разценка от 4.08 лв. приготвят не само вкусна, но и богата храна. И трите стандартни ястия /закуска, обяд, вечеря / са със месо през всичките дни от седмицата. За пациенти със заболявания, изискващи диетична храна, се осигурява такава по всички правила на съвременната диетология.


  
 

Военна болница (гр.Пловдив) е ведомствено лечебно заведение към Министерството на отбраната, регистрирано по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. Въпреки ведомствения си характер, то е отворено за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, за които болницата има сключен договор със Здравната каса за лечение по клинични пътеки. Болницата е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение. Разполага с три клиники: Терапевтична, Хирургическа и Неврологична, добре уредена реанимация и пет стационарни отделения – очно, ушно, кожно, физиотерапевтично и отделение за палиативни грижи. Има Приемно-диагностичен блок с осем приемни кабинета и модерна регистратура, управляваща потока от пациенти. Към Приемно-диагностичния блок има и три диагностични отделения – рентгеново, клинична лаборатория и патохистологично, разполагащи със съвременна диагностична апаратура. Болницата работи по договор със Здравната каса по 80 клинични пътеки, по които приема пациенти от цялата страна. Лекува и пациенти срещу заплащане.
Разположена е на три етажа и има около 50 болнични стаи с 2 и 3 легла. Всички са със собствени санитарни възли. Във всяка има телевизионен приемник. Храната се приготвя в самата болница и е значително по-богата, отколкото тази в другите лечебни заведения.
Въпреки богатата си история – Военна болница в Пловдив има отпреди 117 години, а сградата в която се помещава е построена преди 75 години - болницата е модерно лечебно заведение, основно ремонтирана е и предлага добри условия за пролежаване.
Намира се в централната част на града и има много добри комуникации както с ЖП гарите така и с трите автогари.
Има модерна телефонна централа, която позволява лесен достъп до необходимото звено. По-важните телефони са:  609 810 – централа, 609 861 – регистратура, 609 819 – старши дежурен лекар, 609 813 – управление. Управлението на болничната база се осъществява от Началник и двама функционални заместници. Началник на ВМА ББАЛ Пловдив /Военна болница - Пловдив/ е полк. д-р Атанас Калчев. Д-р Калчев започва службата си като военен лекар в Кърджали, минава през школата на ВМА София, където специализира гастроентерология, а от 1992 год е във Военна болница Пловдив, отначало като началник на ендоскопски кабинет в клиниката по Гастроентерология, от 2000 година като началник на обединената Вътрешна клиника, а от 2003 год. е началник на болницата.

Функционален заместник-началник по лечебната част е д-р Христо Георгиев. Започва като военен бекар в Карлово и минава пред няколко звена в болницата, като защитава три медицински специалности. Сега завежда ендокринологичното отделение във Вътрешна клиника и извършва горни ендоскопии.

Функционален заместник на болницата по учебно-научната част е д-р Илия Бодуров. Започна като военен лекар в Карлово, а от 1980 год и досега е началник на Патологоанатомичното отделение при болницата.

 

Терапевтична клиника

 

Teрапевтична клиника е разположена на третия етаж на болницата и е с общотерапевтична насоченост. Има значителен опит и добре подготвени специалисти предимно в областта на кардиологията, гастроентерологията, ревматологията, пулмологията и ендокринологията. Клиниката е с млад и мотивиран лекарски и сестрински колектив, чиято основна цел е да лекуват добре при задължително добро отношение към пациента. Всички лекари имат основна специалност вътрешни болести, а значителна част от тях и профилна специалност: четирима – кардиология, и по един - гастроентерология, ревматология, ендокринология, пулмология. Клиниката работи по 18 клинични пътеки – пневмония, хроничен обострен бронхит, хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на стомаха и червата, заболявания на щитовидната жлеза, костно-ставни заболявания. Клиниката има разкрити 35 болнични легла, 6 от които са в добре уреден интензивен сектор. Освен стандартната апаратура за лечебно звено по вътрешни болести /електрокардиографи, монитори и др./ клиниката разполага и с фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, ректороманоскоп, ехокардиограф, което предполага една много добра предболнична и болнична диагностика. Клиниката е база за обучение на специализанти по вътрешни болести, а от 2009год. ще обучава специализанти и по гастроентерология, ревматология, ендокринология, кардиология.

Клиниката се ръководи от доц. Мария Панчовска - ревматолог с богат опит и множество публикации в областта на ревматологията. Приемният кабинет на клиниката е на първия етаж в Приемно-консултативно отделение и е с работно време от 8.00 до 14.00 ч.

  

Хирургическа клиника

 

Хирургическа клиника е основно лечебно звено в болницата. Има три функционално обособени отделения – общохирургично, урологично и гнойно-септично. В общохирургичното отделение освен коремна хирургия се работи с успех и жлъчно-чернодробна, ендокринна хирургия /щитовидна жлеза/, млечна жлеза, ортопедия.
В нея работят 10 лекари, повечето от които с две или три специалности. Клиниката разполага с 30 легла в стаи с по две, три и четири легла. Има модерен оперативен сектор с четири операционни маси. Хирургическа клиника работи по договор със здравната каса за 40 клинични пътеки по важните от които са: оперативни интервенции на стомах и черва, херния, щитовидна жлеза, млечна жлеза, жлъчен мехур, жлъчни пътища панкреас, кисти и резекции на черния дроб, урологични и травматологични операции със средна тежест. Ръководител на клиниката е д-р Белев, специализирал в клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия на ВМА – София, под ръководството на доц Владов. Освен по договор със здравната каса, в клиниката се приемат и пациенти за лечение срещу заплащане. Цените, които се предлагат, са най-ниските в областта и страната.

Хирургическа клиника има два приемни кабинета в Диагностично-консултативния център на болницата, намиращи се на първия етаж:
- хирургичен кабинет с работно време от 7.30 до 13.30 часа и
- ортопедично–травматологичен с работно време от 10.30 до 13.30 часа.


 

Неврология и психиатрия

 

Клиниката по неврология и психиатрия е разположена на третия етаж в сградата на болницата в неговото югозападно крило.
Клиниката има млад, знаещ и мотивиран за работа лекарски и сестрински колектив, стремящ се да полага възможно най-добрите грижи за болните. В клиниката работят шест лекари. Клиниката по Неврология и психиатрия се ръководи от доцент и доктор по медицина с богат медицински и организационен опит.

Клиниката разполага с 20 легла в стаи с по две,три и четири легла. Отделението е наскоро ремонтирано и предлага много добри условия за пролежаване

  

Отделение по оториноларингология

 

Отделението по оториноларингология /ушни, носни и гърлени болести – УНГ/ е разположено на четвъртия етаж на болницата в неговото източно крило.То има разкрити 10 легла, разположени в 3 стаи. В отделението работят двама лекари с богат клиничен опит, особено добре специализирани в малката оториноларингологична хирургия – тонзилектомии, изкривявания на носната преграда, хиперпластични процеси на носната лигавица, синуити, възпалителни заболявания на средното ухо и др. Стремежът им е да постигат желания лечебен резултат с максимално кратък престой на болния. Отделението има сключен договор със здравната каса за хирургично лечение на хиперпластични заболявания на сливиците – тонзилектомии. Доколкото лечението на това заболяване е планово, безплатно, по договор с касата се лекуват само пациенти от Пловдивска област.

Освен безплатно отделението приема и пациенти за платено лечение, като цените по засега действащия ценоразпис са особено атрактивни – 30 лева на ден.

УНГ отделението има приемен кабинет в поликлиниката на болницата намиращ се на втория етаж.Кабинетът има работно време всеки присъствен ден от 9.30 до 13.30 часа.

 

Очно отделение

 

Очно отделение е разположено в западното крило и на четвъртия етаж на болничната сграда. Има разкрити 10 легла, разположени в три стаи. В отделението работят двама лекари с богат опит в областта на очните болести въобще и на оперативната офталмология в частност. Отделението разполага с модерна апаратура за поставяне на меки и твърди вътреочни лещи, очен ехограф и друга модерна апаратура.

Отделението има приемен кабинет на втория етаж на поликлиниката, с работно време от 9.30 до 13.30 всеки присъствен ден.

Началник на отделението е д-р Атанас Калайджиев. Д-р Калайджиев е специализирал очна хирургия във ВМА София и е участвал във всички семинари на гостуващи световни специалисти по очна хирургия. В отделението работи и д-р Соня Павлова, също с богат опит в очната хирургия.

 

От няколко месеца болницата разполага и с Отделение за палиативни грижи за терминално онкологично болни, за което има разкрити 10 легла в стаи с по две легла. Отделението за палиативни
грижи е в процес на утвърждаване и има амбицията да облекчи страданията на болните с онкологични заболявания в терминален стадий, основен проблем при които е борбата с болката. Щатно в отделението работи един лекар, сестри и санитари. То е разположено в самостоятелно крило в западния край на болничната сграда и е основно ремонтирано. Условията, които предлага за пациентите и евентуалните придружители, са възможно най-добрите. Отделението е създадено, за да работи по договор със Здравната каса, и приема пациенти за безплатно лечение, които отговарят на изискванията, поставени от касата:
- Онкологично заболяване в терминален стадий, установен от някоя болнична онкологична комисия.
- Престой до 20 дни.
- Пациентът да е наясно със заболяването си, за да попълни редица документи, изисквани от касата.
Освен за безплатно лечение по договор с касата, отделението приема и пациенти за платено лечение по предварителна договореност. Във всички случаи трябва да става дума за пациенти с тежки заболявания, които да имат лечебни проблеми, подлежащи на лечение. Засега все още не се предвижда дълго пролежаване на пациенти за гледане. Отделението няма разкрит приемен кабинет в поликлиниката.

 

Отделението за образна диагностика

 

Отделението за образна диагностика или рентгеновото отделение е звено от Консултативно-диагностичния блок на болницата. Разположено е на първия етаж между болничната сграда и поликлиниката.

Отделението извършва конвенционална рентгенова и ехографска диагностика. В него работят двама лекари с много богат опит в образната диагностика. Освен рентгеновите и ехографски изследвания на контингента имащ право на безплатно лечение в болницата, в отделението се извършват и платени изследвания. Платените изследвания могат да бъдат назначени от някой от приемните кабинети в болницата, но могат да се извършат както при назначения от лекари извън болницата, така и без назначение от лекар по желание на самия пациент. В последните два случая желанието се заявява на Рентгеновата регистратура, която се намира във фоайето на поликлиниката на първия етаж срещу общата регистратура.

 

 

Клинична лаборатория

 

Отделението по Клинични анализи, по-известно като клинична лаборатория, е отделение от Диагностично-консултативния блок на болницата. То е разположено основно в централната част на четвъртия етаж на болничната сграда, но има и изнесена част в поликлиниката, разположена на втория етаж. В отделението се извършват цялата гама морфологични и биохимични изследвания, необходими за диагностично–лечебната дейност на болницата. За осъществяването на тези изследвания то притежава някои съвременни апарати с големи възможности и има договореност за получаването на още два, които биха го извели като едно от водещите по възможности в областта. В отделението работят лекар, химик и клинични лаборантки с опит и възможности за много добра практика. Отделението е включено в системата за външен контрол и е сертифицирано по изискванията за добра медицинска практика в областта на клиничната лаборатория. Отделението работи предимно с приемните кабинети, клиниките и отделенията на болницата за пациенти, имащи право на безплатно болнично лечение, но е в състояние,  и извършва платени изследвания, назначени от външни лекари или по желание на самия пациент.

 

 

Приемните кабинети

 

 

Приемните кабинети са основната и най-важна част на Диагностично-консултативния блок на болницата.

Военна болница разполага с 8 приемни кабинета и добре уредена регистратура.

На всички достъпни места са поставени указания и справочна информация, която има за цел да улесни пациента. Кабинетите са разположени на първия и втория етаж на поликлиничната сграда, намираща се на западния край на болницата и с вход откъм ул.”П.Д.Петков”. Поради спецификата на лечебното заведение работата на кабинетите не подлежи на детайлно планиране, но стремежът е всички обърнали се към съответния кабинет да бъдат прегледани и изследвани в рамките на деня и по изключение на следващия ден. Поради това регистратурата не прави предварително записване, но може да се получат съвети кога да се явите, за да бъдете прегледан същия ден.

Платен прием се осъществява за доболнична помощ във всички приемни кабинети от Диагностично-консултативния блок. Болнично лечение на практика се осъществява предимно в Хирургическа клиника, Терапевтична клиника, Клиниката по Неврология и психиатрия, ушно отделение. Засега здравните услуги се заплащат по наредба 22 от 1988 г., в която цените за болничен престой са 25 лв. на ден за терапевтична и неврологична клиника и 30 лв. на ден за хирургична клиника и ушно отделение. Предстои утвърждаването на нов ценоразпис, който след като бъде утвърден, ще се публикува в сайта на болницата. При всички случаи, когато се касае за болнично лечение по желание на пациента, е необходимо да се уговори приемането със съответния началник на клиника или отделение, което може да се извърши в приемния кабинет или на телефоните, които могат да се намерят в страницата на съответната клиника или отделение.

Като цяло, може да обобщим, че Военна болница-Пловдив,предлага условия, на които повечето болнични заведения в страната могат само да мечтаят. Въпреки всичко, човек е хубаво да знае, че здравето е най-важно, за да живее и се радва пълноценно на живота си.

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.