Силвия Иванова Балева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

 

Инж. Иван Тотев - кмет на район „Източен”

  

 

  

Район „Източен“ - Община Пловдив, се създава съгласно Закона за Териториално Деление на Столична община и големите градове през 1995 г. със следните граници:
на запад с бул. „Източен“; на север с река „Марица“; на изток с бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Освобождение“; на юг с бул. „Санкт Петербург".
 

Територията на района обхваща 6,34 кв.км. Броят на населението към момента, по постоянен адрес, е 61149 жители. Район „Източен“ е съставен от кв. „Изгрев“, кв. „Дружба“, кв. „I-ва Каменица“, кв. „II-ра Каменица“, кв. „Чайка“ и три индустриални зони.
 

На територията на района функционират 14 учебни заведения, между които 7 професионални гимназии, 2 частни училища, 11 детски градини и 2 ясли.

 

  

 

Иван Тотев - кмет на район „Източен”. Роден на 28 октомври 1975 г. в Пловдив.
Завършил е Техническия университет в Пловдив, специалност „компютърни системи и технологии”. Женен, управител на хотел „Империал”. Областен координатор на партия ГЕРБ и член на Клубния съвет на Сдружението. Той е одобрен от Изпълнителната комисия на ГЕРБ, като до избора му се е стигнало след обсъждане на още 6-8 кандидатури, след срещи и разговори с членове и симпатизанти на партията. Тотев официално е временно изпълняващ длъжността, защото не е избран след събрания в структурите, а от националната комисия, но поне до парламентарните избори тази година той ще води пловдивската организация.

Мотото, под което преминава цялата му предизборна кметска кампания, е „Открито управление на район „Източен”. Доколко е успял да се справи с предизвикателствата на поста  и с проблемите пред него, ето какво споделя.

От предходното управление е наследил някои проблеми като: неосветени паркове, улици, неподдържани подлези, неасфалтирани улици, разбити тротоари и един огромен проблем - незаконното строителство. От друга странна е успял да наследи два спечелени проекта за около 5 млн.лв., които е финализирал и в момента реализира.

Основен акцент на предизборната му кампания е била срещата с гражданите, чрез които успява да се запознае с основните проблеми на района. Което му помага и да стане по-известен на населението. Това е помогнало, според него, бързо да влезе в ”крачка” и да се заеме с активна работа по реализиране на проектите и решаването на най-належащите проблеми.

Един от тези належащи проблеми, които той решава, е преодоляването на откъсността на района. Изгражда транспортни връзки с районите „Тракия”, ”Северен” и „Западен”. Воден от своя ангажимент към жителите на района, още в първите дни от мандата си инж. Иван Тотев създава експертна група, която той ръководи, за изработването на нова транспортна схема на района, вследствие на което са променени и възстановени маршрутите на много линии.

Най-належащият проблем, който е бил посочен и от гражданите в района, е бил незаконното строителство. Този проблем сам по себе си води до други неудобства, засягащи населението на „Източен”. А именно: промяна на инфраструктурата и градската среда, влошаване на чистотата и незачитане на закона и създаване на чувство за безнаказаност. Една от трудностите, пред които е бил изправен кметът в тази връзка, е, че в бюджета на район „Източен” за 2008 г.не са били предвидени средства за борба с незаконното строителство. Въпреки тази „неангажираност от страна на Община Пловдив”, само за една година успява да проведе 10 акции за премахване на нерегламентирани търговски обекти, гаражи и работилници. Кметът е категоричен, че тази борба ще продължи и за в бъдеще. Справката за премахването на незаконни обекти показва следните резултати. Първата акция е стартирала на 15.01.2008г. - в рамките на две седмици са разчистени 65 нерегламентирани търговски обекти на ул.”Батак” и „Владая”. Месец по-късно са премахнати 4 конюшни на ул.”Удроу Уилсън” и две незаконни пристройки към апартамент на ул. ”Гьока Хаджипавлов”. Акции по премахването на незаконни обекти, гаражи и работилници са били извършени по ул. ”Ландос”, ул. ”Храбрец”, ул. ”Бъндерица”, ул. ”Крайна” и ул. ”Крайречна”.

До Съвета по правата на човека в ООН е била подадена жалба от неправителствени организации, заради действията на кмета съгласно чл.224 и чл.225 от ЗУТ, за спирането на тока и водата в незаконните постройки на ул. ”Ландос”. Обвинен е, че иска да изгони ромските семейства от квартал „Столипиново”. В отговор на тази жалба кметът отговаря: ”Предприетите от районната администрация действия са в рамките на Закона за устройството на територията и стриктно се спазват разпоредбите му.”

Друг въпрос,касаещ спазването на  закона и имащ пряко отношение към финансовото състояние на Община Пловдив, споделя кметът, е безкрайното неплащане на наемите на общинските жилища. По данни на ОП ”Жилфонд” в началото на 2008 г.общите задължения на наемателите на общински жилища в Пловдив е 2 790 000лв., като от тях 2 000 000лв. са задълженията на наемателите в район „Източен”. За решаването на този проблем администрацията е прибягнала до принудително освобождаване на общинските жилища. Статистиката е показвала, че от 1600 ползватели само около 200 са си плащали наема редовно. Поетапно извеждане започва през март, като за спазването на обществения мир кмета е наредил да се правят на месец не повече от 20 „вадения”. За най-тежките случаи е прибягнал до съдействието на зам.-кмета по социални дейности на Община Пловдив - Красимир Ангелов. Успява да настани в освободените жилища граждани по списък, от които някои са чакали повече от 10 години. В резултат се наблюдава тенденция на повишаване на плащаемостта на наемите. За периода 01.01.2008 г. до края на септември събраните постъпления в ОП ”Жилфонд” за район „Източен” възлизат на 610 458.004лв., което в процентно изражение спрямо цялата 2007 г. е 109.41%.

Кметът споделя, че въпросите за жилищните проблеми са най-често задаваните в приемните дни, които представляват връзката между кмета и гражданите. От началото на мандата си започва да приема всеки ден. За удобство на гражданите се разпорежда администрацията на район „Източен” да заработи с удължено работно време. Район „Източен” е първият район, който въвежда удълженото работно време.

Справката на отдел „Стопански дейности” за периода 01 ноември 2007г. - 31 октомври 2008 г.показва следните резултати:

1. Приходите от такси за използването на терен,общинска собственост, чрез поставяне на преместваемо съоражение за местодомуване на леко МПС (гаражни клетки)са се увеличили с 188 598,00 лв. или с 51%. Продължават активно дейностите по отношение на неизрядните платци и по премахването на гаражни клетки в нарушение на Наредбите на Общински съвет - Пловдив;

2. Приходосъбирането на такси от терени за търговска дейност спрямо същия период на миналата година е нарастнало с 118 869,00 лв. или с 63%.;

3. Намалението на приходи от терени,сгради и паркинги, отдадени под наем, е в размер на 12 939,38лв. или 15%.

За този период са извършени две комплексни проверки на кв. ”Дружба”(„Столипиново”) относно осигуряването на спокойствието и тишината на гражданите. Съставени са 42 акта за установяване на административни нарушения. Проведени са 5 акции за премахване на гаражни клетки. Премахнати са 134 обекта, поставени в отклонение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

През изминалата година една от целите на кмета е била да създаде добър бизнес климат в района. За тази цел е провел много срещи с ръководители на фирми, работещи на територията на района. Районната администрация среща тяхната подкрепа и заедно осъществяват много инициативи. За Великден около 100 социално слаби граждани на район „Източен” получават пакети с хранителни продукти. От общинският бюджет не е похарчен и един лев, всичко е било осигурено от фирми, развиващи дейност на територията на района. Други инициативи, подпомогнати от дарители, са: възстановяването на осветлението на два подлеза на бул. ”Мария Луиза”, дейности по реконструкцията на църквата „Свети Илия”, изграждане на детско съоражение в ЦДГ ”Наталия” и други.

 

 

 

Първата по рода си детска площадка за деца със специфични потребности в район „Източен”.

За инвестиционната програма споделя, че първоначално Програмата за преасфалтиране и реконструкция в район „Източен” е включвала 26 улици. Впоследствие броят им достига 36. За пръв път от десетки години в Инвестиционната програма приоритетни са били междублоковите пространства и вътрешнокварталните улици, повечето от които се намирали в окаяно състояние.

За разлика от другите райони на Пловдив, които са имали проблеми с фирмите изпълнители, в „Източен” ремонтите са се извършили по график. Асфалтирани и обновени са тротоари и улици във всички квартали на район „Източен”.

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Улица „Славянска”

 

 

 

                                                                                                                            

 

  

    Вторият приоритет

 

 

Вторият приоритет в инвестиционната програма е реализирането на повече паркоместа. 30 паркоместа се създават в квартал „Каменица 2”, 40 паркоместа на ул.”Зефир”, 70 на ул.”Лев Толстой” и ул.”Славянска”, 25 на ул.”Марин Дринов”; изградени са паркинг на ул. ”Преспа”, ”Лотос” и др.

 

 

 

 

 

 Регламентирана пътна неравност, поставена на ул. ”Босилек”.

 

Съоражението е поставено след настояване на Клуба на младите майки към читалище „Пейо Яворов”. В районната администрация била постъпила подписка с над 700 подписа на майките от квартала. Финансирането, което е било над 1800лв., е осигурено от частни дарители. От Клуба на младите майки настояват и на булевард „Цариградско шосе” до Домостроителния комбинат да бъде монтирана светофарна уредба. Проблемът вече е поставен пред Общинската комисия за безопасност на движението.

Монтирането на нови осветителни тела е много важно за районната администрация, защото се намаляват предпоставките за извършване на престъпления в тъмната част на денонощието. Монтирани са 22 осветителни тела на ул. ”Батак”. Осветена е цялата улица „Липник”, която до този момент не е била осветявана. Осветен е и единственият православен храм в район „Източен” - „Св. Пророк Илия”. Работата по възстановяването на подлезите има следните резултати. Първият подлез, възстановен с пари на дарители, е този на Централни гробища. Дейността по възстановяването включва - почистване, отпушване на канализацията, боядисване, поставяне на осветление и на железни врати, които се заключват, с цел да се избегнат вандалски набези вечерта. Приключва и ремонтът на подлеза на бул. ”Мария Луиза”. Монтирани са и 60 пейки на бетонова основа.

Открити са 20 детски площадки. Две от тях - на парк „Каменица” и парк „Изгрев”, представляват многобройни детски съоражения, включващи - различни видове люлки, пързалки, стени за катерене и т.н. Всички монтирани детски съоражения в район „Източен” са първите в Пловдив, които отговарят на действащия в Европейския съюз стандарт за безопасност EN 1176.

Инж. Иван Тотев споделя, че е в ход обновяването на парк „Каменица” - ремонтирани са ново осветление и чешма. Идеята на кмета е паркът да се превърне в желано място за отдих на пловдивчани и открито културно средище. Като втори етап от ремонтирането, г-н Тотев предвижда монтирането на открита естрада, където ще се изнасят програми от художествени състави. За да се опазят новите придобивки от вандали, районната администрация е сключила договор с „Общинска охрана”.

Подобряването на качеството на образованието е друг важен приоритет. Още в началото на мандата са проведени срещи с регионален инспекторат по образованието в Пловдив и са направени първите стъпки към създаването на професионални паралелки в училищата в кв. ”Дружба”.

В началото на юни е организиран футбулен турнир, в който се включват отборите на всички училища от района. Турнирът е осъществен с подкрепата на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните, с амбицията състезанието от районно да се превърне в общоградско.

За Коледните и Новогодишните празници децата от детските ясли са зарадвани с  нови играчки на стойност 2000лв.

Проектите, които са се реализирали, са следните. През юни кметът на район „Източен” сключва споразумение с Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнение на проект „Енергийна ефективност”. Проектът е на стойност 5 200 000лв., като с тези пари ще бъдат санирани 13 училища и детски градини на територията на целия район „Източен”. Първият етап от реализацията му е приключила, а вторият се очаква да бъде изпълнен през септември 2009 г. Средствата са отпуснати от Международен фонд „Козлодуй”, а плащанията се извършват от Европейската банка на Министерство на икономиката и енергетиката. Районната администрация, ръководена от кмета на района, подписва договор за изграждането на 80 метра канализация на ул. ”Лев Толстой”. Спечелен е проект пред Министерство на образованието за изграждането на две спортни площадки с изкуствена трева в СОУ ”Симон Боливар” и СОУ ”Васил Левски” - проектът ще бъде реализиран окончателно тази година.

В Общинския съвет е внесено предложение за отпускане на 130 000 лв. за възстановяване и привеждане в експлоатация на плувен басейн в СОУ ”Симон Боливар”. Предложението не е прието, но кметът се заканва да направи всичко възможно да реализира този проект. През миналата година е подготвен работен проект за продължаване на улица „Богомил” и връзката й с бул.”Санк Петербург”. През изминалата година е променен и подробният устройствен план на „Детски ясли” 19,с цел разширяване на двора. Внесено е предложение в бюджет 2009 г. за отпускане на средства за изграждане на ново крило към тази детска ясла, с капацитет 40 деца, и за увеличаване на капацитета на млечната кухня. Изготвен е преустройствен план –технически и работен проект, за изграждането върху  6 декара  на нов парк на ул.”Богомил”. Работи се върху безвъзмездното отдаване на терен на ул. ”Удроу Уилсън” на Общинско предприятие „Паркове и градини” за нов разсадник. Така кметът разчита да се справи и с проблема за незаконните сметища в този район.

Въпреки постигнатите успехи в някои области, инж.Иван Тотев споделя, че въпреки голямото желание и положените усилия, някои проблеми остават нерешени. Един от тях е подобряването на чистотата в район „Източен”. Чистотата е един общоградски проблем, решението на който надскача възможностите на районната администрация. Основно проблемът е свързан с липсата на достатъчен брой контейнери и необходимост от увеличаване на сметосъбиращата и сметоизвозващата техника. До кмета на Община Пловдив са изпратени 4 докладни записки за отпускането на допълнителни средства за необходимата техника. Кметът на район „Източен” получава уверение, че през 2009 г. искането му ще бъде удовлетворено и че ще бъдат  осигурени и допълнителни контейнери. Изградени са 10 бр. джобове по ул. ”Калина” ,ул. ”Правда” и ул. ”Възход”, в които ще бъдат поместени 40 бр. контейнери. Другата причина за нерегламентираните сметища е напълно безразборното и нерегулирано движение на каруци в град Пловдив. Още през февруари мин. година е изпратено предложение до зам.-кмета на транспорта, в което кметът на района заявява, че е за тотална забрана на движение на каруци в гр.Пловдив. За съжаление към настоящия момент такава забрана няма. Въпреки многобройните му срещи с директора на „Общински пазари” и въпреки осигуряването на 200 000лв.,поради съдебни спорове за мястото, определено за изграждането на пазар, към настоящия момент не може да се пристъпи към реализирането на проекта.

Кметът споделя, че озеленяването на района не е на нивото, на което му се иска да бъде. Причините за това според него са:

1. Ниските заплати в ОП ”Паркове и градини”, водещи до голям брой незаети щатове;

2.Очакване на обещаната допълнителна техника и щатни бройки.

Нещото, което подкрепя и дава сили в трудните моменти на кмета на района, е било възстановяването на църквата „Св.Пророк Илия”, която е единственият православен храм на територията на „Източен”. Радостен е фактът, че за изграждането на купола на църквата са помогнали много дарители. Създаден е първият храм със златни кубета в град Пловдив.

Кметът изказва огромната си благодарност към служителите на районната администрация, които са положили много усилия през изминалата година, за да станат възможни всички тези неща.

На въпроса ми дали е станал по-известен сред гражданите на района през отминалата година, г-н Иван Тотев отговаря така: ”Единият начин да те видят е, защото си направил нещо. Другият са пиар-акциите. По-печелившият вариант за всички е да направиш нещо и после да го съобщиш. Да не обявяваш какво правиш също е лош вариант. Аз показвам нещата, които съм направил, и виждам, че това дава резултат.”

    Дали това,което е направил, му носи удовлетворение и спокойствие, е следващият ми въпрос. Отговорът гласеше: ”Работя с желание. Много неща в "Източен" се случиха за първи път. Открихме първата площадка за деца с увреждания пред дома "Св. Анна", успяхме в общинския съвет да прокараме решение за възстановяването на единствения училищен плувен басейн в района в "Симон Боливар". Това стана с голямата помощ на общинския съветник Павлина Кацарова. В началото на януари изцяло на работа с газ ще премине детска градина "Детелина" и това ще е първата газифицирана общинска сграда изобщо. Макар и заслуга на моя предшественик, аз успешно завърших санирането на училищата. Много неща се случиха тази година в района, които са първи и дори единствени за града. Точно това ми помага да променя мнението на хората за "Източен". И това е голямото ми удовлетворение. През следващите три години ще работя така, че да спечелим конкурса за най-добрия район за живеене.”

    Дали сегашният кмет на район „Източен” ще предпочете за в бъдеще политиката или частния бизнес: ”Когато влязох тук, установих, че много неща,които искаш да направиш, не зависят от теб. Основният проблем е, че дори да имаш желание да направиш нещо, то зависи от няколко човека. Дори при положение, че един от тях няма същото желание и мотивация, това нещо няма да се случи. Към сегашния момент  след четири години сигурно ще предпочета частната фирма.”

    Едно от най-големите му желания е пловдивчани да се превърнат в сплотено гражданско общество, което изразява на глас своите искания и не се страхува да се бори за тях. Хората трябва  да разберат, че от тях зависят много неща, че могат да влияят на общественото мнение, могят да влязат и да изразят своето мнение на откритите сесии на Общински съвет. Г-н Тотев желае целият български народ да разбере, че самият той може да промени нещата, че от него зависи, ”а не от небето”.

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.