Иванка Иванова,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение

„Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали

  

 

 

                                          

 

 Изп.директор: Д-р Тодор Черкезов

 

 

История 
 


I. СЪЗДАВАНЕ.

 

II. ПЪРВИ ПЕРИОД /1932 - 1945 г./

 

III. ВТОРИ ПЕРИОД /1945 - 1950 г./

 

IV. ТРЕТИ ПЕРИОД /1950 - 1959 г./

 

V. ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД /1960 - 1999 г./

 

VI. ПЕТИ ПЕРИОД /след 1999 г./

 

 

Болнични звена в мбал„Д-р Атанас Дафовски”

 

I-ВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО

 

 

 

Структура:  Разположено е на 6-ия етаж на болницата и се състои от 2 сектора:
- стационар. Разполага с 19 легла за лежащо болни.
- ендоскопски
Разкрити са кабинети по:* фиброгастроскопия, * колоноскопия, * ректоскопия *абдоминална ехография
Специалисти:  Д-р Здравка Атанасова, Д-р Димка Андреева, Д-р Стоянка Лесинска
Основна дейност:  - диагностична
, терапевтична, консултативна

 

Списък на Клиничните пътеки, за които МБАЛ има сключен договор с РЗОК НРД 2008г.:
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години
Болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години
Заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
Декомпенсирано чернодробно заболяване при лица над 18 години

 

Консултативна дейност:  - специализирана гастроентерологична консултативна дейност
- общо терапевтични консултации.


Диагностично-лечебна дейност:  -лечение на гастроентерологични заболявания,
- болести на пикочо-отделителната система,
- дихателната и кръвоносната система.
- Отделението покрива нуждите от ултразвукова и енодскопска диагностика на всички нуждаещи се пациенти от болничните отделения.


Платени медицински услуги: Абдоминална ехография, Биопсии за изследване на дебелото черво, Доплерово изследване при абдоминална ехография, Ректороманоскопия, Парацентеза при асцит, Фиброгастродуоденоскопия
Фиброгастродуоденскопия с до 5 биопсии, Фиброколоноскопия, Фибросигмоидоскопия
ЕЕГ, ЕЕГ на дете до 6 години, ЕМГ – общо, Доплерова сонография на мозъчните съдове
Ехокардиография.

 

 

II-РО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ЕНДОКРИНОЛОГИЧНО

 

                                         

   

 

Структура: Разположено е на 7-мия етаж в източното крило и разполага с 15 легла.
Отделението е обособено като вътрешно с ендокринологична, хематологична и нефрологична насоченост.
Специалисти:  Д-р Мариана Славкова, Д-р Таня Райкова, Д-р Джахиде Емин

Д-р Мария Параскова
Основна дейност:  

- лечение и диагностика
- обучение на пациенти със захарен диабет
- обучение на специализиращи лекари.
Наименование на КП
Остър и обострен хроничен пиелонефрит, Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години, Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години, Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години, Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация, Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст, Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
Консултативна дейност:

Извършват се консултативни прегледи на пациенти от всички отделения и ехографски изследвания на щитовидна жлеза.
Диагностично-лечебна дейност:

Отделението е обособено като вътрешно с ендокринологична, хематологична и нефрологична насоченост.ДОКРИНОЛОГИЧНОЛЕНИЕ- ЕНДОКРИНОЛОГИЧН

 

 

III-ТО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - РЕВМОКАРДИОЛОГИЧНО

 

Структура:

Интензивен сектор
Терапевтичен сектор
Кабинет функционална диагностика
Приемно-консултативен кабинет


Специалисти:  Д-р Киро Камарев, Д-р Дора Матеева, Д-р Марк Базлянков, Д-р Емилия Ставрева, Д-р Радосвета Стоилова и др.


Основна дейност:  Интензивно лечение на сърдечно–съдовите заболявания.
Активно лечение на всички видове сърдечно-съдови и ревматологични заболявания.
Активно лечение на болести от вътрешната медицина.
Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия.
Насочване на пациенти за постоянна електростимулация.
Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка.
Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните.

 

 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Структура:  Разположено е на 2 етажа от страда № 2 на МБАЛ
- 2-ри етаж: родилно отделение, предзала, родилна зала, малка операционна, ехографски кабинет;
- 3-ти етаж: патологична бременност, гинекология, 2 операционни зали, колпоскопски кабинет, кабинет за амбулаторни прегледи.


Специалисти:  д-р Марин Попмаринов, д-р Георги Георгиев, д-р Ваня Томова

 

 

Основна дейност: водене на раждане, оперативно раждане, следоперативен период,
консервативно лечение на високо рискова бременност,прекъсване на бременност, консервативна гинекология ,оперативна гинекология
Консултативна дейност:  

- денонощни консултации за всички отделения на МБАЛ, ЦСМП и районните болници
Диагностично-лечебна дейност:  

- ранна диагностика и лечение на бременността и нейните усложнения, раждане – нормално и оперативно, прекъсване на бременност, ранна диагноза и лечение на всички гинекологични заболявания (консервативна и оперативна гинекология), онкология
В отделението се провежда програма за повишаване квалификацията на лекари и акушерки чрез семинари, колегиуми и програма за обучение на майките за отглеждане на бебето.
 

АПТЕКА

Структура:  Болничната аптека обслужва всички отделения в болницата.
Специалисти:  Маг. фрмацефт Кирила Попова
Основна дейност:  Основната дейност на болничната аптека е да осигурява всички необходими лекарствени продукти, необходими за нуждите на стационано болните.
Регулярно зареждане на всички отделения с необходимите медикаменти и консумативи за диагностично–терапевтична дейност. Увеличаване на асортимента на лекарствени продукти в съответствие с тенденциите на лечение във всяка област.

 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Детско отделение е разположено в западното крило на седмия етаж на главния корпус на МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски” АД. Разполага с 25 легла, в нова база, отговаряща и предлагаща удобства за пациентите и придружителите по време на лечението. За по-големите деца разполага и със занималня за тихи игри и учебна подготовка.
Специалисти:  д-р Йорданка Налбантова, д-р Димитър Димов, д-р Елена Маринова
д-р Тюркер Шевкедов, д-р Айля Сеидахмед
Основна дейност:  Основната дейност на Детско отделение е диагностично-лечебна. За целта се ползват всички диагностични звена на лечебното заведение. Обхваната е възрастовата група от 0 до 18 години.
Консултативна дейност:  

- Планови консултации на пациенти от други отделения на лечебното заведение;

- Консултации на пациенти, изпратени от специализирани кабинети,ОПЛ и други лечебни заведения в града.

Диагностично-лечебна дейност:  В диагностично-лечебната дейност на отделението се ползва помощта на всички специалисти от болницата.
Клинични пътеки, които се работят в детско отделение:
* бронхопневмония, * бронхиолит, * бронхиална астма, * пиелонифрит, * бъбречна колика, * ларингит, * отравяне и токсични ефекти.

 

 

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Разположено е на първия етаж на болницата.
Разкрити са 19 болнични легла. Има 2 бокса и 5 болнични стаи.
Специалисти:  д-р Магдалена Маринова, д- р Росица Бурдева, Д-р Добринка Христова
Основна дейност:  Диагностика и лечение на инфекциозни заболявания.
Клинични пътеки, които се работят в Инфекциозноотделение :
* Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години.
* Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години.
* Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диариен синндром, при лица над 18г
* Остро ротичащи чревни инфекциозни болести с диариен синндром, при лица под 18 г.
Консултативна дейност:  осъществява консултативна дейност по инфекциозни болести.
Диагностично-лечебна дейност:  в отделението се лекуват :
инфекциозна диария, вирусни хепатит, менингити, хеморагична треска,марсилска треска, лаймска болест,шарки.
В отделението се извършва профилактика на бяс,
диспансерно наблюдение на преболедували вирусен хепатит и менингит,вземане на биологични материали и изпращане в различни лаборатории за доказване на заразния причинител.

 

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Структура:  Разположена е на втория етаж в параклиничния сектор на здравното заведение.
Специалисти:  д-р Елка Русева, д-р Руска Ивилова
Основна дейност:  

- хематологични изследвания - пълна кръвна картина /с 18 показателя/, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ, осмотична резистентност на еритроцити
- биохимични изследвания – кръвна захар и кръвно – захарен профил, урея, креатин, албумин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, пълен липиден профил и други.
- електролити - натрий, калий, калций, неорганичен фосфор.
- хемостаза - протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фиброноген, време на кървене и съсирване.
- уринни показатели – албумин, захар, кръв, кетотела, билиробин, и др.

- кръвногазов анализ
- изследвания на пунктати и конкременти


Лабораторията разполага със съвременна автоматични анализатори с голям капацитет – хематологичен, биохимичен, йон – селективен, кръвно-газов анализатор,коагулометър и глюкоанализатор.
Изследванията се осъществяват чрез микрометоди-хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи денонощно.
Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ.
Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациента срещу заплащане.
Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.

 

 

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Структура:  КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Специалисти:  д-р Димитър Макаков
Основна дейност:  морфологична диагностика на оперативен материал, както и материал, взет чрез различни инвазивни методики - ендоскопски, пункционни и аспирационни биопсии;
експресна диагностика на оперативен материал (гефрир); патологична диагностика на коремни и плеврални пунктати, гинекологични цитонамазки, секрети от гърда, храчки
консултация на готови препарати; извършване на аутопсии на пациенти, починали в болницата; извършване на експертна дейност – при експертизи, назначени от съдебните органи. Около 30 са интервенциите в списък на ВСД, по чл. 155 то НРД 2006, за които МБАЛ има сключен договор с РЗОК


 

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Разположено е на 9-тия етаж на МБАЛ.
Има разкрити 44 легла в 2 обособени сектора:

- съдов с интензивен,

- общ сектор
Основна дейност:  

- диагностика и лечение на заболявания на периферната нервна система,
- диагностика и лечение на главоболие в това число и мигрена;
- диагностика и лечение на съдови заболявания, тумори с проява на декомпенсация, епилепсия, множествена склероза в пристъп, миастения
Списък 23 манипулации на Клиничните пътеки, за които МБАЛ има сключен договор с РЗОК НРД 2006 Г.
Консултативна дейност:  Осъществява се консултативна дейност за лежащо болни в МБАЛ
- прием в рамките на цялото денонощие
Диагностично-лечебна дейност:  -Кабинет по Доплерова сонография,
- Кабинет по електромиография,
- Кабинет по електро енцефалография.

 

 

НЕВРОХИРУРГИЧЕН СЕКТОР

Структура:  Неврохирургичният сектор е разположен на база на хирургично отделение - 3 ти етаж и включва 6 легла, 3 от които са интензивно оборудвани.
Специалист:  Д-р Георги Ангелов
Основна дейност:  - Диагностика и лечение на неврохирургични заболявания и травми.
Консултативна дейност:  Осъществява се консултативна помощ на всички лечебни структури в област Кърджали.
Секторът ползва приемен консултативен кабинет, хирургична манипулационна и оперативна зала с пълна окомплектовка съобразно изисквания на НЗОК и РЦЗ.
Диагностично-лечебна дейност:  Общ и специализиран хирургичен и неврологичен статус, подготовка за рентгенови параклинични изследвания, предоперативна подготовка и реализиране на интервенциите. Тук се лекуват различни неврохирургични заболявания
- Дискови хернии, тумори, кръвоизливи, жлъчки, аномалии на ЦНС, възпаления и травми
- Извършва се следоперативно дългосрочно проследяване определя се нарушена трудоспособност

 

 

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Отделението е с разкрити 20 легла и 3 сектора
-сектор за здрави новородени на децентрализиран принцип
-сектор за специални грижи
-сектор за интензивно лечение
Разполага с модерно оборудване “Дрегер”, включващо: кувьоз за интензивни грижи, неонатален респиратор, лампа за фототерапия
Основна дейност:

-рутинни грижи за здрави новородени
-специални грижи
-интензивно лечение I-во ниво
-кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца с перинатална асфиксия
-начална стабилизация, подготовка за транспорт и осъществяването му при необходимост от превеждане на новородени в отделение III-то ниво
Консултативна дейност:  Консултация на рискови новородени от други общински болници
Диагностично-лечебна дейност:

-анамнеза и статус на новородено
-лабораторни изследвания – ПКК, КАС, йонограма,чернодробни ензими, С-реактивен протеин, общ белтък, изследване на урина и ликвор
-мониториране – сърдечна дейност, дихателна честота
-микробиологични изследвания – периферни проби, хемокултури,
-образни изследвания – рентгенографии, контрастни изследвания на гастро-интестиналната система, бъбреци
-специални изследвания – офталмоскопия, серологични проби, ЕКГ
-инфузионно и медикаментозно лечение през периферен венозен катетър
-частично и парентерално хранене
-кислородолечение
-комплексно лечение на деца с майчино-фетална инфекция и генерализирани неонатални инфекции
-лечение на новородени с ритъмни нарушения на дишането
-антиконвулсивно лечение при новородени с гърчове

 

 

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Структура:  5 операционни зали, обслужващи 3 оперативни отделения – хирургия, травматология, урология. Отделението разполага с централна кислородна и аспирационни системи.
Разполага с нов микроскоп, използващ се при неврохирургическите операции, портативен електронож, рентгенов апарат в ортопедичната зала, разнообразен хирургичен инструментариум. Осигурени са всички възможности за безопасно и надеждно преминаване на оперативните интервенции, за гарантиране на правилата на асептика и антисептика и предотвратяване на вътреболничнати инфекции.
Специалисти:  Д-р Стефан Борисов

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КОЖНО–ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ И СЕРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Структура:   Отделението е разположено на 5-ти етаж на болницата и разполага с 13 легла. Серологичната лаборатория е разположена на 2-ри етаж.  
Основна дейност:  Диагностика и лечение на кожни заболявания – инфекции на кожата /бактериални,вирусни, гъбични/ алергични заболявания на кожата, автоимунни заболявания, венерически болести, изискващи болнично лечение, серологично изследване за сифилис. В отделението се лекуват пациенти над 3-годишна възраст.
Консултативна дейност:  Лекарите осъществяват консултации във всички стационарни отделения. Изп.директор Д-р Тодор Черкезов извършва консултации в отделението.
Специализирани функционални кабинети – дерматохирургична зала, помещение за криотерапия, манипулационна за локална терапия, помещение за лечебни бани, манипулационна за вземане на кръв.

Диагностично-лечебна дейност:  общ и дерматологичен статус, вземане на материал за параклинични изследвания, пънчова биопсия, скринингово изследване на Васерман и изследване за трепонеми, микроскопско изследване за мицели и на уретрален секрет. Отстраняване на кожни образувания.
Лечебна дейност - Отделението е по обща дерматология и венерология. Хоспитализират се и се лекуват всички кожни заболявания, усложненията им и придружаващи заболявания.
Извършва се диспансерно наблюдение на болни с ЛУЕС, гонорея и практическа лекарствена апробация.

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Структура:  Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелно отделение без стационар в Диагностично-консултативния блок на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД - Кърджали. В отделението работят лекар-специалист по Физикална и рехабилитационна медицина, рехабилитатори, масажист, логопед и санитари. ОФРМ е разположено на първия и втория етаж на лечебното заведение.
Основна дейност:  В отделението се извършва:
• Диагностична дейност;
• Лечебно-рехабилитационна дейност;
• Консултативна дейност;
• Работи по клинични пътеки, съобразно сключения договор с НЗОК;
• Учебна дейност.
Диагностично-лечебна дейност:  

• Сектор електро- и светлолечение - разполага със следните възможности - зала за електролечение с ниска, средна и висока честота, електростимулация, магнитотерапия, ултра-звукова терапия, светлолечение;
• Сектор Кинезитерапия - разполага със следните възможности - зала за активна и пасивна кинезитерапия, екстензионна терапия, механотерапия, трудотерапия, кабинет за лечебен масаж - частичен и на цяло тяло. Залата е оборудвана със шведска стена, клетка на Руше, огледала, постелки, приспособления за суспенсо- и пулитерапия, уреди за трениране на финни движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления, помощни средства за позиционно лечение и придвижване, табло за ДЕЖ, велоергометър, кростренажор, гладиатор, бягаща пътека, вибрационен колан, лежанка, тоталджим;
• Термотерапевтичен сектор - разполага с парафино- и бентонито носител - камина, крионосител. Провежда се лечение с топли компреси от парафин и бентонит и криотерапия.
• Сектор хидролечебен (водолечение) - изграден е на 1-вия етаж и разполага с подводен душов масаж, вани с или без медикаменти, вани по Хауфе, душова катедра, басейн;
• Сектор инхалационно лечение - оформен в три бокса и оборудван с микродисперсни инхалатори;
• Кабинет за лазер терапия - работи се с хелий неонов лазер;
• Кабинет за лимфен дренаж;
• Приемно-консултативен кабинет;
• Лекарски кабинет;
• Манипулационна;
• Складови помещения;
• Санитарни възли и бани.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ/ОАИЛ/

Структура:  Има два обособени сектора –

-стационарен сектор

-анестезиологичен сектор.
Основна дейност:  В анестезиологичния сектор, който е обособен на територията на оперативните зали в Хирургична операционна, Гинекология, Очно и УНГ отделение се работят всички методики за обща, регионална и комбинирана анестезия с модерна апаратура. Има стая за събуждане и въвеждане. В Стационарния сектор с 8 интензивни легла, оборудвани с кислород, вакуум, монитори, респиратори, дефибрилатор, инфузионни помпи и бронхоскоп. Провеждат и лечебни интензивни дейности при болни с остро настъпили нарушения в дишането и другите жизнено важни системи.
Консултативна дейност:  ОАИЛ консултира останалите отделения в МБАЛ по проблемите на дихателната реанимация, парентералното хранене, предоперативната подготовка на болните и шоковите състояния.
Лечението на тежко болните се осъществява при нужда съвместно със специалисти от другите основни отделения и специалности в МБАЛ – Кърджали.
· Наличните бронхоскопи по ФРИДЕЛ и ОЛИМПУС, позволяват извършването на диагностична и лечебна бронхоскопия, при поддържане на дишането по време на манипулацията.
· В ОАИЛ се провежда интензивно лечение на остро настъпили нарушения в жизнено важни системи, ОДН, шок, отравяния, термичен шок, давене, състояние след инсулти, следоперативна реанимация и др., лечение на остра и хронична болка.
· Анестезии при всички видове оперативна дейност в областите
· Интензивно наблюдение и лечение на болните при 24-часово осигуряване на екип от лекар реаниматор-анестезиолог, интензивен терапевт и медицински сестри, при пълен контрол на жизнено важните функции.
ОАИЛ може да осъществи както краткотрайна амбулаторна анестезия, така и продължителна балансирана анестезия, които отговарят на изискванията по националния стандарт за “Безопасна анестезия” в хирургичната дейност.
Единствено в МБАЛ – Кърджали има възможност да се извършва продължителна белодробна вентилация /ИБВ/ и тоалет на бронхиалното дърво с флексибилен и фридел /твърд/ бронхоскоп.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура:  Разположено на 2-рия етаж в параклиничния сектор.
Основна дейност:  

-На разположение на пациентите са информация и регистратура, рентгенови кабинети, съблекални, просторни чакални, лекарски кабинет.
-Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика, мамограф и компютърен томограф.
-В отделението се извършват всички видове рентгеноскопични и ренгенографични изследвания.
-Пълна гама от специализирани контрастни рентгенови изследвания - урографии, миелографии, всички контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт.
-Компютърната томография – на компютърен томограф “SIEMENS” се извършват нативни и контрастни изследвания на главния мозък, гръбначен стълб, гръдна клетка и коремни органи.
-Мамография – в кабинета по мамографии се извършват всички видове изследвания на млечната жлеза.

-Пациентите се приемат от 7.30- 18.30 ежедневно, а през останалото време са осигурени специалисти на разположение.
Диагностично-лечебна дейност:  Платени медицински услуги
Лицева или профилна рентгенография на череп
Сегментни снимки на череп - според бр.сегменти
Рентгенография на гръдна клетка(лицева, профилна, коси проекции) за всяка по
Рентгенографии на костите на крайниците
Допълнителни прицелни, директно увеличени и др.специални рентгенографии

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Структура:  Травматологично отделение се намира на 4 ет. Разполага с 20 болнични легла.
Основна дейност:  - консервативно и оперативно лечение на ортопедични и травматологични заболявания
Консултативна дейност:  - При необходимост лекарите осществяват консултации в останалите отделения от структурата на болницата
Диагностично-лечебна дейност:  

-консултативни травматологични прегледи
-консервативно и оперативно лечение на мекотъканни и костни увреди при травматологични заболявания от страна на горни и долни краиници, гръбначен стълб, гръден коши таз
-Кожни пластики при мекотъканни дефекти, получени в резултат на различни видови гравматизъм / битов, производствен, транспортен
-прием на пациенти в постоперативния период за раздвижване
-ПКК - осъществяват се прегледи на амбулаторни пациенти, прием на пациенти за хоспитализация, подготовка на пациенти за операция.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Структура:  ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
Основна дейност:  

-Съдебно-медицински експертизи на живи лица
-Съдебно-медицински експертизи на писмени данни
-Съдебно-медицински експертизи на труп.

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ /Кръвен център/

Структура:   Кръвният център в гр. Кърджали преминава дългия път през годините от Кръвна банка до Окръжен център по трансфузионна хематология.
В последните 10 години се трансформира в Център по трансфузионна хематология, а от 2 години е отделение към МБАЛ “Д-р А. Дафовски”, с методичен ръководител РЦТХ – гр. Пловдив.
ОТХ се намира в приземния етаж на старата сграда на МБАЛ и е в пряк контакт с всички отделения на болницата, като изследва кръвните групи и Rh на всички новопостъпили болни и при нужда им осигурява кръв и кръвни продукти.
Отделението се състои от следните сектори:
- Сектор за преглед и попълване на документи на кандидат-кръводарителите
- Сектор за кръвовземане
- Имунохематологична лаборатория
- Сектор за отливане на нативна плазма
- Сектор за етикиране и експедиране на кръв и кръвни биопродукти
Основна дейност:  Определяне на кръвни групи от системата АВО и Rh (D) и антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D) и тест еритроцити А1, А2, В и 0.
Определяне на подгрупите на А-антигена (А1 и А2) с тест-реагенти анти-А и анти-Н
•Скрининг на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод.
•Промоция и организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване.
•Планиране на необходимите кръв и кръвни съставки.
•Подбор на кръводарители, при които няма медицински противопоказания за кръводаряване.
•Вземане на кръв от кръводарители.
•Имунохематологично изследване на пациенти, бременни и кръводарители  и др.

 

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  В очно отделение са разкрити 12 легла
Основна дейност:  Оперативна и лечебно-диагностична
Консултативна дейност:  -офталмологична консултация на лежащо болни от други отделения и пациенти, нуждаещи се от спешна помощ.
Специализирани функционални кабинети – периметрия, капсулотомия при вторична катаракта, лазертерапия при диабетна ретинопатия, флуоресцентна ангиография.
Диагностично-лечебна дейност:  

-диагностика на възпалителни, съдови и хирургични заболявания на окото и придатъците му.
-хирургично лечение на катаракта,
-антиглаукоматозни операции,
-спешни травматични случаи и други хирургични интервенции на окото; консервативно лечение на всички видове очни заболявания.

 

 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 УНГ ОТДЕЛЕНИЕ

 

Структура:  
Има разкрити 10 легла и аудиометричен кабинет
Специалисти:  Д-Р Тургай Мустафа
Д-р Жамал Елбашир, Д-р Станимир Йонов
Основна дейност:  -оперативна и лечебно-диагностична
Консултативна дейност:  -оториноларингологична консултация на лежащо болни от други отделения и пациенти, нуждаещи се от спешна помощ.
Диагностично-лечебна дейност:  

-диагностика на туморни, възпалителни и други заболявания на уши, нос, гърло
-оперативна (хирургично лечение на сливици, МЛХ, операция на носа-полипи, доброкачествени образувания на ушите, спешни травматични случаи и други хирургични интервенции в областта на уши, нос и гърло), консервативно лечение на диагноза глухота.

 

 

УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Разположено е в източното крило на 4-ти етаж.
Разполага с 12 легла.
Специалисти:  Д-р Чанко Митрев, д-р Тодор Таксиров
Основна дейност:  -диагностика и лечение на урологични заболявания
Консултативна дейност:  -Осъществяват се консултации за лежащо болни и болни от ЦСМП.
Диагностично-лечебна дейност: цистоскопии, ретроградни уретеропиелографии,
-ретрографии, консервативно и оперативно лечение на урологичните заболявания:
-операции на бъбрек и уретер за бъбречно-каменна болест, операции на пикочен мехур,
-аденоми на простатната жлеза, операции на мъжка полова система, обрязване.

 

 

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Структура:  Разположено е на третия етаж на МБАЛ. С разкрити 35 легла
Специалисти:  д-р Александър Милчев
Основна дейност:  В отделението е извършена първата за България трункусна ваготомия по повод язвена болест. Усъвършенствана е методиката и се владее и практикува във всички модификации: трункусна ваготомия с антректомия, трункусна ваготомия с пилоропластика по Джъд, трункусна ваготомия с гастроентеростомия, селективна ваготомия, проксимално селективна ваготомия със и без дренажни операции на стомаха, операции по повод жлъчно-каменна болест, далак, операции на тънки и дебели черва.
-Операции на венозната система – всички видове разширени вени и техните усложнения, операции по повод на хемороиди и болести на тазовото дъно, чрез прилагане на най-съвременни методики.
-Всички оперативни интервенции по повод гуша и нейните усложнени форми.
-Ехинокок на черен дроб, далак и всички останали органи.
-Всички видове усложнения на диабета в областта на коремните органи и долните крайници – органосъхраняващи методики и максимално щадящи ампутации.
-Оперативно лечение на остеомиелити и процеси, свързани с гнойно-септичната хирургия, със съответната органна локализация.
-Спешни операции на гръден кош /торакоцентези/.
-Спешни трепанации на череп и операции на гръбначен стълб.
-Всички видове херниотомии и херниопластики с най-съвременни методики, включително и алопластика.
-Апендектомии, операции по повод перитонити, илеуси, и др.
-Консервативно лечение на стомашно-чревни кръвоизливи, предимно медикаментозно, по преценка оперативно хирургично.
·Всички видове травми и контузии на гръден кош, крайници и глава.
Консултативна дейност:  Отделението извършва всякакви консултативни прегледи в областта на ендокринната хирургия, гръдната хирургия, коремната хирургия, съдовата хирургия, онкохирургията

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

Структура: Разполага с общи зали с 9 поста, зала за остра бъбречна недостатъчност и “жълта зала”. Обслужва цялата област Кърджали.
Специалисти:  д-р Мария Димитрова  и др.
Основна дейност:  

-Хемодиализа на хронично болни,

-Диализа на болни с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации,

-Предоперативни диализи
-Осъществяване на временен съдов достъп на магистрален съд – v. subclavia
-Диспансеризация на болни в преддиализен стадий,

-Консултация на болни с бъбречна патология
Консултативна дейност:  -консултация на болни с пиелонефрити,-гломерулонефрит,
-ХБН и цялата бъбречна патология, включително болни с нефропатия.
Диагностично-лечебна дейност:  -диагностика на болни с бъбречна патология в приемно-консултативния кабинет, Лечение на ХБН, ОБН, отравяния, Лечение на бъбречна анемия, Лечение на остеопороза при диализно болни
Грижи за конструираните A-V фистули
В Центъра за хемодиализа се извършва подготовка на болни за включване на диализа и подготовка на болни за бъбречна трансплантация.

Всяко от посочените звена предоставя телефони за връзка, както са налице медицински дежурни екипи.

В сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” се помещава на 2 етаж Медицинският център „Авицена” ЕООД. Той извъшва следните процедури: профилактични прегледи и по трудова медицина, заверка на медицински удостоверения, издаване на медицински документи, експертна дейност на НЛКК, съдебно-експертна дейност. Медицинският център разполага със следните специалисти: кардиология, неврология, травматология и ортопедия, кожно-венерически болести, гастроентерология, очни болести, вътрешни болести, акушерство и гинекология, УНГ, ендокринология, нефрология, урология, хирургия, психиатрия, пулмология, детски болести, инфекциозни болести, анестезиология, рентгенология, мамография, клинична лаборатория, физиотерапия. Извършват се изследвания: хормони - FT4,TSH,PSA,CA-19-9,CEA; микроалбуминория, венозна урография. В Медицинския център работят различни специалисти, които консултатират в случай на нужда с направление и  хоспитализират пациентите в съответните отделения. Повечето от лекарите практикуват и в двете здрави заведения – в Медицинския център и в МБАЛ. Към Център „Авицена” работят и т.н. джипита (групова практика). Те осъществяват първоначални прегледи и консултации на пациенти от тяхната пациентска листа и при нужда консултират, като изпращат болните при специалист с направление за медикодиагностична дейност.

 Отивайки като наблюдател в сградата на Медицински център ”Авицена”, правя следните изводи. Има свободни места на пакинга. В коридорите, където се намират кабинетите на отделните специалисти, е сравнително по-топло, отколкото навън. Добре хигиенизирани и поддържани са, колкото може да се желае от старото обзавеждане. Някои от пациентите чакат търпеливо, а други започват да се изнервят. Един от по-възрастните започва да прави крайни коментари: ”Обслужването и отношението към пациентите в нашите болници е толкова лошо, че граничи с престъпление! Влизайки в болница, всички очакваме от болничния персонал не само адекватно лечение, но и да ни обгърне с внимание и грижи, очакваме определено отношение към пациента. За съжаление в нашата страна тези очаквания се оправдават в много малък процент от случаите”. Друг пък го оповергава: ”Убеден съм в професионалните качества, познания и способности на персонала, но липсва именно човещината, добронамереността, търпението, които са задължителни за всеки медицински работник.”

 

 

 

    Ако вярваме на тезата, че здравеопазването в България е в пълен разпад и това е държавна политика, това означава, че ние самите се обричаме на гибел. Ако ние не се интересуваме от нашето здраве, не ходим редовно на профилактични прегледи, не сме достатъчно информирани за нашите права и задължения като здравноосигурени лица, нямаме основание да критикуваме здравната система. Не можем да отречем, че в повечето здравни заведения у нас има ангажирани не само квалифицирани, но и високо морални специалисти, които вярват в дадената от тях Хипикратова клетва. Целият санитарен и сестрински персонал се отнася към пациентите като към човешки същества, за когото не само живота и здравето, но и достойнството на пациента, са висши ценности. Лично аз вярвам, че всички ние – граждани, пациенти, болничен персонал и държавни институции, можем и трябва взаимно да си помогнем за да променим качествено обслужването и отношението към пациентите в нашите болници.

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.