Гергана Демирева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

 

Здравни заведения и лекарски кабинети в Пловдив

 

„АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД”

 

  

 

 

     В системата на здравеопазването на Република България съществуват Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и Регионални здравни осигурителни каси (РЗОК), които имат за цел и задача да осигуряват здравната помощ на българските граждани с необходимото качество и всеобхватност.

    Доболничните медицинските услуги по места се предлагат основно от медицински центрове, които са строго профилирани или многопрофилни.

    Един от тези центрове е „АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД”, който е създаден през 2001 г. Центърът работи активно с РЗОК Пловдив. Той разполага със самостоятелна сграда и собствен паркинг. Има добре разкрита физиотерапия и стационар за краткосрочно пролежаване. Работното му време е от понеделник до петък от 7:30ч. до 19:30ч.

 

 

 

     

Изглед към мединцинския център от паркинга

 

 

 

 

    В Центъра има следните кабинети по:

·        Кардиология - д-р Христо Димитров; д-р Красимира Чолакова; д-р Константин Динев

·        Детска кардиология – д-р Теофил Груев

·        Ревматология - д-р Недялка Стайкова

·        Пулмология - д-р Бакалов

·        Гастроентерология - д-р Желева

·        Нефрология - д-р Павлина Паунова

·        Ендокринология - д-р Хубанова

·        Детски болести - д-р Руменка Мендева; д-р Цветана Велчева

·        Неврология - д-р Иво Мильотев; д-р Димитър Паунов

·        АГ - д-р Карагьозян; д-р Мерджанов

·        Хирургия - д-р Старибратов; д-р Ковачев; д-р Велков

·        Съдова хирургия - д-р Бъчваров – доплер

·        Урология - д-р Дойчев

·        Ортопедия и травматология - д-р Христо Аврамов; д-р Йордан Талев

·        Очни болести - д-р Петя Аврамова

·        Уши нос гърло - д-р Антоанета Иванова; д-р Ради Радев

·        Кожни болести - д-р Стефка Чернева; д-р Снежана Кехайова

·        Психиатрия - д-р Балканска

·        Физиотерапия - д-р Елена Величкова; д-р Христина Сахатчиева

·        Семейни лекари – д-р Зоя Трампова; д-р Бойка Тодорова; д-р Венета Минчева; д-р Денка Георгиева

·        Управител – д-р Ружа Георгиева

 

  В медицинския център още се намират рентгенов кабинет и рентгенова лаборатория „Гаматрон ООД”, където може да бъде направена и отчетена рентгенова снимка в рамките на петнадесет минути.

 

   „АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД” е приютила модерна клинична лаборатория от веригата „Писанец”, която обхваща пълния аспект на изследванията на кръвта. Освен това в центъра има и аптека, която прави сериозна отстъпка както на лекарствата, които се отпускат по договор със здравната каса, така също и на всички останали лекарства. Наличието на аптека позволява на пациентите, без да губят време, да получат изпълнение на своите рецепти.

  Медицинският център в Кючук Париж предоставя широк кръг от здравни услуги. Той е от малкото разположени на територията на квартала и като такъв поема голяма част от пациентите в района.

  Отскоро към здравния център „АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД” е открита и детска кухня.

  Медицинският център активно работи с бъдещите майки, за което от огромно значение е възможността на центъра да осигури пълна профилактика и провеждане, както на задължителните медицински прегледи, така и на  съпътстващите бременността курсове за обучение и провеждането на процедури, които трябва да поддържат физическата и психическа готовност за раждането. В тази дейност участват активно: кабинетът по женска конслутация, АГ кабинетът, кабинетът по физиотерапия, както и клиничната лаборатория и останалите кабинети, съгласно индивуалните нужди на бъдещите майки.

  „АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД” отскоро има разкрити кабинети по дентална медицина, което позволява центъра все повече да се доближава до идеята за предлагане на комплексна, напълно завършена услуга.

  Семейните лекари съгласно техните графици осъществяват прегледи не само в „АСИМП - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД”, но и провеждат амбулаторни прегледи на болни, а също така активно участват в работата на женската и детска консулатация.


 

 

 

Изглед от вътрешността на медицинския център

 

     В медицинския център в Кючук Париж се срещнах с десет човека и проведох анкета, обхващаща въпроси относно мнението им относно здравната система в град Пловдив. Нито един от анкетираните не е доволен от нивото на здравните услуги в град Пловдив. Анкетираните посочават като причини: опашките пред лекарските кабинети, несъпричастност и невнимание от страна на здравния персонал, неточните диагнози, „мудността на Бързата помощ”. Пациентите са доволни от квалификацията и от качеството на кадрите, но смятат, че условията, при които лекарите работят, не позволяват да се подобри системата. Има твърде много болни, твърде малко спешни кабинети, липсват лекарства и консумативи, а и заплащането не е на ниво.

 

Опашките пред медицинските кабинети е сред от основните причини за неефективността на здравната система в България, посочвани от анкетираните в медицинския център

 

 

    Запитаните отговарят, че са доволни от обслужването от страна на личния лекар и личния стоматолог. Всички смятат, че системата на здравната каса не работи съвсем успешно, защото според анкетираните твърде малко средства се отделят за консумативи - от най-елементарните до скъпоструващите лекарства.

    Половината от запитаните заявяват, че са попадали в ситуация, при която им е оказана неадекватна или несвоевременна здравна помощ – поставили са им грешна диагноза или са ги изпратили сами да търсят спешна медицинска помощ.

    Това общо взето очертава едно незадоволително ниво на здравните услуги в град Пловдив според мнението на анкетираните. Като положителен тренд трябва да се посочи, че все пак запитаните са доволни от услугите на личните лекари, което трябва да бъде отчетено като плюс за системата на здравната каса.

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.