Димитър Панайотов,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Интервю с  г-н Ангел Папазов, кмет на Община Първомай

 

   Г-н Алгел Папазов е кмет на Община Първомай от 2003 г. В момента тече неговият втори мандат, след като бива преизбран на редовните избори за местна власт през 2007 г. Представител е на коалиция „Обединение за Първомайско”. Той с готовност се съгласи да отговори на няколко въпроса относно настоящето и бъдещето на Община Първомай.

 

 

 

1.     Г-н Папазов, Вие сте кмет на Община Първомай вече втори мандат. Какво смятате, че се промени в общинската политика за целия период на Вашето управление? Самото Ви преизбиране показва доверие от страна на избирателите, като разбира се предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице. Кратък коментар?

 

- За всеки кмет е необходим втори мандат, за да може успешно да реализира каквато и да било програма. Предходният мандат аз и моят екип успяхме да направим пълен анализ на ситуацията в общината във всеки един аспект. В резултат на това беше изработен и приет общински план за развитие за периода 2007 – 2011 г. Също така бяха приети няколко основни стратегии, засягащи развитието на отделни сектори като туризъм, селско стопанство, икономика и др. През настоящия мандат нашата основна задача е да работим по изпълнението на тези стратегически задачи.

 

 

2.     Осезаемо ли е на този етап негативното влияние на световната икономическа криза и какви са Вашите прогнози и очаквания за последствията от нея върху общинската политика, планове и стратегии? 

 

- На този етап кризата все още няма пряко отражение, но вероятно през следващата година, имайки се предвид националния бюджет за 2009 г., тя ще има своето отражение, най-вече в размера на бюджета, постъпващ от държавата в общината. Нашата цел е да компенсираме недостига на средства в общинския бюджет чрез кандидатстване за проекти към различните европейски фондове и програми.

          

 

3.     Какво смятате за децентрализационните тенденции в управленски аспект и постепенно разширяващите се възможности за по-независими общински стратегии и планове? Положителна или отрицателна е според Вас възможността Община Първомай да има по-независима политика спрямо предходни периоди?

 

- Аз приветсвам принципа на децентрализация на местното управление, но за да бъде прилагана той с пълна сила, общините трябва да имат далеч по-голям размер на собствени приходи. Тези приходи обаче не трябва да са за сметка на увеличаване на данъците на хората. За съжаление общините като нашата не биха могли да осъществят на базата на местни приходи истинска децентрализация на местното управление.

 

4.     Как оценявате накратко инвестиционния климат в общината, както на местно, така и на международно равнище? Вашите бъдещи очаквания в този аспект?

 

- Инвестиционният климат в Първомай, в сравнение с нивото на инвестиции за страната, се намира над средното равнище. В общината има забележително присъствие на чужди инвеститори от Белгия, Ливан, Холандия, Гърция и Чехия. За съжаление един от най-големите инвеститори „ADF” (френски комбинат – бел. ред.) закри предприятието си за пране на вълна, което е пряко отражение на световната криза в нашата община. Като една от бъдещите перспективи се очертава изграждането на индустриална зона в с. Караджалово, която, ако се осъществи, ще реши в голяма степен демографските и икономически проблеми в района.

 

5.     Успява ли Община Първомай да се възползва от Европейските програми за развитие? Ако е така, в кои сфери и отрасли бележи напредък чрез усвояването на тези програми?

 

- Да, успява! Миналата седмица станахме бенефициент на програма „Техническа помощ” към оперативна програма „Околна среда” с два проекта за изграждане на канализация на стойност 1 млн. и 600 хил. лева. Догодина ще кандидатстваме за финансиране на проекти за над 100 млн. лева, сред които са: Проект за културна инфраструктура, Проект за образователна инфраструктура, Проект за управление на дейностите по опазване на околната среда... Почти няма отворена програма, по която да не сме кандидатствали.

  

 

6.     Във връзка с предишния въпрос – улеснена ли беше в някаква степен Община Първомай след приемането на България в Европейския съюз? Задавам Ви този въпрос, тъй като Вие сте кмет на общината от периода непосредствено преди пълноправното членство на България в него... Какво се промени с присъединяването към съюза?

 

- Присъединяването на България към Европейския съюз даде реален шанс на общината да се решат някои от най-наболелите в нея проблеми, като например този за изграждането на основни инфраструктури. Това би било непосилно за местния общински бюджет. За пояснение ще кажа, че само по програма „Околна среда”, ако общината получи средставата, за които е кандидатствала, те ще надхвърлят 15 пъти целия местен годишен бюджет. Това означава, че ако общината разчиташе единствено на собствени средства, тези инфрастриктурни проекти щяха да бъдат изградени за минимум 15 години.

 

7.     Как оценявате забавянето на подмяната на железопътната инфраструктура по линията Първомай – Пловдив от първоначалните срокови параметри на проекта?

 

- Разбира се, едно такова забавяне създава проблеми, които имат своето отражение. В момента се налага да се работи в ускорени срокове, което причинява редица неудобства на нашите съграждани. Не е в компетенцията на общинските власти обаче да дават оценка за причините, които са довели до забавеното изпълнение на този международен проект.

 

8.     А как виждате цялостното състояние на инфраструктурата в Община Първомай? Не е тайна, че състоянието на инфраструктурата, особено пътната, в цялата страна не е на никак високо ниво...

 

- От общия план за развитие на Община Първомай бяха извлечени основни проблеми и цели. Като във всички други общини, проблем номер едно е именно лошото състояние на инфраструктурата – пътища, В и К, липса на пречиствателни станции. Както вече споменах, единственият начин да се преодолее този проблем в кратки срокове е кандидатсването по проекти от европейските фондове.

 

9.     С кои общини от страната и чужбина работи съвместно Община Първомай? Вашата оценка за взаимодействието между нашата община и нейните общини-партньори?

 

- Една община не може да се развива без да осъществи тесни връзки със съседните си общини, като в случая това са Димитровград, Садово, Чирпан, Асеновград... С Община Димитровград имаме съвместен проект за ремонт на пътя Скобелево – Хасково, с Община Асеновград и Община Садово създадохме съвместен проект за изграждане на депо за битови оптадъци, а с Община Чирпан и Община Пловдив – проект за повишаване на адмистративния капацитет.

 

10.  А на какво ниво според Вас е съвместната работа на Община Първомай с държавата? Получавате ли нужната подкрепа? Кратък коментар?

 

- Разбира се община от нашия мащаб не би могла успешно да се развива без помощта на централната власт. Работим добре съвместно с Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция, Областната управа, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и др. Община Първомай участва във всички заседания на Националното сдружение на общините в България, чрез което поставя своите възражения, предложения и въпроси в Народното събрание.

 

11.  Как бихте оценил развитието на културната и просветна дейност в Първомай? Евентуални бъдещи планове в тази насока и в частност във връзка с традиционните Майски културни тържества?

 

- Развитието на културната дейност в Община Първомай в последните години е в във възходяща посока. Разшириха се традиционните Майски културни тържества – културният афиш през май е 30 дни и включва все повече професионални състави и изпълнители. Активизираха се читалищните състави не само в града, но и в селата на общината. Вече всяко училище и детска градина се включват със свой репертоар в празниците. Също така се наложиха и двете национални литературни награди за проза и за поезия. Празникът на тракийската народна музика и песен през 2009 г. ще включи нов елемент – за пръв път ще се организира конкурс за млад кларинетист. Участниците в него ще трябва да изсвирят пред жури изпълнение от репертоара на Стойчо Кузмов. От друга страна, любителските състави от общината вече се търсят и зад граница – гостуването на ансамбъл „Първомай” във Франция през 2007 г. и поканата за участие на театрален колектив „Д. Делчев” в гр. Балтимор, САЩ, са доказателство за това.

 

 

12.  Мнението Ви за подрастващото поколение в Първомай и като цяло  за младите хора в Община Първомай? Според Вас на добро ниво ли е тяхната образованост и култура и смятате ли, че за в бъдеще могат да се очакват висококвалифицирани кадри, които успешно да подпомогнат както общинската, така и държавната администрация?

 

- Историята е смяна на поколения. Приемствеността между тях е основен фактор за еволюционноста на човешката цивилизация. В общината расте надеждно и достойно подрастващо поколение, обхванато в дванадесет детски градини, тринадесет общински учебни заведения и едно държавно училище. Многобройни са завоюваните първи места на нашите млади таланти – химици, информатици, бадминтонисти в ученическите олимпиади от националните календари за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката. В проведеният на 5 декември 2008 г. „Ден на ученическото самоуправление в общината” младите управленци-ученици от СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”, ПГСС „Васил Левски”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” показаха будна гражданска съвест, висок интелект и организираност. В деня на отворените врати младите хора умело намериха ключа към решаването на социалните въпроси, поставени от гражданите и служителите на общината. Времето, в което днешното поколение се формира, изисква сериозни инвестиции в образованието. Учебните заведения в общината имат сериозна визия за отговорност, отворени са към потребностите на обществото и бизнеса. Всяко поколение има какво да даде на следващото. Децата се раждат с чисти души като ненаписан лист. Каквото ние, възпитаващите, напишем на листа, това ще остане за в бъдеще. Ако децата грешат, ние, възрастните, не сме ги научили, защото те се учат от нашия пример. Образоваността, възпитанието и културата на нашите деца е на високо ниво. Те ще израснат като високо квалифицирани кадри, които успешно ще работят и управляват общината.

  

 

13.  Няколко думи от Ваша страна за политическия живот и климат в Първомай?

 

- Законът за местното самоуправление определя разделението на местните власти, като кметът и неговият екип са представители на местната власт, а Общинският съвет е управителният орган на общината. За да не се блокира дейността на местната власт, е необходимо да съществува много добро взаимодействие между Общинския съвет и изпълнителната власт. Смятам, че на този етап такова взаимодействие е постигнато. Доказателство за това е размерът на успещно привлечените външни средства в общината. Разбира се, Общинският съвет е изграден на политически принципи, неговият състав е разнороден – влизат хора от различни политически партии и формации, поради което понякога възникават и доста политически сблъсъци и напрежение. В края на краищата обаче принципът на демокрация е противопоставяне на различни възгледи, за да се избере най-правилното. Община Първомай може да бъде пример за отлично взаимодействие на двете власти.

 

14.  В ролята си на кмет на Община Първомай, какво смятате за Ваше най-сериозно постижение на този етап за подобряването на живота на хората? А върху какво смятате, че трябва да се работи за в бъдеще?

 

- На първо място това е направената сериозна заявка за реализиране на проекти, които могат да решат основни проблеми, свързани с финансирането на общината. Като второ постижение ще посоча наложения дух на колективизъм в името на една обща цел, а именно подобряване състоянието на Община Първомай в областта на културата, отделянето на специално внимание върху подрастващите, ремонт на инфраструктурата, училищата и читалищата, както и социално подпомагане на възрастните хора... За в бъдеще трябва да се положат нужните усилия за построяването на промищлената зона в с. Караджалово и да се стремим към подобряване на екологичната обстановка, най-вече чрез изграждането на депо за битови отпадъци.

 

15.  Какво си пожелавате като публична личност във връзка с наближаването на Коледните празници и настъпването на новата 2009 г. ?

 

- Аз се чувствам добре, когато всички в общината са добре!

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.