Десислава Молева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

  

 Диганостично консултативен център 2 в гр. Пловдив

 

                                                    

 

Диганостично-консултативен център 2 в гр. Пловдив се намира на бул „6 септември” 110. Разположен е на оживена улица, до голям транспортен възел. На трите спирки в близост до сградата спират автобуси 15, 22, 37, 44, 113, 222. Главният вход на поликлиниката е достъпен и за инвалиди.

 

 

ДКЦ 2 работи в сътрудничество с РЗОК Пловдив, Министерството на здравеопазването, различни социални органи, както и с други медицински заведения. ДКЦ 2 е своеобразен медицински център, който предлага голямо разнообразие от здравни услуги в своята обновена база.  В него се осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология, офталмология, ото-рино-ларингология, ревматология, неврология, психиатрия, дермато-венерология, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания, вътрешни болести, пулмология, клинична лаборатория, паразитологична лаборатория, микробиологична лаборатория и др. Извършват се профилактични прегледи и имунизации, експертизи за временна нетрудоспособност. Центърът разполага със своя лаборатория, което дава възможност всеки пациент на място да извърши необходимите му изследвания. Има възможност и за обучаване на медицински персонал. От 01.02.2007 г. функционира нова апаратура за извършване на: ехокардиография с цветен доплер, остеодензитометрия, аномалоскопия, ехографско изследване на щитовидната жлеза; физиотерапевтичният кабинет е снабден с магнитно легло, апарат за лечение на лимфен застой на крайниците, апарат за раздвижване на китка и пръсти, апарат за вакуумтерапия.

 

През 2006 към поликлиниката е открито училище за бременни жени, където те имат възможност да се научат на много неща, свързани с техните бъдещи деца, под формата на лекции, организирани в специална програма. Провеждат се всеки четвъртък от 18:00ч.

 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИ:

Д-р Кръшкова - Акушер-гинеколог

Д-р Богданова - Неонатолог

Д-р Аргирова - Неонатолог

Д-р Маргарита Векова - Психолог

Д-р Златко Илиев - Сексолог

Акушерка Албена Младенова

 

                           

 

 

 

През 2007 г. се отваря и център за профилактика и диагностика на заболявания, свързани с менопаузата при жените. Там може да се получи информация и да се направи консултация с акушер-гинеколог, хирург и психолог.

 

 

 

 

 

Правят се мамографии, консултации с рентгенолог. Центърът разполага също и с ехограф и остеоденситометър. Предлаганите услуги могат да се ползват, както с направление, така и чрез заплащане.

 

 

 

 

 

В кабинета по Вътрешни болести се извършват манипулациите: електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане, определяне стойността на кръвната захар с глюкомер, ултразвуково изследване на вътрешни органи. Кабинетът е № 2, намира се на Етаж 1. Завежда се от д-р Румяна Черпокова.

 

                

Д-р Васил Бутев  Д-р Венцислав Филипов  Д-р Константин Динев

 

Кардиологичният кабинет извършва електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане, както и високоспециализираните медицински дейности - непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор, ехокардиография, сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър). Етаж 1, кабинети № 2 и 3.

 

 

 

В Ендокринологичният кабинет се извършват индивидуално обучение на болен с ендокринно заболяване, интерпретация на диагностични функционални тестове със стимулация на жлезите, интерпретация на диагностични функционални тестове с подтискане на жлезите, преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало, клинично изследване на болен с диабетна невропатия, антропометрична оценка на затлъстяването, инструментални изследвания на болни с диабетна невропатия, интерпретация на остеодензитометрия, определяне стойността на кръвната захар с глюкомер, ехография на щитовидна жлеза, доплерова сонография на артерии и вени. Етаж 2, кабинети № 70 и 71. Кабинетът се завежда от Д-р Георги Георгиев и д-р Вяра Видева.

 

В Гастроентерологичният кабинет се извършва поставяне на газова тръба, извършване на клизми, дуоденално сондиране, отстраняване на чуждо тяло от ректум - без ексцизия, репозиция на хемороиди, промивка на гастростома и ентеростома, диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум, ректороманоскопия, проктоскопска биопсия на ректума, аноскопия, дигитално изследване на ректум, ректална тампонада, езофагогастродуоденоскопия +/- биопсия от няколко места и полипектомия, фибросигмоидоскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия, фиброколоноскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия. Кабинетът се завежда от д-р Пенка Бахчеванска, етаж 2, кабинет № 39.

 

Ревматологичният кабинет се занимава с функционална оценка на опорно-двигателния апарат, микроскопско изследване на синовиална течност, директно микроскопско изследване на синовиална течност за бактерии. Завежда се от д-р Станислава Алиманска, ет 1, кабинет № 25.

 

 

Пулмологичният кабинет се завежда от д-р Илияна Вълканова и извършва следните специализирани медицински дейности - вземане на материал за микробиологично изследване, дезобструктивна терапия - само за спешни случаи с дозиращ аерозол, кислородолечение - при спешни състояния, временна трахеостомия за подпомагане на дишането, определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута, спирометрия - при наличие на спирометър. Етаж 1, кабинет № 28.

 

В Педиатричния кабинет се извършват: поставяне на назогастрална сонда, ректално туширане, клизма на дете, вземане на материал за микробиологично изследване, снемане на неврологичен статус, електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеума, ехографско изследване на стави при деца. Кабинетът се завежда от д-р Иван Мумджиев, Етаж 1, кабинет № 33.

 

В Дерматологичния кабинет с правят следните манипулации: оклузивна превръзка на кожна рана, обработка и промивка на кожна рана, инцизия на кожа и подкожна тъкан, остъргване или кюретиране на нокът, нокътно легло, нокътна гънка - без ексцизия, бактериологична натривка на проба от кожа и друга покривна тъкан - нативен препарат - микробиологично изследване, бактериологична натривка на проба от уретра и простата, микроскопско изследване на проба от уретра и простата, бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт, микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт, неоперативна обработка на рани, улкуси и други меки тъкани - при първична обработка, кюретиране на кожни лезии (molluscum contagiosum) – химиотерапия, електрокоагулация на кожни придатъци, отстраняване на хирургични шевове, криотерапия на доброкачествени кожни тумори. Д-р Катя Желязкова, Етаж 2, кабинет № 68.

 

 

Манипулациите, извършвани в Офталмологичния кабинет, са: локално обезболяване, изследване на зрителна острота, изследване на зенични реакции, изследване на рефракция с предписване на очила, изследване на заден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, екзофталмометрия,

изследване на зрително поле – периметрия или кампиметрия, изследване на цветно зрение с цветни таблици, изследване на адаптацията, изследване на акомодацията, изследване с триогледални стъкла, изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия, гониоскопия, изследване на централно зрително поле по Амслер, офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия, скиаскопия, поставяне, сваляне на очна протеза, промивка на конюнктивален сак, сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища,  цветни проби за слъзни пътища, проба на Ширмер, проба на Зайдел, отстраняване на хирургични шевове, отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива, терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция. Кабинетът се завежда от д-р Радостина Господинова и д-р Тодорка Терзиева. Етаж 2, кабинет № 56.

 

 

Ото- Рино- Ларингологичният кабинет извършва риноскопия, локално лечение при епистаксис, отстраняване на назална тампонада, отстраняване на чуждо тяло от носа, скопия на нос, фарингс и епифарингс, и хипофаринкс, индиректна ларингоскопия, отоскопия, клиничен тест за слух (без аудиометрия), промивка на външен слухов канал, отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход, шев при разкъсвания на външно ухо, инцизия в областта на външен слухов проход, парацентеза на тъпанчевата мембрана, смяна на трахеостомна канюла, вземане на биопсичен материал от външно ухо, инцизия на носа при възпалителни процеси, проби за проходимост на Евстахиева тръба, изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване, пункция и аспирация на максиларен синус, инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси.  Кабинетът се завежда от д-р Йордан Ганчев и д-р Валентина Костуркова. Етаж 2, кабинет № 40.

 

Медицинските дейности, извършвани в Гинекологичния кабинет са следните : външно изследване на млечни жлези, обучение за самоизследване на млечни жлези, посткоитален тест, изследване на цервикален скор, антропометрия (мензурация), инфилтрационна аналгезия, поставяне на лекарства във влагалището, поставяне или екстракция на влагалищна тампонада, поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства, неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства, хименотомия, хименорафия

Полипектомия, вземане на материал за микробиологично изследване, вземане на материал за цитологично изследване, отстраняване на чуждо тяло от влагалище, адхезиолиза на влагалище, пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка, абразио на цервикален канал, абдоминална ехография, трансвагинална ехография, колпоскопия, експертиза за сексуално насилие, ехография на млечна жлеза, деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация. Д-р Елко Кузманов, Д-р Христина Кръшкова, Д-р Димитър Танев, Д-р Гинка Стоянова. Кабинетът се намира на етаж 3, кабинети 81, 82. Центърът за профилактика и диагностика на заболявания свързани с менопаузата при жените, завеждан от д-р Кръшкова, се намира на етаж 4, кабинет 103.

 

В Хирургичния кабинет се извършват мануално изследване на ректум,

натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване, имобилизация, поставяне на шийна яка, инцизия на меки тъкани, шев на меки тъкани, поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж, диагностика и обработка на фистули, диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси, промивка на гастростома и ентеростома, ректална тампонада при анално кръвотечение, мануална репозиция при ректален пролапс, инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена, инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена, вторичен шев при гранулираща коремна рана, дилатация на ануса, аноскопия, репозиция на хемороиди, инцизия на подкожен панарициум или паронихия, инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба, ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба, шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба,                             отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка, инцизия на гръдна жлеза, вземане на биопсичен материал от гърда, вземане на биопсичен материал от лимфен възел. Д-р Веселин Георгиев, д-р Ваня Узунова, д-р Илия Апостолов. Кабинетът се намира на етаж 3, стая 37, както и на етаж 4, кабинет 101 в центъра за профилактика и диагностика на заболявания, свързани с менопаузата при жените.

 

В Урологичния кабинет се правят следните манипулации: превръзка на рана, промивка на рана, отстраняване на хирургични материали, въвеждане на уретрален катетър, смяна на постоянен уретрален катетър

смяна на нефростома, инстилация на медикаменти в пикочен мехур, прилагане на тетаничен анатоксин, локална анестезия: топикална, инфилтрационна, хирургично лечение при нараняване на скротума, транскутанна аспирация от туника вагиналис, масаж на простатата с вземане на простатен секрет и диагностично туширане, смяна на цистостомна тръба, промивка на цистостома, промивка на нефростома и пиелостома, смяна на уретеростома и на уретерален катетър, дилатация на препуциума, инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите, шев при повърхностни разкъсвания в областта на гиниталиите, инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис, инцизия на пениса, поставяне на цистофикс, вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис, отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гинеталии без инцизия, инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците, ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне, бактериологична посявка от покривна тъкан, бактериологична посявка от оперативна рана, ректално туширане, меатотомия, инцизия на фуникулус сперматикус, инцизия на тестис, инцизия на простатата, диагностичен ултразвук на пикочно-половата система, диагностичен ултразвук на простата, аспирация на сперматоцеле, отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия, репониране на парафимоза, френулумтомия и дорзумцизия, циркумсцизия, шев при нараняване на тестис, цистоскопия /диагностична/, вземане на биопсичен материал: уретра, пикочен мехур, пенис, простата. Кабинетът се намира на етаж 2 , стая 36. Завежда се от д-р Дечо Стайков и д-р Георги Борнаров.

 

 

                 

Медицинските дейности, извършвани в Ортопедичния кабинет са имобилизация на крайници, отстраняване на шини и гипсови превръзки, превръзки, снемане на хирургични конци, репозиция при луксация на става, хирургична обработка на рана, диагностична и терапевтична пункция на стави. Кабинетът се завежда от д-р Анастас Белев и д-р Нерсес Нерсесян. Намира се на етаж 1, кабинет 29.

 

В Неврологичния кабинет се прави доплерова сонография на артерии и вени. Намира се на етаж 1 , кабинет 26 и 27. Завежда се от д-р Елена Стоянова и д-р Иван Манолов.

 

Психиатричният кабинет се завежда от д-р Никола Панайотов и в него се извършва изследване психичен статус, изследване на социални дисфункции, интервю за функциониране в семейството, друга психиатрична оценка, психиатрична експертна оценка - назначена от съответните инстанции, оценка на суициден риск, оценка на риск от опасност за болния/околните, оценка за задължително лечение, интервю с близки на болния, проследяване на ефекта от медикаментозното лечение (активно, поддържащо и профилактично), друго медикаментозно лечение, сесия за психосоциална рехабилитация, сесия при сексуална дисфункция, посредничество пред социални, административни служби , работодатели и др., сесия за кризисна интервенция, терапевтична сесия с деца и юноши - индивидуална, групова, игрова, назначаване на дезинтоксикираща терапия при зависимости, друга специализирана психиатрична интервенция

спешна мобилна интервенция при възбуда, помраченост, абстиненция и др., консултация на родител(и), близък, попечител и др., сесия с родител и дете за започване на лечение, оценка за развитие и психични функции на дете (юноша), оценка при малтретиране на дете (юноша), сесия с родители при дефицитарни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби, тест за интелигентност, тест за познавателни и други психични функции, друга психологична оценка, посещение в дома, в болница (включително и в защитени жилища в общността) - оценка на психиатричен случай, изследване на психичен статус, оценка на терапевтичен подход, на социална дисфункция, функциониране на семейството и др. Етаж 1, кабинет 28.

 

Психологичният кабинет се занимава с психологическо консултиране, 

Психодиагностика, психотренинг за повишаване на стресоустойчивостта, психотренинг за подобряване на комуникативните умения, изработване на психограма, психологическо изследване на работещи с класифицирана информация, психологическо консултиране на работещи с класифицирана информация, професионален психологически подбор, психологическо изследване за работа в екип, психотерапия. Завежда се от д-р Маргарита Векова, етаж 4, кабинет 100.

 

 

ДКЦ 2 разполага и със собствена база за рехабилитация  - Физиотерапевтично отделение, в което има условия за кинезитерапия, пасивни упражнения, позиционна терапия, екстензионна терапия, масаж – частичен, масаж със специализирани техники (съединително-тъканен, периостален, акупресура, лимфен дренаж), постизометрична релаксация, механотерапия, дихателна гимнастика, перкуторен дренаж на бял дроб при деца, аналитична ЛФК, ЛФК с уреди, поетапна вертикализация и обучение в ходене, обучение в ползване на протези, трудотерапия и обучение в ДЕЖ, подводна гимнастика, апаратна терапия, лечение с НЧТ (галванизация, електрофореза, криоелектрофореза, диадинамотерапия, терапия с TENS), електростимулация, лечение със СЧТ (интерферентен ток, синусоидално модулирани токове), лечение с ВЧТ (Дарсонвал, УВЧ, СВЧ), лечение с нискочестотно магнитно поле, лечение с инфрачервени и видими лъчи, лечение с ултравиолетови лъчи, лечение с ултразвук, криотерапия, парафинотерапия, инхалационна терапия, специализирани кинезитерапевтични методи (методи на Кабат, Бобат и др.) - при болни с диагноза "Детска церебрална парализа", лазертерапия, лазерпунктура - при болни със следните диагнози:

Постоперативни и труднозарастващи рани.

Алгодистрофичен синдром (Синдром на Зудек).

Артрит на темпоромандибуларна става.

 

ДКЦ 2 разполага още с Рентгеново отделение, Клинична лаборатория, Паразитологична лаборатория, Микробиологична лаборатория.

 

На гърба на западното крило на сградата се намира и Фитнес центърът, който предлага модерно оборудвана фитнес зала, солариум и сауна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.