Атанас Мишев, четвърти курс политология

в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (2008-2009)

 

 

 

ВМА – град Пловдив (Военна болница) 

 

 

 

 

 

 

ВМА – ББАЛ – Пловдив /Военна болница/ е ведомствено лечебно заведение към Министерството на отбраната, регистрирано по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. Въпреки ведомствения си характер то е отворено за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, за които болницата има сключен договор със Здравната каса за лечение по клинични пътеки. Болницата е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение. Разполага с три клиники: Терапевтична, Хирургическа и Неврологична, добре уредена реанимация и пет стационарни отделения – очно, ушно, кожно, физиотерапевтично и отделение за палиативни грижи. Има Приемно-диагностичен блок с осем приемни кабинета и модерна регистратура, управляваща потока от пациенти. Към Приемно-диагностичния блок има и три диагностични отделения – рентгеново, клинична лаборатория и патохистологично, разполагащи със съвременна диагностична апаратура.

 

Болницата работи по договор със Здравната каса по 80 клинични пътеки, по които приема пациенти от цялата страна. Лекува и пациенти срещу заплащане. Разположена е на три етажа и има около 50 болнични стаи с 2 и 3 легла. Всички са със собствени санитарни възли. Във всяка има телевизионен приемник. Храната се приготвя в самата болница и е значително по-богата, отколкото тази в другите лечебни заведения.

 

Въпреки богата си история – Военна болница в Пловдив има отпреди 117 години, а сградата, в която се помещава, е построена преди 75 години - болницата е модерно лечебно заведение, основно ремонтирана е, и предлага добри условия за пролежаване. Намира се в централната част на града и има много добри комуникации както с ЖП гарите, така и с трите автогари. Има модерна телефонна централа, която позволява лесен достъп до необходимото ви звено. По-важните телефони са: 609 810 – централа, 609 861 – регистратура, 609 819 – старши дежурен лекар, 609 813 – управление.

 

 

 

Управлението на болничната база се осъществява от Началник и двама функционални заместници.

 

полк. д-р Атанас Калчев (Началник)

 

Роден на 2 април 1958 г. в Пловдив. Завършва медицина във ВМИ – Пловдив (1985 г.). Има специалности по: вътрешни болести (1992 г.); гастроентерология (1995 г.) и военнополева терапия (1996 г.). Специализира ендоскопия и ехография във ВМА – София (1992 и 1993 г.) и гастроентерология в Амстердам, Холандия (1995 г.). Работи като: лекар-интерн във Военна болница – Пловдив (1985-1986 г.); началник на медицинска служба в поделение в Кърджали (1986-1989 г.); клиничен ординатор по вътрешни болести във ВМА (1989-1992 г.); началник кабинет (1992-1997 г.); старши ординатор (1997-2000 г.) и началник Терапевтическа клиника към ББАЛ – Пловдив (2000-2002 г.). От 2003 г. е началник на ВМА гр.Пловдив. Има публикации и участия в научни форуми у нас и в чужбина по проблемите на ендоскопията и ехографията на гастро-интестиналния тракт.

 

д-р Христо Георгиев (Заместник-началник по лечебната част)

 

Функционален заместник-началник по лечебната част е д-р Христо Георгиев. Започва като военен лекар в Карлово и минава през няколко звена в болницата, като защитава три медицински специалности. Сега завежда ендокринологичното отделение във Вътрешна клиника и извършва горни ендоскопии.

 

д-р Илия Бодуров  (Заместник-началник по учебно-научната част)

 

Функционален заместник на болницата по учебно-научната част е д-р Илия Бодуров. Започна като военен лекар в Карлово, а от 1980 год и досега е началник на Патологоанатомичното отделение при болницата.

 

 

Условия в болницата:

Сградата, в която се намира понастоящем Военна болница, е сграда, проектирана и строена за болнична сграда в началото на миналия век /1928 год./, е завършена и започва да функционира като католическа болница.

Въпреки 75-годишната си история сградата продължава да бъде функционална за целите, за които се ползва. През годините е достроявана, пристроявана, а в последната години и значително ремонтирана. Болницата разполага с около 50 болнични стаи, значителна част от които са с две легла и собствен санитарен възел, собствена парна централа, осигуряваща добро отопление, асансьори, лесно придвижване до отделните диагностични звена. Във всяка болнична стая има телевизионен приемник включен към кабелен оператор. На пациентите са осигурени пижами и постелъчно бельо. Собствените дрехи се съхраняват в централен гардероб, а за особено ценни вещи е предвидена каса. Храната в болницата се приготвя в собствена кухня от добри професионалисти, които с високата дневна разценка от 4.08 лв. приготвят не само вкусна, но и богата храна. И трите стандартни ястия /закуска, обяд, вечеря / са със месо през всичките дни от седмицата. За пациенти със заболявания, изискващи диетична храна, се осигурява такава по всички правила на съвременната диетология. Традициите за воински ред и висок морал са съхранени и понастоящем, така че гарантираме липсата на възможност пациентът да бъде изнудван да заплати каквото и да е извън законово регламентираните плащания.

 

 

Национална здравноосигурителна каса:

От началото на реформата в болничното здравеопазване Военна болница работи по договор със Здравната каса. Този договор осигурява безплатното лечение на лица извън контингента, който болницата традиционно лекува безплатно. С други думи осигурява свободен достъп на граждани, нуждаещи се от болнично лечение, до болницата по реда на Закона за здравното осигуряване.

 

Без да заплащат лечението си във Военна болница се лекуват:

- Кадрови военослужащи.

- Граждански лица от МО /военни служители/.

- Пенсионирани военослужащи и военни служители.

- Участници във войните и възпитаниците на НВ Цар Борис ІІІ училища.

- Военноинвалиди.

- Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор със здравната каса, и ако са изпратени от звено от доболничната помощ /личен лекар, специалист/ с направление за хоспитализация и направени изследвания.

 

Пациентът, който се нуждае от болнично лечение и има направление за хоспитализация, трябва да се яви в регистратурата и да покаже направлението си за хоспитализация. Ще бъде насочен към съответния кабинет, в който или ще определят дата за приемане, или ще бъде приет веднага.

 

Заболяванията, за които болницата има сключен договор със Здравната каса /клинични пътеки/ по рамков договор 2002, са 18:

- пневмония, остър и хроничен обострен бронхит;

- хронична сърдечна недостатъчност, хронично предсърдно мъждеене за възстановяване на ритъма, остър и хроничен обострен пиелонефрит;

- пристъп от бронхиална астма;

- остър апандесит;

- херния – ингвинална и фемурална;

- холелитиаза /камъни в жлъчката/;

- рак на дебелото черво;

- рак на стомаха.;

- доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза;

- исхемичен и хеморагичен инсулт;

- преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение;

- камък в уретера;

- хипертрофия на простата;

- хипертрофия на тонзилите – оперативно лечение /тонзилектомии/;

- палиативни грижи за терминално онкологично болни пациенти.

 

Пациентите, приети по клинични пътеки, дължат само потребителска такса, определена със Закона за задължителното здравно осигуряване, ако не попадат в групата лица, освободени от такава. Всички консумативи, лекарства, изследвания и други са безплатни за пациента. Пациентите, решили да се лекуват във Военна болница, могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси в болницата на регистратурата в поликлиниката.

 

Приемно-диагностични кабинети:

 

Приемните кабинети са основната и най-важна част на Диагностично-консултативния блок на болницата. Военна болница разполага с 8 приемни кабинета и добре уредена регистратура. На всички достъпни места са поставени указания и справочна информация, която има за цел да улесни пациента.

Кабинетите са разположени на първия и втория етаж на поликлиничната сграда, намираща се на западния край на болницата и с вход откъм ул.”П.Д.Петков”.

 

Поради спецификата на лечебното заведение работата на кабинетите не подлежи на детайлно планиране, но стремежът е всички, обърнали се към съответния кабинет, да бъдат прегледани и изследвани в рамките на деня и по изключение на следващия ден.

 

Поради това регистратурата не прави предварително записване, но може да се получат съвети кога да се явите, за да бъдете прегледан същия ден.

Кабинетите с телефоните за информация и работното им време са показани в следващата таблица:

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.