Антония Христова, четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

 

Прави каквото трябва, пък да става каквото ще

 

 

 

 

  

„Всеки град има своя неповторима атмосфера, в която се отразяват идеите, духа  и мечтите на неговите жители. Всички те оставят през годините отпечатък върху облика на средата, в която днес живеем ние, нашите деца и родители.

Радвам се, че с годините Хасково става все по–привлекателен, уютен и интересен град, който посреща своите нови приятели и партнъори със самочувствие и ясен поглед напред.

Богата историческа съдба, благоприятно географско разположение, динамично настояще, инициативно и отворено за иновации население – това е съвременно Хасково. Градът върви напред с умението на неговите жители да променят историята и с много амбиция да градят съвременния му облик. Хасково гледа напред с достойнство към своя утрешен ден, където заедно със съхранените традиции, запазено място имат новите идеи и обещаващите възможности за развитие.

Като кмет на Хасково имам удоволствието да кажа „Добре дошли" на всички, които идват във Хасково и остават завинаги негови приятели!"

 

Инж. Георги Иванов

Кмет на Хасково

 

 

 

Хасково – селището, наследило хилядолетната история на земите си, и днес удивлява с жилавостта си да живее градивно в настоящето и с дръзкия си поглед в бъдещето.
Най-вече със стремежа си да се съизмерва с другите градове на света. Той е рекордьор не само с монумента „Света Богородица с Младенеца“, но и с вярата и надеждата, че ще пребъде. С любовта, с която жителите му го изграждат.
Монументът „Света Богородица с Младенеца“, издигнат в чест на Божията майка, закрилницата на града, е в рекордите на Гинес. Изработен е от полимер-бетон, тежи 80 тона, общата му височина е 32,8 м, височината на статуята – 14 м. Открит е на 8 септември 2003 г. През 2004 г. в основата на монумента е изграден параклисът „Рождество Богородично“.

  

 

Разположен на пътя, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история на Европа. Пътят е причина и за възхода, и за паденията, сполетявали тези земи. Тук траките оставят силен отпечатък от разцвета на своята високоразвита цивилизация, свидетелство за което е и прочутата Александровска гробница, тук старите българи построяват уникални крепости, за да предпазят границите на българската държава от завоевателите от юг, но и понасят първите удари на византийските и османските нашествия. Тук, на пътя, се появява най-голямото тържище по българските земи през XVIII в. – Узунджовският панаир, и това ги съживява. Тук, в града на пътя, се разпалва духовният огън на Възраждането на юга, за да се поддържа силен и до днес.
   

 

Изследователите на неговата история закачливо подмятат, че Хасково е на юг от Благоевград, Ахтопол и дори от устието на Резовската река – най-южната точка на черноморския ни бряг. В по-широк мащаб и в по-европейски измерения е на почти еднаква географска ширина с Рим, Барселона, Тбилиси. Броят на жителите на града е 96 256 души, на общината – 116 705 души.
  

 

Южното географско положение на Хасково и близостта му до Бяло море, от което го отделят сравнително ниските склонове на Източните Родопи, както и лесното проникване на по-топъл въздух по долината на р. Марица, обуславят преходен климат между континенталното влияние от север и средиземноморското от юг. Средногодишната температура на Източнородопското предпланинско стъпало е 12,6°С. Зимата е мека и къса, лятото – дълго и горещо. Селските стопани недолюбват фьона през февруари, защото ранното затопляне подмамва ранноцъфтящите бадеми, кайсии, череши, но пък първият полъх на пролетта весели душите.

    Територията около Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продължение на Източните Родопи географите справедливо я наричат Източнородопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 м н.в.). Турското й име Айдаа (Меча планина) кара местните да по-известно у нас и в изворна област. Оттук тръгват реките Банска, Хасковска и Харманлийска. Бликат горещи минерални извори, тук се намират известните Хасковски минерални бани. Поради активната вулканична дейност, бушувала през терциера, в прилежащия към Хасково район има залежи на оловно-цинкови и други цветни метали.

    На югозапад Хасковската хълмиста област граничи със северния склон на Източните Родопи. Тук са се прострели хребетите Чуката – от който извира Бисерна река, а като южна ограда – Гората. Цялата територия между тях, Мечковец и долината на р. Марица е леко нахълмена местност, прорязана от реки, в която изпъкват височините Хухла, Градище, Узунджовски рид, Хасковски хълм, Чала. Северно, по долината на р. Марица, земята е типично хълмиста. Най-ниската част е долината при Свиленград – 52 м н.в. Този релеф е благоприятен за почвообразувателните процеси, за транспорта и строителството. По долините на реките са разположени селищата и са прокарани пътища.

    Водите на Марица и няколкото нейни притока се използват главно за напояване. Голямо значение имат подпочвените води. Почвеното богатство е голямо. Алувиално-ливадните почви заемат изцяло долините на реките. Лесни за обработване и богати по съдържание, те са подходящи за отглеждане на много култури. Широко разпространение имат и черноземните смолници, и делувиално-ливадните почви. Растителното богатство, макар и неголямо, е много разнообразно.

    Днес Хасково и общината са се устремили с вяра и достойнство към европейското си бъдеще. Хасковци знаят как и умеят да го постигнат. Научил ги е историческият опит от живота им на пътя. Още преди повече от 130 години чужденците забелязали, че „българите тук са някак особени. Те са необикновено живи, деятелни, по-различни, откъдето и да било другаде”. И сега са такива. И сега дръзко създават традиции и символи. А онова им качество, което съгражда моста между минало и бъдеще, е техният оптимизъм. И гордостта от това, което вече имат.

 

 

 

 

Най-високата статуя на „Света Богородица с Младенеца“ в света.

Сензационната тракийска Александровска гробница.

Най-старата джамия на Балканите.

Узунджовският панаир – най-големият през XVIII в.

Първото читалище в Южна България и четвъртото поред в страната.
Едно от първите женски дружества.

Един от най-красивите театри в България.

Първата българска следосвобожденска поетеса.

Най-добрият разсадник в България.

 

 

 

 

*  *  *

 

 

Вече трети мандат г-н Георги Иванов ръководи града със завиден размах, енергия и оптимизъм. Смята, че за ефекта от работата му трябва да се попитат гражданите. И независимо положителна или отрицателна е тяхната оценка – да се напише.  И аз ги попитах. Уверих се, че повечето от тях се радват и обичат нашия град. Гордеят се, че той е чист, зелен и спокоен. Живеят с усещането, че обширните пешеходни зони и градини, богат културен живот и множество социални придобивки са за нас, неговите жители.

 

 

Георги Иванов е роден на 3 август 1954 г. в гр. Хасково.

Завършва Висшия институт по архитектура и строителство – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство".

Професионалната си кариера започва в Пернишкия промишлен комплекс. След това работи във фирма „Софстрой" – Стамболово.

През 1989 г. е избран за кмет на временната управа на община Стамболово.

От 1990 г. е собственик на фирма за строителни дейности „Стройтекс", по-късно я прехвърля на съпругата си.

На кметските избори през 1999 г.  е издигнат за кмет на Община Хасково с подкрепата на СДС и печели убедително изборите.

Мандат 1999 г. – 2003 г. ,  2003 г. – 2007 г.  е кмет на община Хасково.

Избран за трети мандат на 04.11.2007 г.

Женен, баща на двама сина и дъщеря.

 

 

„Направи каквото трябва, пък да става каквото ще“.

 

"Тази мисъл, която много ми харесва, не е моя, а на Нешка Робева. Много уважавам тази жена, защото тя е максималист в своите идеи и реализации. Човек трябва да търси максималното, за да постигне необходимото. Мисля, че и ние продължаваме в този дух. Макар че тази година нещата малко се позабавиха от гледна точка на законови процедури и на финансиране. Но ще наберем сили.

Аз заварих един град в разруха и 9 млн. лв. дългове. А за да бъде един град чист, особено внимание трябва да се отделя на проблема, свързан с битовите отпадъци и сметоизвозването. Това беше и първото нещо, което направих като кмет. Имаме депо за твърди битови отпадъци, отговарящо на всички европейски изисквания, което ще ползваме още 10 години. В момента водим преговори за изграждане на завод между Хасково и Димитровград за изгаряне и преработка на отпадъците. Мисля, че трябва да се повиши нашата култура в това отношение. Следващият етап беше да се пусне ток в града, защото нямаше улично осветление. И не на последно място беше нужно да се закърпят улиците. Гражданите на една община не се интересуват дали един кмет е червен, син, жълт, а от това, какво той прави за тях. Те искат да живеят в една оптимална жизнена среда, да няма дупки по улиците, те да са осветени и да се чувстват комфортно в своя град. Всичко направено го постигнах с голяма доза инат, хъс. Центърът на града, театърът, сега летният театър ми струват по 1 млн. лв. Обикновено тръгвам със 150 хил. лева и пак успявам накрая да намеря средства, за да бъдат завършени.
В момента имаме изключително амбициозна програма от 24 обекта, които ще бъдат финансирани със заем. Успоредно с това очакваме и реализацията на някои проекти по програми на Европейския съюз.

Новият път, който сме предприели, е такъв: взимаме кредит, оправяме града и след това си го изплащаме, но радвайки се на хубавото и ползвайки го в годините. Това научихме от работещите по този начин колеги в Европа. Трябваше да преодолеем психологическата бариера – да бъдем община, която дължи, но пък дължейки, да предоставя на гражданите нещо хубаво и необходимо. Доста общини в България с възможност и авторитет пред банките вече го правят.

 

  

Обектите, за които са ни нужни средствата, са преди всичко инфраструктурни. Целта е всички улици в кварталите да се оправят. Централната градска част вече сме завършили. Знаете, когато една капка падне във водата, ефектът постепенно се разпростира навън. Така е и с града. Центърът се ползва от всички, кварталите – от отделни граждани. Затова започнахме с него, а през пролетта на следващата година се надявам с парите от кредитите да оправим и кварталите. Мисля, че най-важни са булевардите „Западен“ и „Освобождение“. Те са изходните магистрали в посоките запад и юг. Северните и източните вече са готови. Така всички входни и изходни артерии на града ще са изградени със съответната инфраструктура. Няма да правим само козметика – ще почнем от подземната инфраструктура и ще стигнем до надземната, включително и осветлението, и нова тролейбусна линия. Този транспорт, дори и по-скъп, има бъдеще от екологична гледна точка.

 

 

 

Мащабни, но необходими проекти. Единственото нещо, което ще е по-ефектно, но и то е необходимо, е пешеходният мост. Той ще се превърне в един от символите на града. Но най-голямата атракция, която се очаква да заработи още тази година, е ледената пързалка в комплекс „Спартак“.

Напреднахме с инфраструктурата и крайно време е да се заемем със социалните проблеми.

Ще изградим два типа – апартаменти и къщи. Последните ще бъдат за социално слаби многодетни семейства, които ще имат възможност да ползват пространствата около къщата. Надяваме се до края на 2007 г. да се построят 50 къщи и 120 апартамента. През последните години в нашия град не са строени жилища. За първи път пускаме 24 апартамента от един блок, замразен от 15 години, който сега довършваме. Проблемът за тези жилища е тяхното финансиране. Няма действащи програми за такъв тип строителство, като изключа тези за ромите. Този факт създава напрежение сред хората. Мисля, че когато се правят жилища, от тях следва да има и за останалите социално слаби. Трябва да има баланс, за да може ръководството на този град в лицето на кмета да бъде уважавано от всички.

Кандидатствали сме и вече имаме одобрен проект за 7 млн. евро за новата тролейбусна линия.  В момента правим два нови булеварда - към Кърджали и към минералните бани, който ще свърже града с един квартал. Това дава възможност да се изгради индустриална зона - малки фабрики, цехове и складове. Там ще бъде и новата тролейбусна линия.
Имаме и одобрен проект от японското правителство за 2.5 млн. долара за изграждане на центъра за тракийското изкуство до Александровската гробница. Оттам ще започва туристически тур, който ще обедини гробницата, комплекса Перперикон и статуята на св. Богородица. Надявам се, че тук ще бъде центърът, от който ще обикалят исторически паметници като Старосел, село Татул, комплекса Перперикон, Мезека, Римската вила в Ивайловград. Тогава Хасково ще стане туристически център.

Търся специалисти. Оказа се, че за проекти от еврофондове са необходими финансист и инженер. Новият начин на попълване на проектите никой не го знае и не може да се направят така лесно. Сега търсим експерти, които да дойдат, за да покажат на моите хора и да ги обучат.’’

 

По отношение на етническия и социален мир в града  г-н Иванов казва:

"Имаме мир, защото тук нещата никога не са били изпускани. Периодично се провеждат акции за събиране на наемите, така че нещата се контролират. Но най-важното в случая е, че част от социално слабите семейства в Хасково имат работа. В голяма степен това е благодарение на американската фирма „Даймон България“ АД, която се занимава с подготовката на тютюневия износ. В нея работят 1200 души, макар и сезонно. Но това помага да си плащат сметките и да водят по-сносно съществувание. Около 300 души са заети и в чистотата. А по селата се занимават и със земеделие. Нашият район е зеленчукопроизводителен и затова тук е необходима работна ръка за някои култури и социално слабите помагат за отглеждането на домати, чушки, бамя. Спокойствието е благодарение на това, че има приходи.

Градът има недостатък - няма сериозна икономика и има нужда от стабилна бъдеща инвестиция. Скоро Министерският съвет трябва да реши въпроса с "Кроношпан", които искат да открият голям завод тук. Това е инвестиция от порядъка на 240 млн. евро. Компанията планира да изгради завод, но искат 600 декара земя. Има възможност да им бъде дадена част от бившето военни летище Узунджово край града. Подобна инвестиция ще създаде инфраструктура и работни места. Така че се надявам в бъдеще тези по-сериозни инвестиции да променят до голяма степен трудовия пазар.
Обликът на града също ще продължи до голяма степен да се обновява. Тук строителството е много интензивно - миналата година съм подписал разрешение за строеж на жилища за над 340 хил. кв. метра жилищна площ."

 

Притесненията на Кмета са свързани и с въпроса как да задържи младите хора в града и как да го направи по-привлекателен за тях, като "разбира се изключва заведенията и дистотеките".

"Мисля, че театърът, културно-спортният комплекс „Спартак“, ледената пълзалка помагат много за това. Имаме и добър Младежки център, работещ много активно. Неговата директорка г-жа Дамянова и екипът й спечелиха и изпълниха доста проекти. Това даде възможност на младите хора да осъществят обмен със свои връстници. В Младежкия център те посещават различни школи според интересите си. Радвам се, че той е образец за работа с младите хора и че задържа позициите си. Защото е важно младежите да бъдат организирани от някого чрез интересни и привлекателни предложения.

Добре се развива и спортът в града. В последните години имаме успехи в щангите, в джудото, в борбата, в бокса и футбола. Тенисът, хандбалът и бадмингтонът са традиционни спортове. Общината подпомага доста сериозно със субсидии и Спортното училище, което успяхме да запазим (от 26 такива в България останаха само 10). То също дава своя принос за възпитание на младежите, особено на по-буйните.


Бъдещите проекти са свързани с бившето военно летище, за което има проект за изграждането му като карго летище. За сега проектът е замразен, но г-н Иванов  не се е отказал от тази идея , „чакам следващия министър на отбраната".

Хасково е град, известен със засилени ползотворни международни връзки.
Можем да отбележим отношенията между Хасково и Лестър, които са може би образец на връзките между английски и български град. Те са скрепени с едно споразумение, под което стоят подписите на кметовете на Лестър и Хасково, на посланика на Великобритания у нас и на нашия в Лондон. Хасково има много добри приятелски отношения и с гр. Абингтън, Пенсилвания. Те се развиват по програма на Фондацията за реформа в местното самоуправление за сътрудничество между български и американски общини.


Кметът и президентът на Република България г-н Георги Първанов

откриват реконструираната централна градска част, 8 септември 2004 г.

В момента много добри са контактите с гр. Орестиада, Гърция. Кметът е председател на местното сдружение на общините, а г-н Иванов пък е председател на Регионалното сдружение на общините „Марица“. Създаден е  еврорегион с двете сдружения, който ще кандидатства за финансиране пред ЕС за бъдещи програми за пограничните райони. През юли е подписан и договор за побратимяване.

Добри приятелски отношения има с гр. Одрин, Турция. Те доведоха до реализирането на проект за обучение на турски кметове и общински служители в разработването и управлението на проекти във връзка със започващите да действат при тях предприсъединителни фондове на ЕС.

Градът има добри връзки и с гр. Новара, Италия, с Витебск, Беларус.

"Нашата идея е, че побратимяването трябва да е от взаимна изгода и интерес. Лично аз съм против побратимяването за туризъм. Ето например отношенията ни с Лестър са от огромна полза. Благодарение на тях имаме една от най-модерните пожарни в България, предоставиха ни и доста сериозно количество техника."

За постигнатото по време на неговото управление той отново е лаконичен:  "Ние показахме, че християнството е тук. Много управници в името на печалбата забравиха това. Преотстъпиха дори вярата си. Компромисите водят до ликвидиране на духа. Помните ли първите години след 1990-а? Като се кажеше Великден, не можеше да се влезе в църквата. А сега... Защо? Защото самата църква започна да си създава проблеми. И после – с какво тя се опита да приобщи младите хора? Католическата църква прави всичко възможно, използва всички съвременни средства, за да привлича хората. Нашата се базира все още на средновековните изисквания. Кой млад човек може да бъде привлечен от това? Времето върви напред, то изисква и всички ние сме длъжници на новото време.


Откриването на зоокъта в парка "Кенана"

Когато през 1999 г. поех поста кмет, трябваше да решавам и такъв проблем – какво да се прави с една съществуваща вече основа за паметник, който беше изоставен. Пътувайки из света, събирах идеи. Първата – да се сложи кръст, беше много тривиална. После спонтанно дойде идеята да се направи статуя на Св. Богородица. В Хасково открай време се е празнувало Рождество на Божията майка, тя е почитана като закрилница на града. Първата църква тук носи нейното име. Днес монументът „Света Богородица с Младенеца“ се извисява над града – да го закриля. И да го прави известен по света, защото той е в рекордите на Гинес."

                                                                                   

 

  

Културен календар

  

    Културният календар на Община Хасково е впечатляващ. С богатството и разнообразието от прояви и събития, с изключителното им качество и ниво, с грижата чрез тях да се удовлетворят духовните и културните изисквания на всички поколения хасковлии и от всички съсловия. През януари традиционно се отбелязва поредната годишнина от освобождението на Хасково от османско робство, през март – и Освобождението на България. През май се празнува Гергьовден – Денят на храбростта и на българската армия, и Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Сред почитаните са и Денят на Ботев и загиналите за свободата на България през юни, и годишнините от Илинденско-Преображенското въстание през август, Съединението и Денят на независимостта на България през септември. И понеже Хасково не гледа само в миналото, а и в бъдещето, специално внимание отделя на 1 юни – Деня на детето.

    Хасково е духовната люлка на няколко значими национални конкурса и фестивала, които се радват на широка обществена поддръжка и популярност.

 

Бронзовата статуетка

„Крилатият Пегас“ –

символът на литературните дни „Южна пролет“

 

    Националният конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ се провежда през април. Младите поети, писатели и литературни критици на България се събират в Хасково, за да представят своите дебютни творби. Те обменят идеи, срещат се с известни български писатели, запознават се с историята и културата на града. Всеки победител получава бронзова статуетка „Крилатият Пегас“ – символ на литературните дни. Идеята е на големия наш художник Огнян Фунев. Статуетката се изработва от скулптора Стефан Шишков. Всеки участник в литературните дни си тръгва от Хасково обогатен, защото се е докоснал до една богата литературна традиция, създал е нови контакти.

 

Май е акцент в културните тържества в Хасково. Националният събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ вече повече от 40 години радва сърцата на родолюбивите хасковчани. В него участват любителски фолклорни колективи и индивидуални изпълнители. Многобройна публика всяка година наблюдава с интерес тези великолепни прояви на народната мъдрост и танцувалност, които пленяват със своята автентичност и пъстрота. Няма нищо по-естествено от това именно тук, на открито, под сенките на дърветата и на огрените от слънце поляни на парк „Кенана“, под звуците на гайдите и кавалите, под ритъма на хората и припевите на песните, да се открият дълбоките корени на богатата българска душевност.

 

През май се провежда и доста по-младият Национален фестивал на камерния танц.

Млад е и Националният конкурс на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“, който се организира през юни.

През юни 2006 г. се роди и най-младият засега празник – Театралният фестивал. Благодарение на Драматично-кукления театър „Иван Димов“ и Община Хасково в продължение на няколко дни театралното изкуство господстваше в града. То бе на сцената на театъра, в Стаята на приказките, на улицата, в парка, в нощния клуб. Наред с представленията на хасковския театър тук дойдоха с постановки Народният театър „Иван Вазов“, театър „Улицата“, театър „София“ и театър „Христо Ботев“ от Димитровград, Сърбия. Най-малките зрители се радваха както на своите артисти, така и на куклените театри от Пловдив и Пазарджик. Разширената форма на представяне на театралното изкуство помогна много български актьори да се срещнат с неограничен брой хасковски зрители. Кръглата маса, като за финал на театралните дни, се опита да провокира мисленето на специалисти и артисти.

 

 

От столетия дните около Рождество Богородично - 8 септември, са празнични за града. А от 1993 г. празникът е обявен от Общинския съвет за Ден на Хасково. На 8 септември 2003 г. с водосвет на Пловдивския митрополит Арсений е открит и монументът на Божията майка, закрилницата на града, вписан в книгата за рекорди на Гинес като най-високата в света статуя на Света Богородица с Младенеца. На всеки 8 септември в църквата „Св. Богородица“ се отслужва тържествена празнична литургия. А седмицата около тази дата жители и община превръщат в красиво тържество на духовните ценности и културни традиции. Безспорно тези Дни на Хасково са кулминацията на културните събития за хасковчани. Те съсредоточават не само голяма част от годишния бюджет за култура на общината, но и стават център на официални и творчески срещи, делови разговори, научни конференции, културни и спортни прояви, концерти и др.

 

През 2005 г. в Деня на Хасково – 8 септември, за първи път в историята на града на кмета на общината бе връчена официална огърлица – символ на властта. Идеята е заимствана от побратимения с Хасково английски град Лестър.

 

В дните на Хасково организаторите дават възможност да се видят и постиженията на всички ансамбли, състави и клубове от града, представящи своите умения в областта на фолклора, модерния балет, песенното и танцовото изкуство. Всяка вечер популярни наши изпълнители изнасят концерти.

В края на културния календар, през октомври, се провеждат Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“. Виртуозната музикантка оставя трайни следи в българската и световната музикална култура. Затова и музикалните дни носят нейното име. Паралелно с тях се провежда и конкурс за млади цигулари. През деня се представят участниците, а вечер наслада донасят изпълненията на известни оркестри и музиканти като Софийската филхармония, „Софийски солисти“, оркестъра на Българското национално радио, Хасковския симфоничен оркестър, Веселин Ешкенази, Минчо Минчев. Целта на хасковчани е конкурсът им да стане международен, да се утвърди като един от най-значимите и стойностни в България.

 

 

Зеленото богатство на Хасково

 

....край реката редят се, редят се тополите, побелели от първия сняг…” Знаете ли, че известната и любима на много поколения българи песен на „Щурците“ – „Среща“, е вдъхновена от тополовите насаждения покрай р. Хасковска? Вероятно, съзерцавайки наниза им от Градската градина до центъра на града, хасковският поет Симеон Стоянов създава този красив текст.

Първите засаждания на дърветата край реката са почнали през 1892 г., когато по покана на градските управници в Хасково пристига Марин Пенчев. Учил декоративно градинарство в Унгария, през 1884 г. се връща в София със съпругата си Магдалина и осиновения от него в чужбина син Гюла. В столицата участва в създаването на Борисовата градина. В Хасково поставя началото на парковото строителство. Под негово ръководство са засадени първите декоративни дървета и храсти, цветни лехи. По негов проект е построена и алейната мрежа на Градската градина.

Синът му Гюла, вече български гражданин – Георги Пенчев (1884–1955), учи декоративно градинарство в Будапеща и Париж. През 1910 г. се връща в Хасково, за да продължи започнатото от неговия баща. Разширява Градската градина – площта й достига 41 дка. Засаждат се едроразмерни дървета. Иглолистните са пренасяни по едно с каруца от Беловския балкан. Това са екземпляри от бял и черен бор, ела и тис. Широколистните дървета – топола, каталпа, платан, са доставяни от близките разсадници. Някои от тези дървета съществуват и до днес. Създадени са градинката до театъра, паркът „Мерсито“, „Еврейският парк“...

През 1936 г. Георги Пенчев и Никола Стоянов построяват първата оранжерия за производство на цветя и се появяват първите красиви цветни фигури и лехи, оформяни с голяма фантазия и майсторство. След нея във времето са изградени още три оранжерии. Покрай алеята с тополи се създават цветни арабески, окантени с подрязан чемшир. В тези цветни фигури през лятото се е изнасяло и бананово дърво (Musa). На входа на Градската градина, на Братската могила ежегодно са се изпълнявали интересни цветни килимни фигури, изобразяващи часовник, колесница, пеперуда и др. – по идея и проект на Иван Господинов, които и до днес се помнят от по-възрастните жители на Хасково.

 

Това живописно оформено пространство постепенно се превръща в любимо място за отдих и разходка на хасковлии. Тук се съсредоточава и част от културния живот на града. Организират се състезания с велосипеди за дами. Построен е дансинг, не след дълго и втори. Вечер там е свирел градският оркестър и дълги години било традиция хасковлии да се разхождат и срещат в Градската градина.

След 1950 г. под прякото ръководство на Иван Господинов се създават и обществените квартални градини – парковете „Ак бунар“ (сега „Христо Ботев“), „Горичката“ (сега „Бяло море“), градината на мястото на стария хамам, парковете „Брезите“, „Овчарски“, “Македонски“, градинката на мястото на сегашния Младежки дом, паркчето на мястото на сегашното училище „Св. Иван Рилски“, парк „Кирил и Методий“, парк „Гарата“ и др.

Озеленяването в Хасково бележи подем през годините 1958–1960 г. През 1962 г. се извършва и първото преустройство на централния градски площад, засадени са и платаните в пешеходната част. Атракция за града и неговите гости са били екзотичните „живи вази” на площада, високи 2,5 м, изцяло „изградени“ с килимни цветя – основно се е използвала алтернантера. Такива по това време е можело да се видят само още в София и Русе.

През следващите години „зелените“ придобивки на Хасково непрекъснато се умножават. През 60-те и 70-те години на миналия век усилено се изграждат парк „Ямача“ и лесопарк „Кенана“, както и залесителният пояс на гр. Хасково.

Днес зеленото богатство по улиците на града възлиза на над 7000 дървета основно от видовете липа, ясен, явор, шестил, платан, бреза, копривка и др., като 95% от тях и в момента са в много добро състояние. През 2001 г. Община Хасково кандидатства и печели проект по програма ФАР на ЕС за изграждане на нова зона за отдих на площ от 30 дка.

 

А край реката продължават да се редят тополите. Въпреки изграждането на коритото в периода
1965–1971 г. всички те са запазени. По-късно са засадени и нови тополи – от Съда до бул. „В. Левски“.

 

Паркът „Ямача“ е създаден по проект на арх. Валентина Атанасова и арх. Борис Георгиев в периода 1958–1970 г. Определените за парк 500 дка се намират в южната част на Хасково на едно от първите възвишения на Източните Родопи. Там е построен и стадионът на града, детски сектор, открит басейн. От централната част на парка се открива чудесна гледка към целия град и околностите. Площите са залесени с акация, червен дъб, ясен, иглолистни дървета и основно черен бор. В залесяването и по грижите за прихващане на растителността освен специалистите са участвали  много граждани и всички предприятия в града. Парк „Ямача“ е едно красиво творение на професионализма и грижите на специалистите, събрало усилията на цялата хасковска общественост.

 

 Лесопарк „Кенана“ заема площ от 236,6 ха и се намира североизточно от града. Проектът е на арх. Валентина Атанасова и арх. Джубелиева. Изграждането и оформянето му се извършва между 1955 и 1970 г.

 

Основната част – около 70% от общата площ, е залесена. Разпространените дървесни видове са благун, цер, зимен дъб, космат дъб, мъждрян, дива череша и др. Основната маса са издънкови благунови насаждения с възраст между 60 и 70 години. Извършвани са залесявания с липа, бял и черен бор, акация, полски ясен, ацер негундо. По-късно, след изграждането на главната алея (1969), и с едроразмерни фиданки – атласки кедър, сребролистна липа, веймутов бор, смърч и секвоя. Интересни в дендрологично отношение са „малкият и голям партер“, розариумът, дендрариумът и „сухата река“.

 

Подходът на парка преминава в широка алея, дълга 2,5 км, откриваща близки и далечни перспективи, която води до изкуствено езеро. Център на парковата композиция са езерото и ресторант „Кенана“, дело на арх. Маргисо. В парковата част се намират тенискортовете.

 

 

Началото на зоокъта е поставено през 1958 г. Иван Господинов устройва в района на дендрариума кътове за мечка, елени и сърни. През 1977 г. зоокътът се разполага на отредения за целта терен от 9 дка. Отделени са места за тревопасни животни, хищници, маймуни, водоплаващи, грабливи и други видове птици. Заслугите за изграждането и поддържането през годините са на И. Господинов, инж. В. Златинов, Пенчо Ангелов, д-р Д. Тодева и други. Децата на Хасково обичат да идват при своите любимци и да се грижат за тях, много от животните са „осиновени“.

 

„Зелени“ лъчи към Хасково

През 60-те години на XX в. възниква идеята към „Ямача“ и „Кенана“ да се озеленят и редица пустеещи тогава площи – около 600 дка. Целта на проекта е те да бъдат включени в горския фонд. По проект на инж. В. Златинов по тези терени успешно е извършено залесяване с липа, бреза, американски дъб, черен бор, ясен, топола и др. С това зелената зона около града нараства с още около 2000 ха. Тези насаждения подобряват крайградския ландшафт и климат. Зеленият пояс навлиза със „зелени“ лъчи към центъра на града.

 

Оранжерията

За изграждането на озеленените площи и тяхното ефективно поддържане са създадени общинска оранжерия и разсадник. Сегашната оранжерия, обслужваща дейността озеленяване, съществува от 1974 г. Разполага с 2,5 дка покрита оранжерийна площ и 15 дка открити терени. Гордост в нейната история е Националното състезание по благоустрояване, проведено в Хасково през 1984 г., когато били произведени 1 млн. 800 хил. разсада от летни цветя! През 80-те години в града по идея на Общината се осъществява инициативата за вертикално озеленяване. На гражданите, живеещи по основните улици в града, са раздадени 12 хил. сандъчета, засадени с петуния и пеларгониум пелтатум. Първите палми, отгледани в оранжерията (Phoenix и Chamaerops), са от 1935 г. и до днес ежегодно се изнасят в центъра на града.

    Цветните фигури в Хасково са 2,4 дка. Непрекъснато се работи по увеличаване на видовото разнообразие. Оранжерията произвежда около 40 вида сезонни цветя, както и техни вариетети, 6 вида есенно-пролетни в различни багри, 9 вида за килимни фигури и 7 вида перенни. Отглеждат се и саксийни цветя и няколко вида за рязан цвят. С любовта си към цветята своя принос за цветното богатство в града в годините са дали Мария Марчева, Пенка Пендева и Делка Узунова.

    В озеленената площ до Бизнес центъра има два екземпляра Metasequoja glyptostroboides. Донесени са от парка в Кричим и са засадени през 1964 г. Вече 40 години радват с нежната светлозелена окраска на иглиците си през лятото.

 

Общинският разсадник

е създаден от Иван Господинов и Иван Карагьозов през 1955 г. С участието на инж. Веселин Златинов и Васил Пендев в периода 1958-1963 г. е изградена инфраструктурата, създадени са школите за отглеждане на декоративни фиданки. Първоначално е заемал площ от 30 дка, по-късно са изградени покрити оранжерии и парници.
Днес разсадникът произвежда 10 вида иглолистни, 20 - широколистни дървета, и около 80 вида цъфтящи широколистни храсти, вечнозелени храсти, почвопокривни и увивни. Със съдействието
на проф. Богданов от Лесотехническия университет и упоритостта на професионалистите тук първи в страната започват контейнерното производство на вечнозелени и цъфтящи видове. Своя принос за увеличаване на зеленото богатство са дали Анка Мавродиева и Любка Иванова.
    Когато се говори за разсадници, непременно трябва да се спомене и разсадникът към бившия Окръжен съвет в града, който години наред е бил излъчван за образцов в страната.
    Озеленените площи в Хасково като организирани места за отдих, почивка и естетическа наслада представляват елементи на една цялостна зелена система. Всичко е за хората – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове

 

 

Възможности

 

Екология, отпадъци

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Справяне с отпадъците

Депо за стари коли

11,000 евро

март 2005г.

Грантова програма на МОСВ

Справяне с отпадъците

Площадка за санитарно депониране на ТБО

260,000 евро

септември 2005г.

Грантова програма на МОСВ

Справяне с отпадъците

Рекултивация на стари депа за отпадъци

50,000 евро

септември 2005г.

Грантова програма на МОСВ


Инфраструктура

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

 Канализационна мрежа

 Изграждане на улична канализационна мрежа по ул.”Бачо Киро”

 21 600 евро

 Края на 2005г

 Коопериране

 Канализационна мрежа

 Канализация кв. “Изгрев”

 200 450 евро

 В зависимост от финансирането

 Коопериране

 Питейна вода

 Изграждането на пречиствателна станция на язовир “Тракиец”

 1 000 000 евро

 В зависимост от финансирането

 Kонцесия

 Пътища

 Основен ремонт надлез над ж.п. линия

 5,000,000 евро

 2009г

 Коопериране


Водопроводна инфраструктура

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Изграждане на водопровод

Реконструкция на градската водопроводна мрежа (ул.”Тракия”, ул.”Веслец” и ул.”Бяло море”)”

41 500 евро

Края на 2005г

Коопериране

Изграждане на водопровод

Реконструкция на градската водопроводна мрежа (ул.”Червена Стена”)

10 000 евро

Края на 2004г.

Коопериране

Изграждане на водопровод

Реконструкция на градската водопроводна мрежа (бул.”Г.С.Раковски” и ул”Ком”)

33 800 евро

Края на 2004г

Коопериране

Изграждане на водопровод

Реконструкция на градската водопроводна мрежа (ул.”Средна гора”, ул.”Цар Самуил” и бул.”Г.С.Раковски”)

29 400 евро

Края на 2005г.

Коопериране

Изграждане на водопровод

Реконструкция на градската водопроводна мрежа (Бул.”Илинден”, ул.”Заря” и ул.”Лонгоза”)

8 800 евро

Края на 2005г.

Коопериране


Екология и води

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Екология

Почистване и корекция коритото на р.Хасковска и укрепване на каменните стени- участък Изток

250 000 евро

2005г.

Грантова програма на МОСВ

Екология

Почистване и корекция коритото на р.Хасковска и укрепване на каменните стени – участък Запад

250 000 евро

2005г.

Грантова програма на МОСВ

Екология

Корекция и отводняване на деретата в 7 села в общината)

150 000 евро

2006г.

Грантови програми


Градска инфраструктура

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Благоустрояване

Зона за спорт и отдих – кв. 250

120,000 евро

2005г.

Грантова програма

Благоустрояване

Изграждането на пешеходна зона, зона за отдих и детска площадка (северно от ул.”Дунав” до ул.”Металник”)

100,000 евро

2005г.

Грантова програма

Благоустрояване

Реконструкция на криптата към църквата “Св. Богородица”

80,000 евро

2005г.

Грантова програма

Благоустрояване

Изграждане на обслужващ път южно от ул.”Дунав”

150,000 евро

2005г.

Грантова програма

Благоустрояване

Изграждането на паркинг, пешеходна зона и градинки

25,000 евро

2005г.

Грантова програма


Строителство

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Строителство

Изграждането на нов жилищен блок за отчуждени собственици

45 000 евро

2006г.

Коопериране

Строителство

Превръщането на 3-и етаж от спортно училище “Ст.Караджа” в ученическо общежитие с 78 легла

115 000 евро

2004г.

Коопериране

Строителство

Реконструкция на училището в с.Клокотница

135 000 евро

2006г

СИФ

Строителство

Обвновяване на дома за хора с физически и умствени увреждания

40 000 евро

2005г.

Коопериране

Благоустрояване

Изграждането на паркинг, пешеходна зона и градинки

25,000 евро

2005г.

Грантова програма


Пътна инфраструктура

Цел на проекта

Кратко описание

Очаквани инвестиции/стаи

Срок на изпълнение

Начини за реализация

Строителство

Изграждане на нов път към Тракийската гробница в Александрово

350,000 евро

2006г.

Коопериране

Строителство

Нов път между ул.”Дунав” от ул.”Ст. планина” до ул.”Банска”

2,500,000 евро

2007г.

Коопериране

Строителство

Нова отсечка между бул.”Г.С.Раковски” и бул.”Съединение

40,000 евро

2006г

Коопериране

Строителство

Изграждане общински път 2405

300,000 евро

2004г.

Коопериране

Строителство

Кръгово кръстовище на бул.”В.Левски” и ул.”Ком”

200,000 евро

2005г.

Коопериране

Строителство

Кръгово кръстовище на бул.”В.Левски” и ул.”Ком”

120,000 евро

2005г.

Коопериране

 


Естествено, когато говорим за един политик, кмет, управник, винаги има съмнения за измама, злоупотреба с власт, източване на пари и т. н. Тези неща не отминават и кмета Георги Иванов. Непрекъснато текат проверки. Дори в Общинската администрация има изградена специална зала за „проверяващите", които понякога стоят няколко месеца, ровейки се в решенията на общинския съвет, проектите, финансите на общината.

Г-н Иванов не се притеснява да говори за това.

Като начало на всичко той посочва недопускането на ДПС в управлението на Общината, тъй като те не подкрепят нито едно решение или проект, спъват работата на общинските съветници.

Като начало за острия конфликт кметът посочва последните местни избори, които изострят напрежението и за малко да доведат до етнически конфликт.

Провокацията е отправена от лидера на ДПС Ахмед Доган между двата тура на изборите: „Превзехме Кърджали, сега е ред на Хасково".

Резултатът:

ü     Подкрепа за Георги Иванов от всички политически партии

ü     Активизирането на българските гласоподаватели

ü     Една от най-високата избирателна активност в страната

ü Убедителна победа за Георги Иванов срещу кандидатът на ДПС д-р Евгени Честименски

 

Въпреки недоказаните обвинения, проверките продължават.

Прокуратурата да влезе в сарая на Аталай в Текето. Този призив на кмета Георги Иванов е цитиран над главата във "Новинар юг" от 28 октомври. Вестникът отделя цялата седма страница за вчерашната пресконференция на градоначалника, на която той отправи сериозни обвинения срещу Рамадан Аталай и Иван Стаматов. Според него има очевидни конфликти на интереси в бизнеса им и е необходимо държавното обвинение да се заинтересува от тях.

"Хасковска Марица" също акцентира в  броя си: "ДАНС не откри нарушения, иска проверка за "чадър" над кмета". Това е доста озадачаващо – ДАНС не открива нарушения в изнесените случаи, а иска да бъде проверена прокуратурата, която също не е открила нарушения. След като няма нарушения, за какъв чадър изобщо става въпрос?

Бизнес интереси провокирали протестите в Кенана, акцентира на първата си страница "Хасковска Марица". Интерпретацията отново е на кмета Георги Иванов от вчерашната пресконференция. Той казва, че в основата на протестите във вилната зона стои лицето Добромир Казанджиев, който въртял бизнес с имоти там. Прекарването на ток и вода в парцела вдигала цената му. Понеже от Енергото му отказвали, той вдигал кенанци на бунт.

Пишман еколог спука гумите на 14 коли, пише вестникът за соловата акция на пиян сервитьор от Хасково с екологична мотивация. "Екологът" нощувал в ареста на РПУ-то.

Два пъти скочи продажбата на илачи срещу грип, пише още "Хасковска Марица". 100 нови болни само за седмица регистрирали джипитата в Хасково.

Събарят приюта в Узунджово, е друг акцент от броя. Вчера започна демонтажът на консктрукцията, след като сдружение "Добрият самарянин" се изнесе във Варна, а бездомниците ги последваха.

Роко с 6 присъди за едно престъпление, пише за вчерашната присъда над скандалния бизнесмен от Кърджали изданието.

Стартира черният бизнес с търговете, озаглавява водещият материал на първа страница "Новинар юг". След като законът забрани тайните търгове със запечатани оферти, сега сделките стават след явно наддаване. Софиянци, като най-сетени, бързо превърнаха това в бизнес – дават най-висока сума на търга, после се отказват в полза на следващия, срещу възнаграждение, естествено. Опитът на законотворците да ограничат корупцията доведе до сериозно финансово ощетяване на общините.

Почнаха разчистване на "свинския град", четем още в броя. Багерите настъпиха по левия бряг на Марица край Свиленград, където се намираха копторите.

Железниците дават пари за надлеза в Димитровград, пише още изданието. Ще бутат пътното съоръжение и ще го издигат наново, допълва вестникът.


"Ливърпул" на лов за играчи от "Хасково", акцентира "Новинар юг" на спортната си страница. Подборът за детската футболна академия на английския гранд ще стане в Нова Загора.

Брадърката Иванина пред Страшния съд утре, акцентира на 12 страница вестникът. Тогава ще е гласуването с sms за оставане в шоуто.

Това бяха основните теми в днешния регионален печат. Подробности – във вестниците...

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.