Ангел Герчев,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Николай Георгиев Цонев

Министър на отбраната на Република България

 

 

 

 

 

 

 Николай Цонев е роден в град Перник на 09.06.1956 година. Завършва образованието си в град Шумен специалност Радиоелектроника през 1978 година. От 1986 до 1989 година завършва военната академия СВ "Василевски" в Киев, специалност Командно-щабен профил. След което завършва УНСС-София, специалност Счетоводство и контрол. Към образованието на г-н Цонев може да прибавим и СУ “Св.Кл.Охридски”, специалност Философия. Николай Цонев е доктор по маркетинг, преподавател в УНСС, преподавател по стратегическо планиране в Института за публична администрация и европейска интеграция. Към безупречното образование на г-н Цонев може да прибавим няколко квалификации, които той е защитил:

през 2000 година Бизнес мениджмънт, администрация и европейска интеграция - УНСС;

2001 година Международна търговия и право - УНСС;

2002 година Виша административна школа - Рим;

2002 година Немски университет за административни науки - Шпаер;

2002 година Федерална академия по публична администация - Берлин;

2004 година институт по общественост и политика - Холандия;

2005 година Езикова школа на канадските въоръжени сили - Канада;

2006 година Езиков курс във Великобретания.

Професионалната си кариера започва като офицер в Българската армия. От 1992 до 1999 година е управител на търговско дружество, от 1999 до 2000 година е директор на дирекция в министерството на отбраната, от 2000 до 2001 година е главен консултант в търговско дружество, от 2001 до 2002 година е съветник на министъра на отбраната, от 2002 до 2008 година заема длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Социални дейности на МО",след което от 24 април 2008 година заема поста на Министър на отбраната.

Може да допълним към богатата биография на г-н Цонев, че той е президент на CLIMS (Комитет за връзка между социалните структури на военните Министерства на НАТО). Също така е член на Българската асоциация по маркетинг. Владее английски и руски език. Женен с две дъщери.

След тази биографична справка мисля да приложа няаколко въпроса, зададени от мен към министъра ни на отбраната, които според мен би трябвало да вълнуват всички хора и цялата българска общественост. Бих искал само да подчертая, че министерството на отбраната разполага с най-голям ресурс от недвижимо имущество като държавна структура, това го прави едно много важно перо и значим фактор в икономиката на държавата ни. Затова ми се струва логично да се зададе въпроса: "Какви ще са приоритетите ви като министър на отбраната?"

Отговорът на г-н Цонев:

-  Максимално постигане на целите за съвместимост със стандартите на НАТО. Другият е участието ни в мисиите зад граница. България има вече изграден авторитет и летвата в това отношение не бива да пада. Следващият е повишаване на качеството на живота в армията. Това е конкретното изискване на премиера, което трябва да реализирам. Решаване на проблема с мотивацията на военните ще е мой изключително сериозен ангажимент. Нали разбирате, че това няма да стане веднага и с магическа пръчка. За армията трябват жилища, детски градини, почивки, добро здравно обслужване и т.н. Затова ще се стремя финансовите ресурси от имоти, движими и недвижими вещи да се управляват на маркетингов принцип. Или средствата да се пренасочват там, където има потребност.

 Реших да си позволя да попитам г-н Цонев за нещо по конкретно: "Какво има предвид с пренасочването на средства, там където има потребност?" Той ми отговори, че в момента се изграждат нови и се извършват ремонтни дейности на почти всички бази, хотели и почивни станции на МО, което ще осигури на много военнослужещи място, където да прекарат почивката си на изгодна цена, строят се жилища за военнослужещите, детски градини за техните деца, обръща се внимание изключително много на социалната дейност в армията. Тук ще си позволя да цитирам нашия министър на отбраната:

- На първо време ще създадем оборотен жилищен фонд. А първата стъпка в тази посока ще са безплатни общежития за професионалните войници. Ще развия и своя идея за детски градини за наследниците на военнослужещите.

 Николай Цонев обясни в нашия разговор, че вече има изградени няколко детки градини, които отговарят на всички европейски изисквания, в Пловдив, Карлово и Стара Загора, което от своя страна помога и на общините, защото всички знаем, че има проблем с местата по детските градини.. Обясни ми, че модернизацията на базите на Министерството ще докарат допълнителни доходи в хазната на министерсвото и държавата от туристическа дейност. Всичко това ще направи военната професия привлекатлена за младите хора.

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.