Александра Цветкова, четвърти курс политология,

2008-2009 в Пловдивски университет, Паисий Хилендарски

 

 

 

Стефан Данчев – кметът на село Иганово

 

 

 

Text Box:  

  Стефан Ангелов Данчев

Стефан Ангелов Данчев е роден на 19 август 1957 год. в град Сопот. Началното си образование  завършва в с. Иганово, а средното - в Техникум    по механотехника „Владимир Заимов” гр. Сопот. Отслужва военната си служба (която по това време е 2 години) първоначално в гр. Плевен, а след това в гр. Карлово. През 1981 г. сключва граждански

 

брак и в момента е                                   

щастливо женен

за неговата съпруга Станка Данчева, която е детска учителка. Имат две деца - Ангел (който в момента е на 27 год.) и Теофана (на 25 год.). Преди да бъде избран за кмет на с. Иганово работи като крояч във ВПМИ – гр. Сопот. През 1995 г. за първи път е избран за кмет на с. Иганово и в настоящия момент изпълнява четвъртия си мандат като такъв. Той разказва за себе си, че е пътувал много по света и се стреми да използва наблюденията и впечатленията, които си е създал, в своята работа като кмет на с. Иганово.

Село Иганово се намира в община Карлово, област Пловдив. Разположено е в централната част на община Карлово на по- малко от 12 км. западно от Карлово. Землището на селото обхваща 16 620 дка. Ето какво разказва кметът за самото село. Първите сведения за него на това му

Стефан Данчев на работното му място

 

 

място са от преди 300 години под наименованието Янабас, което преведено на български означава „село до дере”. То е типично турско село от епохата на османското робство, населе-но предимно с турци. През 1878 г. в селото пристига, с предния отряд на ген. Карцов - майор Иванов, който две седмици              Кметът

чака основните сили

на ген. Карцов, за да нападнат гр. Карлово. Всички турци избягват от селото, а през това време идват заселници от съседните села, като най- много са заселниците от гр. Сопот - 47 души, поради което за известен период от време селото е известно под наименованието „Малкият Сопот”. По- късно селото е кръстено на майор Иванов, като няма обяснение защо буквата „в” е преминала в „г” и от там - Иганово. Според някои сведения то е било павликянско село и е съществувало още през средните векове, но за това няма официални доказателства.

Иганово е едно от най- малките села в община Карлово.                                    По данни от 2008 г. населението се състои от 528 души, от които половината са пенсионери, а две трети от пенсионерите са над 60 - годишна възраст. Хората в работоспособна възраст са 253 - ма души. Децата и младежите до 18- годишна възраст – 93- ма души. В селото съжителстват два етноса - българи и роми, като по- голямата част от младите хора са роми. Ромският етнос в селото съставлява близо 40 % от населението. Двата етноса съжителстват много добре помежду си.

    Кметът изрази своята гордост от факта, че в селото е запазено началното училище, тъй като то е най- малкото населено място в околността, което има собствено училище. В някои по- големи села в общината училищата са били закрити. Учебното заведение е разположено в двор с площ от 3 дка., в който има парк с детска площадка. Училището е с единични паралелки до четвърти клас. То обслужва още селищата Певците и Московец. Кметът разказа, че е бил председател на училищното настоятелство в период, когато то е било пред разпад и е трябвало да бъде затворено. По това време активирайки местната общност, с помощта на софийска католи-ческа фондация за помощи и Община Карлово училището                                                                                

Дворът на училището                                                                                             НУ „Васил Левски” – с. Иганово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е било възстановено                       и приведено в красив  и спретнат вид. То е първото училище  в района,  което има собствена компютърна зала. В Иганово има читалище със салон, оборудван с 200 места, библиотека, зала за събрания. Освен това в селото има женско дружество „Надежда” и пенсионерски клуб. Всяка година на 1 май селото празнува своя празник, на който има богата художествена програма и благотво-рителен концерт на началното училище, борби и състезания по мотокрос.               

 

Администрацията на самото кметство се състои от кмета и специалист аминистративно обслужване (секретар), който подпомага кмета в неговата дейност. Г- н Данчев сподели, че самият той е усвоил голяма част от дейностите на специалиста административно обслужване и когато се налага може да издаде всеки документ от неговата компетентност.

В сградата на кметството върху 145 кв. м. площ са разположени добре оборудвани лекарски и стоматологичен кабинети, манипулационна и детска консултация, обслужвани от медицински техник.  Населението се лекува от лекарска практика на "РПС - 2000" – гр. Сопот и от д-р Лило Копчалиев, който посещава своите пациенти в селото един път седмично.

          Телеграфо - пощенската станция на селото се състои от 400 абоната и обслужва две села - Иганово и Певците. Територията на селото е покрита с устойчив сигнал на трите мобилни оператора - Мобилтел, Глобул и Вивател. Селището е включено и в Националната система за автоматично избиране, разполага и с Интернет връзка.

Самият център на Иганово е малък, но добре оформен и поддържан. Има зелени площи, градинки, шадраван, кладенец, свободно пространство за забавления на децата. Близо 52% от улиците са благоустроени, като по-голямата част от улиците са с ширина над 10 метъра. В селото има построени седем чешми с постоянно течаща вода и през него минават две реки. Една от жителките на Иганово - Радка Димитрова, е написала и химн за своето родно място, който има следния текст:

 

           

 

 

ИГАНОВО

 

Там в планината на воля родено

Иганово, силен сокол си било                                                
крепост кале сред скалите пленено                                    
враг разрушил твойта крепост гнездо.

 

Но в долината си ти долетяло                                                  
Бог надарил те с две бистри реки                                           
върнал ти твойта младост и сила                                            
Балканът спомня си твойте следи.   

 

Седем чешми от сърцето ти бликат
рози красиви в полето цъфтят
птици безброй във зори чуруликат
с чудните трели света веселят.

 

Ручей бълбукащ сред много води си
над теб сияе прекрасна дъга
роза уханна сред много цветя си
ти радост моя и моя тъга.

 

Пътникът морен с вода освежаваш
гостоприемно си мое селце,
който те види ти в миг го пленяваш
вечно те нося във мойто сърце.

 

 

 Градинката пред кметството на с. Иганово

 

        

 Центърът на с. Иганово                                           

На терито-рията на село Иганово е изградено едно от поделенията на Вазовските машиностроител-ни заводи, гр. Сопот. То представлява монтажен цех и е едно от най- перспективните поделения на завода. По- голямата част от заетите по трудов договор в Иганово работят в него. Освен това в селото има пункт за изкупуване на черни               

и цветни метали и

пункт за изкупуване на билки, който изкупува билки целогодишно. През тази година той е бил един от трите лицензирани пункта за цялата Пловдивска област. В сферата на търговията на дребно има няколко еднолични търговци. 

 

 

 

  Това, което разказа кметът във връзка със своята дейност е, че неговото приемно време за населението е през целия ден, седем дни в седмицата, дори и през почивните дни. Той се занимава с въпросите от раждането на човека до неговата смърт, т. к. той води регистрите на населението. Като пример посочи това, че присъства на всички траурни обреди в селото, дори когато на обреда присъства духовно лице и обясни, че досега е присъствал на около 200 погребения. Кметът разказва, че хората в селото са свикнали той да присъства на погребалните обреди и винаги го канят, за да каже няколко думи,                            

 

независимо дали има или няма духовно лице.

          Обичайните проблеми на населението са свързани предимно с безработицата. Г-н Данчев сподели своето притеснение за това, че в Иганово има цели семейства без работа и препитание. Безработицата е била голям проблем преди няколко години, тъй като 57% от трудоспособното население е било безработно. Към настоящия момент безработицата е значително спаднала, но въпреки това има хора, нуждаещи се от социлано подпомагане, някои от които са включени в програми за социлано подпомагане. Тези, които получават социални помощи с решение на Общинския Съвет в Карлово, отработват по 10 дни месечно, а включените в програми работят 6 - 8 часа дневно към кметството. В момента в кметството работят 6 човека по програмите за временна заетост.                       

Това, според кмета, способства за изграждането на трудови навици у безработните. Самото заплащане е символично, в размер на минималната работна заплата, която обложена със скоро въведения плосък данък става по- малка от миналогодишната.

Друг голям проблем, стоящ пред кмета, е свързан с престъпността.                                  

 Църквата на с. Иганово

 

 

Той сподели, че в Иганово всички безсто-панствени къщи са били обирани, като в повечето случаи извър-шителите не са от самото село. Най- често обирите се извършвали от хора, които носят стоки за продажба в скалда за изку-пуване на чер-ни и цветни метали и меж-дувременно  

набелязват обекти.                              

Кметът посочи и

един скорошен случай, при който крадци проникнали с взлом в кметството и откраднали касата на пощата. Касата е била метална, с тегло 200 кг., като са откраднати пари, винетни стикери и печат на пощата. Извършителите на престъплението не са били разкрити.

Друг проблем е свързан със застаряването на населението, липсата на млади хора и увеличението на броя на необитаваните къщи. В момента има около 40 празни къщи, които не се продават. Той сподели и за увеличението на цените на тези имоти, които от 4 - 5 хил. лв. отпреди няколко години са достигнали до 30 - 40 хил. лв. Въпреки това всички къщи, обявени за

продан се изкупуват веднага, което според кмета се дължи предимно на доброто местоположение на селото. Като друга положителна страна, той посочи и добрите транспортни връзки с Общинския център. През него преминава първокласен път София - Бургас, както и жп - линия, свързваща същите селища. Редовният жп и автобусен транспорт осигурява връзка със съседните села и градовете Сопот и Карлово, където живее по-голямата част от мигриралото през годините население. Връзката с Карлово се осъществява във времето от 6.30 ч. до 19.30 ч. с периодичност през 30 до 90 минути, като ежедневно през селото минават 21 автобуса.

Читалището в с. Иганово

 

Стефан Данчев посочи като един от проблеми-те, стоящ пред жите-лите на се-лото, уве-личаващите се цени на стоките от първа  необходи-мост, като например дървата за отопление. В Иганово има 9 хил. дка. горски площи, които                                         

са държавна собственост, включени са в „Натура 2000” и в Национален Парк „Централен Балкан”, поради което населението неможе да се възползва от тази гора. Според кмета, това е много сериозен проблем, който сега не се чувства толкова осезаемо, но ще се почувства остро в близките години.

Освен 7-те чешми в селото има и  260 кладенеца, което говори за високи подпочвени води, които са задоволявали напълно нуждите на население-то до преди 30 години, когато то е било снабдено с водопро-вод. За съжаление тези води с течение на годините се замърсяват, поради липсата на канализа-ция и наличието на домаш-ни жи-вотни. Поради тази причина като основна цел на своята работа, кметът си поставя задачта да направи всичко възможно за изграждането на канализация. Проблемите в това отношение са свързани с факта, че това е много скъпо струващ проект, още повече, че селото няма изграден план за канализация. Липсата на план е пречка за издействането на пари по проекта от европейските програми. Съставянето на този план за него е най- важната задача в момента и той е категоричен  в намерението си, че при евентуален неуспех  няма да се кандидатира за следващ мандат, т. к. няма да се чувства удовлетворен от своята работа.

Като най- силен свой мандат Стефан Данчев посочи своя първи такъв от 1995 г. до 1999 г. Той призна, че при първото му явяване на избори, не е имал напълно ясна представа за цялостната дейност на кмета. Основната му мотивация да се яви на кметски избори е, че поста дава възможност за самоинициатива и той вярва, че ако един кмет е амбициозен и инициативен може да допринесе много за развитието на своето населено място. При явяването си на изборите през 1995 г. той е бил непознат за населението, т. к. не е прибивавал в Иганово от 1988 г. На изборите през 1999 г. той се явява с голямо желание, т. к. се чувства удовлетворен от работата си и от това, че има възможността да допринесе за благото на Иганово. На изборите през 2007 г. кметът печели убедително на първи тур с 64,11 % от гласовете – общо 209 гласа, като следващият кандидат печели едва 96 гласа. Кандидатите за кметското място на тези избори са четирима. Кметът има избиратели и от двата етноса.

 

 

Сградата на кметството на с. Иганово

 

 

Стефан Данчев изрази своето недоумение от факта, че след първия си мандат, който той счита за най- успешен, поради голямото количество  свършена работа, е получил по- малко гласове, от-колкото през след-ващите му мандати.

Ига-новският кмет поясни, че след 10 ноември 1989 г. не е членувал в някоя пар-тия, но призна, че симпатизи-ра на БСП. Първите му три кмет-ски мандата  са подкрeпени от БСП, но на последните избори той се кандидатира като независим, като подкрепя кандидатурата на д-р Емил Кабаиванов, който също е независим. Първоначално БСП предлага подкрепата си за неговата кандидатура, т. к казват, че са доволни от неговата работа, но след като става ясно, че той ще подкрепи д-р Кабаиванов (който на миналите кметски избори е издигнат от листата на СДС), не само че оттеглят своята подкрепа, но и издигат друга кандидатура. Като негов опонент БСП издигат човек, който според кмета е най- влиятелната фигура в селото, която може да му се противопостави на изборите. Освен това партията се опитва и да очерни името му. Стефан Данчев не скри недоумението и разочарование-то си от тази постъпка на     

партията, която

всъщност не отчита свършената работа, а обръща внимание предимно на партийната принадлежност. По време на предизборната си кампания г-н Данчев е направил всичко възможно да се срещне лично с всички жители на Иганово и да ги убеди в своята искреност, което и всъщност се случва.

Това, което му носи най- голямо удоволствие от работата е признателността, благодарността на хората за това, което е свършил и споделя, че в частни разговори с тях те изразяват своето впечатление, че той е успял да свърши много повече работа от своите предшественици. На моя въпрос за това, с какво той мисли, че печели доверието на своите избиратели четири поредни пъти, той отговори, че вероятно това се дължи на човешкото му отношение към проблемите

Церемония по честване на 80 - годишнината на църквата

на хората, умението му да ги изслушва и да се опитва да им помогне, както и разбира се на свършената от него работа. Като основен довод на хората, които не гласуват за него на кметските избори, той посочи факта, че не живее в Иганово и поради тази  причина, те смятат, че той неможе да бъде пълноценен кмет. На тези нападки той отговаря, че независимо от това, за него не е пречка да се отзовава веднага, когато и да бъде потърсен от своите съграждани във връзка с някакъв спешен въпрос, дори и в момента да не се намира в Иганово.

В платформата му на тези избори са включени направата на канализацията, благоустройството на няколко улици с трайна настилка,   поставяне на банкомат в селото, т. к. до този момент такъв няма, продаването на общинска земя с цел построяването на заведение за обществено хранене. Въпреки оскъдния бюджет, който се отпуска от Общината, кметът до момента е успял да благоустрои една от улиците и 500 кв. м. троторна  настилка. Продадена е общинската земя и се очаква другата година да бъде открито заведението за обществено хранене. Той признава, че по- голяма трудност ще представлява поставянето на банкоматно устройство и въпросът за канализацията.

 

   Мотокросът в с. Иганово

 

На моя въпрос, как минава един негов работен ден, той отговори, че обикновено няма два еднакви дни и целият ден му се определя от това, как ще започне сутринта. Рутинните му дейности през деня са свързани с разпределяне на работата между хората, които са вклю-чени в програмите за заетост, изпълняване на спуснатите от общината задачи, разпределяне работата на специалиста административно обслужване, посещение  няколко пъти през   деня на хората от програмите по заетост и т. н. Разбира се една от най- важните му дейности е срещите му с хората, които всеки ден се допитват до него по различни въпроси.

Дейността на кмета на кметство до голяма степен е обвързана с общинските органи. Той отговаря за стопанисването на общинската собственост. Най- честите посещения на кмета в Общинския център на гр. Карлово, са свързани с въпроса за бюджета, който се отпуска на кметството. Освен това взаимодействието е необходимо за редица други рутинни въпроси, свързани например със събирането на местните данъци и такси или въпроси, засягащи компетентността на кмета на общината или неговите заместници. Като един от проблемите на взаимодействието, игановският кмет посочи това, че Община Карлово не е „Електронна община”, което принуждава жителите на село Иганово, да се обръщат към общинската администрация по редица въпроси, свързани например с изготвянето на искана от тях документация и т. н. Голямо улеснение за тях би било тези документи да се изпращат по електронен път на кмета при поискване и те да ги получават от него.

Като конкретен пример за взаимодействието с общинските органи кметът посочи споменатия по- горе проект за построяване в селото на заведение за обществено хранене. За целта е била необходима продажбата на общинска собственост, която може да стане само с решение на Общинския Съвет (който в Община Карлово се състои от 33- ма съветници). Кметът обясни, че в този случай той трябва да убеди съветниците в нуждата от такова заведение. Процедурата е дълга и изисква добро взаимодействие между него и Общинския Съвет. Кметът поясни, че в случая процедурата е започнала от предишния му мандат и е приключила едва наскоро.

 

 Мотокросът в с. Иганово

 

 

През 2000 г. е изработен план за развитие и спасение на с. Иганово, в който се засяга темата, че на населеното място липсва атракция. Планът е  разработен с помощта на Агенция за устойчиво раз-витие – гр. Кар-лово. Направен е 7 - минутен филм за Иганово в предаването „Панорама” по БНТ. В селото е построена писта за мотокрос и от 2000 г. започват да се провеждат състезания. Кметът сподели, че в района има  много любители на този спорт и присъстващите на тях понякога са достигали до 5 - 6 хил души, като идват и хора от различни краища на България.  Целта на организирането на тези състезания е Иганово, поне за няколко дни в годината да бъде атрактивно място за посетители от цялата страна, като според кмета то се превръща в „центъра на България” за любителите на този вид спорт. На последното състезание са участвали 100 състезатели от 36 отбора, като е имало състезатели не само от България, но и от чужбина. На мотокроса през 2007 г. е имало състезатели от седем други държави. Част от този план са и женското дружество и пенсионерският клуб.

Като цяло игановският кмет изрази разочарованието си от това, че промените стават много трудно и бавно и сподели своето притеснение за това, че има вероятност догодина училището да бъде закрито. Той разказа, че при едно свое пътуване в чужбина е посетил село, в което училището е било също с четири паралелки, като единият от класовете се е състоял от 12 деца, а в другите три класа децата са били общо 12. Въпреки това въпрос за затваряне на училището изобщо не се обсъждал. В България паралелката трябва да се състои от минимум 16 деца, за да не бъде закрита, което според кмета е несправедливо. В училището на Иганово се образоват деца предимно от ромския етнос и най- голямото притеснение за кмета е, че ако то бъде закрито, тези деца ще останат необразовани и неподготвени за живота.

Въпреки това той вярва, че пред Иганово има много добри перспективи, поради благоприятното си местоположение и възможността да бъде развит туризъм. Той си пожела от тук нататък да предстоят само хубави неща за Иганово, които да го направят по- привлекателно място особено за младите хора.       

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.