Гергана Тенекеджиева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

Озеленяването в град Пловдив – район „Северен”

 

                               

 

 

Район „Северен” заема северната част на Община Пловдив на север от река Марица до регулационните граници на града и е с площ 1380 ха, населението е 53000 жители. В Район Северен се намират кварталите „Юрий Гагарин”, „Филипово”, „Захарна фабрика”, „Шекер махала” (квартал „Тодор Каблешков” или квартал „Бенковски”), „Гаганица” и „Харман махала” (квартал „Хаджи Димитър”). В Район Северен се намира стадиона на ПФК Марица - Пловдив.

 

В района функционират железопътна гара „Филипово” и автогара „Север”.

Съвременното развитие на района е свързано с разположението на Международен панаир Пловдив на територията му. Край Панаира активно се строят нови жилищни и търговски сгради, хотели.

 

 

Ежедневният отдих на населението в град Пловдив в голяма степен естествено се реализира в изградената зелена система, която включва и спортните обекти, както и откритите обществени пространства. Друга част от отдиха е в обектите на закрито, реализиращи връзката на тази подсистема със социалната инфраструктура. Съществена част от него е в непосредствена връзка с маршрутите на т.н. "културен туризъм", включващ обектите на Културно- историческото наследство.

Общата изграденост на зелената система на град Пловдив по показателите "зеленина за широко обществено ползване" и "допълващи зелени площи" - със специфично ползване (гробища, ботанически градини, защитни и др.) е 442,24 ха, което показва задоволеност на населението от 12.98 м2/жител, при нормативно определени от Наредба № 5 - чл.37, ал (1) - 20м2/жител:

Терените за спорт обхващат общо 116,08 ха и по този показател задоволеността е 3,41 м2/обитател, при нормативно определени от Наредба № 5 - чл.39, ал.(1) - 5-7 м2/жител.

Освен че е недостатъчна, зелената система покрива отделните градски части твърде неравномерно.

 

 

В район „Северен” се намира един от основните паркове в града – „Рибница”. По-голямата част от парка е заета от естествена растителност - бряст, елша, бяла топола, дъб, акация.

 

 

Преобладаващите видове дървета са широколистните. По-разпространените, освен гореизброените са: кестен, липа, вишна, череша, както и много тополи, особено около река Марица. Брезите са един от най-проявените дървесни видове в района.

 

В някои от градинките се срещат и иглолистни дървета, които са засадени  около заведения и детски площадки. Цветята, които най–често можем да срещнем в този район на Пловдив, са: рози, макове, лалета. От храстите почти във всеки двор може да се срещне чимширът. Поддръжката на цветята е главно от гражданите на района.  

 

 

Проект за озеленяване и създаване на открита зелена площ в град Пловдив

 

Инициатор на проекта: Община Пловдив има вече “зад гърба си” няколко успешни проекта в сферата на екологията и инфраструктурата. Идеята за проекта възниква след обсъждане занемареното състояние на зелените площи в общината и желанието на млади хора да участват в тяхното възстановяване и поддържане. Следващата крачка включва проучване възможността местни фирми да участват при реконструкцията на две детски площадки и озеленяване на зоната на градския парк. Така се стигна до разработване на проект, в който да се фокусират общите усилия и възможности за видима промяна на градската среда.

 

Цел на проекта: Стимулиране на партньорството между граждански структури, млади хора, местна власт и представители на малкия бизнес чрез обновяване облика на град Пловдив и вписването му в живота на града като елемент от околната среда. Развитие на опознавателния туризъм и насърчаване на инвестициите в туризма в общината. Създаване на временни и трайни работни места в община Пловдив.

 

Потребност от проекта: Идеята за този проект се вписва в Стратегията за развитие на община Пловдив за периода 2000–2006 година. Много от учебните дейности по програма "Образование за околна среда", разработена по предишен проект, са предвидени за изнасяне сред природата, за което успешно може да послужи обновеният парк на града. Ето защо насърчаването на младежкото участие в обновяването на парка ще даде възможност за постигане на конкретни резултати от образователния процес в областта на екологията и ще благоприятства възпитаване на отговорно поведение към градската среда.

 

Финансиране на проекта: Усилията са насочени към получаване на помощ по програма “Красива България”. "Красива България" е проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за трудова заетост и квалификационно обучение в областта на строителството и туризма. Осъществява се от 1998 г. след успеха на пилотния проект "Красива София" през 1997 г. Програмата се финансира от Българското правителство, Европейския съюз (ЕС), Програмата на ООН за развитие (ПРООН), общините, на чиято територия действа "Красива България", отделни правителства и неправителствени организации. В управлението й участват МТСП и ПРООН.

 

Осигуряване на заетост: За извършване на озеленяването ще бъдат наети 20 трайно безработни лица от общината, които ще бъдат назначени на трудови договори по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост.”

 

Усвояване на средствата: Средствата могат да бъдат усвоени поетапно, на различни грантове, съобразно извършената и актувана работа.

 

Изпълнител: Като основен изпълнител на проекта е община Пловдив, като не се предвижда наемането на подизпълнители и обявяване на конкурси. Това се прави с цел осигуряване на максимална заетост на лицата от общината.

 

Обща идея на проекта:

  • Да подсигури нови умения и квалификация за трайно безработните от общината, увеличавайки шансовете им да си намерят работа;

  • Да подсигури временна трудова заетост и доходи за хора, останали дълго време без работа, като ги реинтегрира в редиците на икономически активната работна сила;

  • Да подобри  жизнената среда на гражданите;

  • Да увеличи притока на туристи в града;

  • Да възпитава в екологичен дух и в стремеж към опазване на околната среда подрастващото поколение.

 

Обща сума на проекта:  Като начална инвестиция в проекта се предвижда да се усвоят 50 000 лв. – поетапно или като цял грант. Сумата е калкулирана по следния начин:

 

ДЕКОРАТИВНИ  ДЪРВЕТА  И   ХРАСТИ                         Таблица 1.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДА

 

 

Цена, лв.

ШИРОКОЛИСТНИ   ФИДАНКИ

1.     

Acer dasycarpum

12,00

2.     

Acer pseudoplatanus

12,00

3.     

Acer platanoides

12,00

4.     

Aesculus hippocastanum

12,00

5.     

Albizzia julibrissin

12,00

6.     

Betula alba

6,00

7.     

Betula alba

12,00

8.     

Catalpa bignonioides

6,00

9.     

Cercis siliquastrum

6,00

10.            

Fraxinus americana

6,00

11.            

Koelreuteria paniculata

6,00

12.            

Paulownia tomentosa

12,00

13.            

Platanus orientalis

12,00

14.            

Quercus borealis maxima

12,00

15.            

Salix babylonica

6,00

16.            

Salix mathsudana f.tort

6,00

17.            

Tilia grandifolia

12,00

ЦЪФТЯЩИ   ХРАСТИ

18.            

Berberis thunberghii atropurpurea

4,80

19.            

Cotoneaster horisontalis

3,60

20.            

Cotoneaster Franchetii

3,60

21.            

Diervillea rosea

1,80

22.            

Forsythia intermedia

1,80

23.            

Hibiscus Syriacus

1,80

24.            

Hydrangea cinerea

1,80

25.            

Kerria japonica

1,80

26.            

Spirea Van Houtei

1,80

27.            

Syringa vulgaris

1,80

28.            

Rosa indica – Gondot

1,80

29.            

Мини роза

1,80

ВЕЧНОЗЕЛЕНИ  ХРАСТИ

30.            

Buxus sempervirens sufruticosa

2,40

31.            

Buxus sempervirens sufruticosa

3,60

32.            

Buxus sempervirens sufruticosa

4,80

33.            

Buxus sempervirens sufruticosa

6,00

34.            

Cotoneaster Dammeri

3,60

35.            

Euonimus japonica

3,60

36.            

Euonimus microphila aurea variegata

3,60

37.            

Euonimus microphila aurea marginata

3,60

38.            

Jucca filamentosa

4,80

39.            

Juniperus sabina

4,80

40.            

Juniperus sabina f.Wasenschabd

4,80

41.            

Juniperus sabina aurea variegata

6,00

42.            

Ligustrum ovalifolium

1,20

43.            

Mahonia aquifolium

4,80

44.            

Mahonia japonica

6,00

45.            

Prunus laurocerasus

4,80

46.            

Pyracantha coccinea

3,60

47.            

Viburnum rhitidophyllum

6,00

48.            

Vinca major

7,20

ИГЛОЛИСТНИ   ФИДАНКИ

49.            

Abies alba

15,00

50.            

Abies cefalonica

15,00

51.            

Cedrus atlantica

15,00

52.            

Chamaecyparis  Lawsoniana

18,00

53.            

Juniperus communis hybernica

15,00

54.            

Picea  excelsa

15,00

55.            

Picea pungens

18,00

56.            

Pinus silvestris

12,00

57.            

Taxus baccata f.fastigiata

12,00

58.            

Thuja orientalis

15,00

 

 

 

Всичко за посадъчен материал /за една бройка от материала/ 564,20 лв.

В проекта се предвижда използването на средно по 10 броя от вид.

Общо необходимата сума за посадъчен материал е 5642 лв.

Останалата сума от проекта е предвидена за заплащане на труда и социалните осигуровки на заетите, гориво за използваните машини, както и за изграждане на подходяща инфраструктура – декоративни пътеки, пейки за отдих, осветление в парка.

  

  

 

Технология на създаване на тревни площи: При осъществяване на проекта се предвижда работа в следните направления:

 

1. Разкопаване с права лопата и почистване от камъни, отпадъци и треви.

2. Фрезоване с малогабаритна фреза /накопаване на дребно с мотика/.

3. Подравняване с гребло.

4.  Сеене на семена

5. Повърхностно накопаване с гребло.

6. Валиране/уплътняване,за малки площи може и утъпкване/.

7. Поливане и поддържане на постоянно влажен почвен слой.

 

  

  

Обща визия на проекта:

Фигура 1.

 

 

 

 

 

 

 На Фигура 1. е представена схема на планирания изглед на пътеките, които преминават между цветните лехи.

 

 

 


 

Фигура 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На Фигура 2. е представен проект за изглед на част от парка, оформен с кът за отдих.

 

 

Фигура.3

 

 

На Фигура 3 и Фигура 4 са показани елементи от общата визия на парка.

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници:

bg.wikipedia.org

www.obs.plovdiv.bg

www.plovdiv.bg

www.zeleno.bg

 


Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени