Илияна Тодорова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

Студентските общежития в град Пловдив

 

Понастоящем в Пловдив има 5 студентски общежития: “Марица”(на Висш институт по хранително-вкусова промишленост), ”Димитър Благоев“ (на Английската гимназия), на Медицински университет, на Технически университет, и “Чайка“ (на Аграрен университет).

Вторият по големина в България и първи в Пловдив университет “Паисий Хилендарски“ няма свои собствени общежития. Студентите му са настанени в общежитията на другите университети.

Миналата година се направи подписка за построяването на негови общежития, но все още няма резултат от нея. Надявам се в скоро време изграждането на общежития на Пловдивски университет да стане реалност.

Общежитията на Висш институт по хранително-вкусова промишленост “Марица“ са към централната градска част. Те са общо 5 на брой, всеки от тях е на 5 етажа и всяка стая има 3 легла. В тях са настанени студенти от три университета: Пловдивски университет, Технически университет и Университет по хранителни технологии.

Миналата година в блок 5 на “Марица“ бяха настанени чужденци и поради тази причина не бяха настанени студенти на Пловдивски университет.

Относно условията в общежитията може да се каже, че са приемливи. Най-добри са те в 1-ви,4-ти и 5-ти блок. Тези блокове имат самостоятелен санитарен възел. На всеки етаж има читалня, сушилня и кухненски офис. При желание от страна на студентите се предлага да се заплати половината от цената на закупените материали за ремонта на стаите им.

Останалите блокове на “Марица“ 2 и 3, се нуждаят от изграждане на самостоятелен санитарен възел. Общо всички блокове на “Марица“ се нуждаят от следните подобрения: подмяна на леглата, ремонт на читалните, баните и кухненските офиси.

Общежитията “Димитър Благоев“ се намират на края на града, на бул. “България“.

Само едно от тях е за студенти на Пловдивски университет, а останалите за ученици на Английската гимназия. Блоковете са 4-етажни, има стаи с по 2 и 3 легла, кухненски офис има само на 1-ви и 2-ри етаж, разполагат и с читалня.

Недостатък на общежитието са общите бани и тоалетни и недостатъчният брой кухненески офиси. На студентското общежитие преди две години бе извършен ремонт на два от етажите, но както изглежда, може още да се направи: към всяка стая да се изгради самостоятелен санитарен възел, да се увеличи броят на кухненските офиси и да се подмени дограмата.

В общежитията на Медицински университет са настанени освен студенти по медицина, но и студенти на Пловдивски университет. Те са разположени в близост до Университетската болница “Свети Георги“. Общежитията разполагат с 960 легла, разпределени в два блока. Стаите са с по две легла със собствен санитарен възел. На разположение на студентите има две читални със 70 места за самоподготовка, столова за хранене с 200 места, интернет клуб с 30 компютъра и спортна площадка.

Технически университет разполага само с едно общежитие, което е към район “Тракия“. То е на 11 етажа.

Всяка стая е с две легла и със самостоятелен санитарен възел. Има асансьор за удобство на студентите и читалня. Една част от стаите са с теракот. Като се съди по всичко това, може да се направи извода, че условията на живот там са добри, но се нуждаят от още подобрения: всяка стая да е с теракот и подмяна на дограмата.

Общежитията “Чайка“ са на Аграрен университет и са към район “Тракия“.

В тях са настанени студенти от три университета: Аграрен университет, Пловдивски университет и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Общежитията са три на брой, като всяко от тях има 4 етажа и стаите са с по 2 и 3 легла. На 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж има кухненски офис и читалня, като от читалните може да се използват само тези на 3-ти и 4-ти етаж. Само в блок 1  всяка стая има самостоятелен санитарен възел. В кухненските офиси на блок 3 има по две перални. В блокове 2 и 3, на  всички етажи тоалетните са общи, а баните са само на 2-ри, 3-ти и 4-ти етажи. Преди две години на баните и тоалетните на блокове 2 и 3 бе направен основен ремонт. Като възможни подобрения можем да изтъкнем: изграждане на самостоятелен санитарен възел в блокове 2 и 3, подмяна на дограмата, смяна на леглата.

Като заключение може да се каже, че общежитията в Пловдив се нуждаят от значително подобряване на условията на живот. За целта тази година Министерството на финансите ще отпусне средства. Разбира се, само това няма да е достатъчно за цялостното обновяване на общежитията, но се надявам това да е първата стъпка в посока към подобряване на условията в студенстските общежития.

 

 

 

Студентските общежития на Медицински университет

 

 

Стая в общежитие на Медицински университет

 

Студентско общежитие на Медицински университет


Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени