Наташа Лазарова - политология четвърти курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

            

Политически портрет на Борис Трайковски

Борис Трайковски е роден на 25 юни 1956 година в Струмица, южния дял на Р.Македония. Борис Трайковски средно образование е завършил в родната Струмица в ДСУ Яне Сандански а се дипломирал на правния университет в Скопие, в университета Кирил и Методий в 1980 година. Специализирал икономическо и трудово право.

Борис Трайковски е първият президент Методист в една православна държава като Македония. В изминатите години той я представляваше Македония проповедайки и на Методистичката църква навсякаде в светът. Той беше в брак с Вилма Трайковска 20 години, и има син Стефан и дъщеря Сара. От неговите скромни начела в родната Струмица, през салите и холовите на мощ и влияние в столиците низ светът, Борис Трайковски  беше човек за мир, правда и помирване. Борис Трайковски израстна в Югославия, но политическия занает и неговото значение в дипломатията ги научи в назависима Македония.

Израснат като Методист в доминантна Християнска Мщслиманска земя, Трайковски се запозна с поима на дискриминация и омраза. Бащата на Борис, Кирил бил затворен в 1946 година заради неговите религиозни вярвания и иако освободен след 2 години, неговите страдания и мъчения продължиле през непочитуване на неговите основни граждански права. Всъщност от тогава младия Борис, почнал да ги формира неговите виждания за хората. Иако повечето с таково изкуство можат да станат огорчени, Трайковски чрез любовта на своята фамилия и неговата вяра стана скромен, търпелив, внимателен и нежен човек.

Всичко това което му се слъчваше докато той растеше, след това му послужи като основа в неговия професионален живот.Като секретар за всички работи б най-голяамата опозициска партия ВМРО-ДПМНЕ в перод от 1995г. до 1998г.Трайковски го започнал своето представяне в международния политически свят. Когато ВМРО-ДПМНЕ беше избрана за владеачка партия в 1998г. Трайковски стана заместник министер за външни работи, позиция която ще го въздигне в международния политически живот. На 15 декември 1999г. става  президент на P. Mакедония, като го наследи Киро Глигоров като президент на Р. Македония който я декларираше своята независимост на 8 септември 1991г.

Според устава на Р. Македония президентът Трайковски извършаваше няколко функции като : Президент на държавата, върховен командант на армията, имайки определено право на вето . като и мощ да назначи и прифати амбасадори и други високи функционери. Президента Трайковски беше праведен в донасянето на одлуки от превземането на функцията , и при това редовно се консултираше с владата и останалите членоже на неговия кабинет. За време на неговия мандат, президента Трайковски беше активен на международен план, пътужайки в повече от 20 земйи. Има одързано безброи говори на форуми. Той имаше близки срещи с премиери, президенти на дързави и беше лидер на Югоиточниот регион, в Европа поттикнувайки по-голяма соработка и помируване. Той помагаше в създаването на Ядранската Повелба, съединявайки ги Македония, Хърватска и Албания за колективно лобиране за членство в НАТО.

В земята президента Трайковски активно им помагаше на хората, пътувайки низ земята, слушайки и говорейки с гразданите, избраните функционери, бизнисмени итн. Пред неговото избиране за президент беше заместник-министер за външни работи, функция която я извършжаше от 21 декември 1998г. Когато избувна кризата в Косово в март 1999г. премиерот Люубчо Георгиевски го назначи Борис Трайковски за владина врска между Р. Македония и международната заедница. Това беше когато той се истакна със своята способност и отвореност, търсейки странска помощ за Р. Македония за да се справи с големоия брой на бежанци, а същтевременно показвайки му на светът че гразданите на Р. Македония са способни и искат да ги прихванат нивните съседи с отворени раце. Като замесник-министер, президента Трайковски имаше активна улога в односите с медиумите, странски делегации, НАТО и др, в полза на Р. Македония.

Трайковски работеше на това  че международната заедница да овозможи достатично помощ за да им се помогне на бежанците.Конечния резултат беше повече от 360 000 Албанци от Косово които намерия засолнище и домове в Македония. Повече пъти Трайковски заради тях се намери на дъното и често се намираше себеси помежду два значаеми интереси, неговата влада и международната заедниица. Иако Косовската криза беше негов но и на владата първ истински тест за управляване на държава, всякако не беше последен нито пък най-голям. Наи-голямата закана за Македония допърва идваше (кризата от 2001г.) Кризата от 2001г. беше период на голяма несигурност за Македония. Много експерти от западът предвиждаха че в Македония ще започнат вътрешни немири, а с това и страховете на международната заедница ще бъдат изпълнени-и че ще се случи домино ефект на Балканот, което означава че ако в Македония започват немири, те ще се разширят и в Косово, Сърбия, Босна, Хърватска, Гърция и Турция. Между това не се случи заради огромните напори на Трайковски. Докато той беше охрабруван да я употреби Македонска армия срещу Албанската герила, Трайковски че диялог повече ще помогне.Подобре да разговаряш 1000 дена отколкото да се бориш 1 ден изяви той на един репортаж от Англия. Като резултат на това той започнал диялог между най-големите политечеки партии от двете най-големи етнически групи в Македония, първ обид да се среди политически воиният конфликт. Той го направил това без съгласие на търсенията на Албанската герила.

Тие които се на върха се критикувани от всички страни, а такъв беше случая и с Трайковски. Неговите граждани, неговата влада, политическите партии и международната заедница го критикуваа, но все пък той продължи със своята работа. Трайковски беше домакин на Охридските преговори които имаа за цел да се стави край на конфликта. Преговорите конечно свършия и успех, иако Трайковски ще бъде първия който ще изяви че преговорите бяха трудни и често на границата на пропаст. Но те сложиха края на войната, обезбедиха рамковен договор за напред.

Трайковски активно работеше за създаване на приятелство, соработка, сигурност и просперитет не само по-между гражданите но и съседите земий. Той знаеше че за да се има мир, първо трябва да има помирване което ще доведе до сорабптка. Иако промовираше мир, Трайковски го разбираше значението на силата. За това той беше цвърсто решен да я внесе своята земя в НАТО. Трайковски активно работеше на присъдиняване на етничките групи заедно на различни начини. Той напорно работеше на промовиране на принципите на свободна пазарна икономия и граждакско общежство в Македония, мислейки че за тези са много битни за стабилно и сигурно общество. На различни места хората можеха да го слушат Трайковски как я повтаря същата фраза Моята визия е да създадеме общество което ще се темели на демократия, законодателство и свободна пазарна икономия, всъщност това представяло гражданско общество което ще се темели на доверба

Борис Трайковски никога не би помисял че един ден ще бъде президент на Р. Македония. Неговият баща за време на престоя в затвора на кале в Скопие бил принуден на тешка работа, работейки на президентската хижа на водно. Таа хижа стана дом на неговия син Борис Трайковски.

Но живота на такива добри хора е кратък. Борис Трайковски загива в трагична смрът от самолетна катастрофа на 26 февруари 2004г (на 47 годишна възраст) близо Мостар, Босна и Херцеговина. Той беше човек за хората, който на всеки един можеше да им помогне, но такъв човек, съгражданин, баща приятел и най-важното ПОЛИТИК няма  да има още много години.

Се чини че и днес неговия скромен и нежен дъх има влияние в испълняване на мирот, помирването и правдата.

Благодарим ти за всичко което направи за нас , за

      МАКЕДОНИЯ

             ПОЧИВАЙ В МИР

Цитати :

......Но ние ще разговаряме да създадем общество.... засновано от индивидуалци, не от етнички групи, от граждани, не от малцински групи.....

 

 

......да бъдеш президент и да бъдеш свещеник е съвсем съща работа. Трябва да ги съединяваш хората от различно потекло и с различни мислена. Хората се препираат и има много навреди в църковните заедници също така. Не трябва само да им проповедаш, а и да им служиш, да ги насочваш, да страдаш с тях ..... Аз имам много важна морална улога- да ги насочвам, да ги охрабрявам хората, да знаат какво е добро а какво лошо и да ги накарам хората да си вярват.......

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.