Надежда Фотева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

  

 

Младите момичета от Смолянско

 

В Смолянско има много предания и легенди, касаещи периода на Османско владичество. Те разказват за храбри девойки, непокорни пред турските аги. В този район съпротивата срещу насилственото потурчване е била изключително силна. Всички сме чели за безчинствата, извършвани в Родопите, които Антон Дончев е описал в романа си Време разделно.

В Смолян има една скала, известна с легендата, която пази. Тя разказва за девойка, която, за да избегне съдбата си на потурчена невеста на местния турски владетел, се хвърлила от върха й. Оттогава местните хора наричат тази скала Невястата.

В кв. Устово се намира т.нар. Червена скала. Тя се нарича така, защото е обагрена с кръвта на местните девойки, които искали да запазят вярата и честта си.

Като цяло, местният фолклор в Смолянско увековечава смелостта на девойките и невестите от Родопите, които жертвали живота си в името своите вяра и чест.

Това вековно наследство би следвало да бъде пазено от съвременните млади момичета. То трябва да бъде уважавано, разказвано. Трябва да се знае и да се гордеем с това, че сме потомки на такива храбри жени.

Защото това наследство е и задължаващо. То ни заставя да пазим своята вяра, своята чест, да бъдем горди и верни на принципите си.

В малките, по-изолирани, села все още съществуват патриархални семейства. В тях девойките са възпитавани на благоприличие, уважение към по-възрастните. Но продължилото векове робство и насилствено потурчване е оставило своите следи.

На някои места населението е съставено почти изцяло от българомохамедани. Момичетата, расли в такава среда, притежават някои от качествата на възпяваните храбри родопчанки, като родолюбие, състрадание, добросърдечност. Но в същото време непокорството е заменено от страхопочитание към мъжете и особено към съпруга. А вярата при някои дори не е от значение.

Разбира се, тези момичета са малко на брой и живеят в отдалечени села, където съвременните взаимоотношения и виждания са много далечни.

За съжаление, някои движения и неправителствени организации са усетили първобитността в тези местности. Тук хората лесно биват манипулирани, поради объркването, произтичащо от сложността на религиозната картина. Затова там лесно се налагат религиозни възгледи. Забелязва се ислямизация на тамошното население. Младите момичета слагат забрадки и започват да участват в ислямски семинари. Както пише Иван Бедров в своята статия Децата на Родопите - Нетърпимостта към забрадката и бедността в планината са основните причини, които карат все повече млади момичета и момчета да се отдават на религията, те не слагат забрадки насила и не отиват в джамията насила, защото родителите на повечето от тях не демонстрират толкова силна религиозност. А младите вече четат книги на ислямски философи, слушат лекции на теолози и са подготвени да обсъждат религиозни въпроси.

Има обаче нещо, което обединява всички младежи в Смолянско. Това е любовта към родния край, към планината. Не познавам някой млад човек, който да не милее за природата тук. Където и да се намират, родопчани тачат своя роден край и фолклор. Младите момичета не правят изключение. Те участват в ансамбли, представят нашия край в чужбина, уважават традициите. Неслучайно в този регион годишно се провеждат десетки събори, на които присъстват и се изявават много млади хора.

На такива събития най-ясно може да се види онова, което е отличително за  младите момичета от Родопите, а именно гордостта, че са потомки на славни жени.

Смелостта и непокорството, като че ли са се трансформирали в устрем да постигат сами целите си, да учат, да пътуват, да се развиват. И все така непокорни пред чуждата воля.  

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.