СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Веселина Петрова - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

MЕЧТАТА МИ ЗА БЪЛГАРИЯ

  

 Живеем в свят на бурни промени. Всеки ден ставаме свидетели на развитието, на проблемите и новостите, които настъпват в страните по целия свят. Напълно естествено е обществото ни да се стреми или най-малкото да мечтае да достигне стандарта на живот в силно развитите държави. За тази цел обаче има редица пречки и проблеми, които трябва да се преодолеят. Ако се запита всеки един човек в България, какво би искал да се промени в държавата ни, със сигурност списъкът с нещата няма да бъде кратък. За съжаление, не е толкова лесно да се промени ситуацията, но ако говорим за мечти, то всеки би казал, че трябва да се промени управлението или да се заменят самите управляващи. Хората мечтаят за личности, които не преследват своите собствени цели, а за такива, които да се грижат за обществените интереси, мечтаят за личности, които наистина да подобрят начина им на живот. Трябва да се променят институциите, да се извършат редица реформи, да се премахне корупцията и своеволията по улиците. Но затова е необходимо да се променят първо самите български граждани. Всеки ден се сблъскваме с човешкия негативизъм, с оплакването и упреците. Това е една от отрицателните черти в голяма част от народа ни винаги обвиняваме другите, докато често самите ние не виждаме собствените си грешки. В крайна сметка, ако искаме да променим живота си, трябва да променим манталитета си. Този негативизъм, който бълва от хората, претопява дори тези, които се стремят да бъдат оптимисти, а е ясно, че едно подобно отрицателно отношение не води до нищо положително. Тогава как човек би могъл да бъде креативен? Още повече този негативен заряд се проявява и в отношенията между хората, и колко често самите ние сме се сблъсквали с враждебни служители? Негативните неща водят до негативни резултати, до стрес и оказват влияние във всички сфери на нашия живот. Трябва да се промени мисленето ни, манталитетът ни, отношението ни. Да бъдем по-отговорни към задълженията си и работата си. Да спазваме повече правилата и ограниченията, които не са срещу нас, а са за нас, за да се осигури ред и спокойствие, което не бих могла да кажа, че в момента има, визирайки престъпността и публичните убийства.

 Проблем е и това, че българинът е индивидуалист. Винаги гледа и мисли само за себе си, без да се съобразява с останалите хора около него. Индивидуализмът трябва да отстъпи място на колективизма. Когато хората са обединени, толерантни и работят заедно, се постигат много по-добри резултати. Все пак всички заедно трябва да работим за развитието на обществото ни.

 В крайна сметка, това е една много обширна тема, с изключително много детайли. Мечтая България да бъде една спокойна държава, с добро управление и добър стандарт на живот, с развита икономика, подобрени инфраструктури и положителни и добронамерени граждани. Да се превърне в притегателен център за младите българи, живеещи в чужбина, и да им предложи чудесни възможности и условия за работа и живот. Мечтая да се научим да пазим това, което имаме, и да се научим да съграждаме, а не да унищожаваме. Да съумеем да запазим природата си и историческите си забележителности, да превърнем страната си в една привлекателна и любима дестинация за всички чужденци и най-вече да ценим това, което имаме.

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.