СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

 КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Атанас Мишев   - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008 

 

Каква е за мен идеалната България

 

Идеалната държава би била тази, в която всеки отделен гражданин се чувства щастлив, за себе си и за околните. За създаването на идеална България е нужна управа, в която най-добрите умове от всички политически партии и най-големите експерти от всяка област да съдействат на местните и национални управи. Политиците по-скоро ще служат на интересите на всички партии и групи, отколкото само на своите привърженици. Това би сложило край на вредния принцип на партиите в опозиция да правят всичко възможно, за да принудят правителството да се провали, защото и те самите ще са част от него и ще участват пряко в управлението. Понастоящем правителствата се фокусират главно върху отпускане и разпределяне на пари, действайки на принципа, че икономиката е в основата на живота. Но всъщност животът е в основата на икономиката. Правителствата трябва да работят съвместно основно за подобряване на стандарта на живот. Жизнено необходими за едно справедливо общество са основните стълбове на демокрацията: равенство пред законите; всеобщо избирателно право; суверенитет на народа; права на малцинствата; честни, свободни избори; разделение на трите власти; икономически и политически плурализъм, както и защита на основните човешки права: свобода на словото и печата, свобода на вероизповеданието, право на равна закрила от закона, право на собственост, право на труд, право на образование и т. н. Без тях естествените права на отделния човек са нарушени, което обезсмисля съществуването на държавата.
 

Сега очакванията ни са насочени към Европейския съюз и отново езикът на институциите си служи с термини като издигане, утвърждаване, присъединяване. Европейското, се възприема като знак за марка и качество, започва да се превръща в своеобразна щампа, в епитет за нещо модерно, съвременно, напредничаво. Ако България се стреми да намери своя път към Европейския съюз, то мястото й в Европа отдавна е факт за това говори хилядолетната българска история.


 

Проблемът е, че Европа е разделена на две по оста изток-запад, и според това източната част някак си не е съвсем Европа - тя е хаотична, изостанала, неразбираема и тепърва подлежаща на цивилизоване от страна на истинската Европа.  Може би не много справедливо е това определяне и разделяне, но все пак то е съществувало и в наши дни важи с пълна сила, тъй като накъдето и да се обърнем, в каквото и да се заслушаме, виждаме и чуваме само това Европа, европеизация, присъединяване към напредналата велика Европа. Съществуват обаче достатъчно основания да се смята, че България не е напълно подготвена за тази велика идея. Сблъскват се различни, понякога непримиримо противоположни и дори парадоксални  интерпретации и очаквания за нейното осъществяване. В съзнанието на много политици тя е ограничена до създаване на някакви икономически, военностратегически и политически структури за решаването на основните задачи. Европейската идея за съвременна държава не трябва да означава ликвидиране на националната идея и размиване на нашата културна самоличност. За да бъдем европейци трябва да сме преди всичко българи.


 

 Основната цел на държавата е да въдвори мир и порядък в живота на хората, да гарантира и защитава естественото им право и да наказва тези, които го нарушават. Доброволно или не, участниците в този обществен договор отдават част от свободата си, за да им бъдат гарантирани спокойствие и сигурност. За да спази това, може би най-подходяща е деморатичната, многопартийна форма на държавно устройство, при която една или няколко партии разпределят и упражняват властта в държавата, което никога не удоволетворява интересите на всички граждани.  

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.