СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Илияна Тодорова - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008 

                                                                                                  

   Моята мечта за идеална България

 Като гражданин на България не ми е безразлична нейната бъдеща съдба. За съжаление и с право репутацията ни днес на българи не е за завиждане. Доказват го многобройните ни проблеми във всяко отношение и невъзможността ни да се справим по-бързо и успешно с тях. Но всичко това трябва да ни амбицира като млади и бъдещи строители на демократична България и да докажем чрез патриотичните си дела, че можем да я превърнем в страна с напреднала икономика като тази в развитите европейски демокрации.

  В мечтите си виждам нова България, отърсила се напълно от теглещото я към дъното на застоя ни настояще. Тя в сравнение с развитите държавите има все още своите дребни недостатъци, но е способна да се справи и с тях: вече неразчитаща на чужда помощ.

  Бедността и безработицата, високият процент на заболеваемост на населението, както и ниският ни жизнен стандарт, са запратени в миналото и гражданите на нова България са решени така да се трудят и да живеят, че да не позволят и на потомците да тласнат родината ни към Третия свят, а да спомогнат за изравняването й с напредналите икономически държави, с които сме равноправен член на Европейския съюз. Всичко това би могло от мечта да се превърне в реализуема възможност, благодарение на участието на всички ни в изграждането на новата икономика за повсеместен растеж, основаваща се на най-правилната стратегия, заимствана от развитото гражданско общество, способно да се справи с бъдещите прогнозирани през 21-я  век  кризи.

  В моята мечта за идеална България правата на човека ще са гарантирани от закона и  ще се спазват. Ще е осигурено гражданското равенство, целостта на личността, свободата на вероизповеданието и т. н.

  Виждам в бъдещите години как гражданското ни общество, съществуващо като колективна цялост независимо от държавата, съумява да съчетае и да не са в противоречие в него отношенията между личност и общество, между индивидуалното и социалното, между обществения морал и личните интереси, в което личността се изявява. Виждам България като страна, в която се живее по-човешки и достойно.     

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.