СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Гергана Тенекеджиева - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008 

                                                                                              

     Моята мечта за България 

 

България е моята родина и в нея искам да живея.

В днешно време повечето млади са устремени да пробият навън, ходят по бригади, някои го правят временно, а за други целта е да се установят в чужбина. Причината е, че не виждат реализация в собствената си страна.

Мечтата ми за България е населението й да вижда преспектива за живота си тук. В нашата държава много ниско се заплаща интелектуалният труд. В някои сфери стартовите заплати на обикновен работник са повисоки, отколкото тези на токущо завършил висшист, което води до демотивираност у младите.

Също така мечтата ми за България включва опазването на околната среда, както и на природните ресурси. В днешно време строителните предприемачи се интересуват изключително и само от собствената си печалба и от привличането на туристи. Туризмът определено е водещ отрасъл в икономическия сектор, но жизнено важно е този бизнес да бъде извършван в съответствие с опазването на природните ни богатства и естествената естетика (визирам пренасищането от хотели, по някои от морските ни курорти).

България е изключителна страна за мен, може би защото ми е родина. Младите я напускат не защото не я харесват, а поради материалните затруднения, които изпитват. Мечтат ми е да изравним станадартите си с останалите европейски страни и хората да имат шанса да заработват в България, това което и в чужбина.

И все пак съдбата на нашата страна е в ръцете на нас младите и от нас зависи дали тази мечта ще се сбъдне!

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.