СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Георги Колев - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

MЕЧТАТА МИ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

  Съвкупността от всички хора, населяващи дадена обща територия с общ език не винаги е народ. Наличието на общи стремежи към възход и грижа за общата съдба определя това множество като народ или нация. Затова за мен най-важното нещо за България е тя да бъде единна. Липсата на научно изработени и демократично приети основни документи на държавата, като Национална доктрина, доведе България до липса на национална политика. България е единствената държава на Балканския полуостров, която няма Национална доктрина, и това ни поставя в неравностойно положение със съседните ни държави, които през вековете са успели малко или много да добавят към териториите си области, заселени с българско население. Нашата страна граничи и на четирите посоки с население, което се самоопределя като българско. Според мен изготвянето и следването на една Национална доктрина е нещото, с което трябва да се започне, за да се възроди българският дух и нацията ни да бъде по-обединена и целенасочена в търсенето на общо благо.

  Аз мисля, че за да бъде силна и уважавана, една малка страна като нашата трябва да се състои от сплотени жители, да притежава безупречна вътрешна политика и здрава съдебна система, гарантираща спазването на закона от всички, при която двойните стандарти са недопустими.

  Мечтата ми за България е проста и може би наивна, но нали затова е мечта. Тя е нашата държава да защитава и работи за интересите на своите граждани, а не да се стреми да угажда на чужди политики и да разчита на техните чадъри. Тя е България да достигне такава степен на развитие, че да не се налага на голяма част от населението да търси препитание в чужбина. Тя е хората, които се раждат на българска земя, да се възприемат като единни българи, без значение по какви други признаци се различават. Мечтата ми за България е да вървя по чистите й улици и да срещам усмихнати хора 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.