Ласко Кузманов - политология четвърти курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

            

ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В СОВРЕМЕНА

МАКЕДОНИЯ  

 Днес политическия живот в Македония според исказванията на нашите родители и гражданите кои живеели по време на социялизма се коренно различни.Те се живеели по време на строга държавна политика и намеса. Днес с появяването на плурализма и силните политически кампаняи некои неща вървят към подобре а некои към по-зле.

Какви се днешните ориентации на гражданите към политиката и политическата систама?

За да забележим какви са ориентациите на гражданите на Република Македония  най лесно да пуснем телевизора и веднага се забелезва че хората гледат към политическата система с недоверие. Защо е така?  Според мен не е възможно да имаш доверие в хора които харчат милиони за политически кампани само с една цел да си хванат поста и да могат да си правят не политика която им одговаря на избирателите а политика която им одговаря на самите тях за да могат да си защитат своите приватни бизниси и своите лични интереси. Но хората с нашия странен Балкански менталитет продолжават да се надяват че и за нас има посветли дни в които ще запчне да се практикува истинската демократия. 

От мояа гледна точка проблема не е само във политиците но и във избирателите. Всепак ние сме тези които ги избираме и ги слагаме на тези постове, а и всеки преход е труден и постарите избиратели още искат да се върне социялизма кадето всеки си беше вработен и вземаха заплати само с минимален труд и малку усилия. Друг значаен проблем в политическо-граждански отношения е че стабилна икономика и яка държава не се създава за 10-15 години. Политиците пак заради недоверието на гражданите и слабата комуникация с тях осъзнават че повече од един мандат немогат да искарат и първите 2 години от мандата крадът за да си покрият заемите и кредитите а оставащите 2 крадът за да си живеят като невработени средно-богати хора докогато се в опозиция.И всепак никога една държава със стабилна политика не се гради от олигарси а од стабилни хора които имат опит във икономиката политическите диялози способноста да отсъпат когато е нужно и са усетили как е да си искарваш парите с пот.

Но да гледаме на работите малку оптимистично и да се надяваме че всичко това ще сврши в блиска иднина. 

Религиозните ориентации на гражданите в Република  Македония. Република Македония е страна, в която е широко разпространено християнството и по-точно православното християнство. В Република Македония преобладава  македонско население (етнос), което заедно със сърбите и ромите(по-голямата част от тях) образуват християнската общност в страната.

Те представляват около 72% от цялото население и в териториално отношение са равномерно разпределени по територията на страната. За разлика от християните ислямската общност е съсредоточена главно в югозападните части на Република Македония по границата с Република Албания.Тази общност е представена предимно от етнически албанци, които съставляват 21% от населението на страната.

Техният брой обаче се увеличи значително по време на военните действия на територията на вече автономната област Косово. От нея дойдоха много бежанци, голяма част от които след прекратяване на войната не се завърнаха в областта. Мюсюлманското население не се увеличава само от големия приток на бежанци, но и от големия естествен прираст на изповядващите тази религия. Към тази общност се включва и местното турско население, останало от турското робство на територията на Македония. То съставлява около 5-6%. Това представлява доста висок процент на мюсюлманите в републиката, което се обуславя от нейното географско положение и от позицията й на спорна територия в продължение на десетилетия.

Това никак не се отразява на нашата политика добре албанците и остатакот от муслиманите в нашата държава искат си права добиват бенефиции даже получиха си и двоязичност и сега кадето има над 20% албанско населиние официялни стават и албанския и македонския език.

Друг проблем който се одрази доста зле на македонската икономика и на вътрешната и външната политика е и вътрешния воен конфликт от 2001 година в който взеха участие албанци с някакви за нас македонците нереални идеали и някакви планове за голяма албания,завзимаща части от западна Македония и части од южна Сърбия (Косово).   Но както и повечето други държави които имат проблем с малцинствата,и наштие политици се захванаха посериозно с проблема и надявам се да си испълнат обещанията бързо и ефикасно.

Класите  и класовата структура в Република Македония  все повече се разделят и се повече се видливи.Както и на всякаде низ света и у нас изчезва средната класа и все повече нараства долната класа относно сиромашните хора.  На сметка на тях хората които спадат във вишата класа или олигархията се забогатяват всеки ден повече и повече.  Това също има влияние на политиката у нас защто както обяасних малко погоре в началото олигарсите имат пари за да подръжат скапи кампани или ако не са директно вмесани в политиката те плащат на политиците за тяхните кампани а за возврат политиците защтиават техните идеи и бизниси Понякога даже и гражданите нямат претстава кои управлява с държавата политиците или някои богат на кой не му знаем и името.

Културата на македонския народ също не е на завидно ниво. Всеки у нас има черти од почутия Балкански менталитет и както и в България така и в Македония културата е просто един збор които политиците го употребяват много често но никога не стигат да направат нещо по въпроса. Нередно е Страни като Македония и България с такава богата история да остават такива културни знаменитости каквито няма никаде на друго място по света да бъдат вандализирани и разрушавни от съвсем малка група на нецивилизирани хора   или да остават времето просто да ги погълтне.    Всеки един нормален човек знае че само с малко усилия и още помалко пари тези места могат да се преврнат в профитабилни туристически локации.

Не исках да звуча песимично но за сега това е истината за нашите политици и гражданите, но всяка лоша прикаска си има своя щаслив край и сега вече работите у нас започнаха да се движат по нагорна линия.  От послените анкети и народни проучваня вижда се че нашите граждани бавно но сигурно си осознават грешките и все повече хора започнаха да вярват в политиците и искрено се надявам това да продолжи и да не сврши в блиска иднина.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.