Ласко Кузманов - политология четвърти курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

            

Животот и  делата на Гоце Делчев и Васил Левски

 

            Гоце Делчев и Васил Левски се едни од наиголемите борци за слобода на балканскиот полуостров.

            Гоце Делчев роден през 1972 на 4 февруари  во Кукуш Егеиска Македония едно од десетте деца на фамилия Делчеви. Неговото вистинско име е Георги Николов   Делчев но неговите сестри му казват Гоце и затоа си остава с псевдонима Гоце Делчев.Завршва гимназия във Родния си град а след това продолжава образованието във Солунската мъшка гимназия а след това  учи Военна Академия в София,кадето е изгонен заради активно участие в социалистически кръжок.

Още од тогава тои започва да чете книги и состави със патриотска и револуционерна содръжина и започва да се среща със по това време вече познатите реяолуционери като Даме Груев и други.      След изгонването  от  военната академия Гоце започва да работи като учител във едно основно училище във Штип кадето също учителсваи Даме Груев  след което се отказва и изцяло се оддава на револуционерния си живот и идеята за ослобождение од османлиската империя.                        Гоце Делчев е привлечен във Вътрешно Македонско-одринска Организация от Даме Груев а подоцна той става и нейн раководител. Основната идеа на  Вътрешно Македонско-одринска организация е освобойдението на Македония и одринската област а Гоце Делчев мисли и смята че това е възможно само чрез вооръжено въстание. Той е един от първите организиратори на пограничните пунктове на организацията в Пиринска Македония - и на нелегалните канали към вътрешността на Македония.През 1896 година участва във работата на Солунския конгрес на  Вътрешно Македонско-одринска организация заедно със други револуционери и борци за свобода между кои са и Горче Петров Даме Груев и други и заедно изработват устава на организацията който предвижда изграждането ѝ на демократични основи. Той полага големи усилия за изграждане на революционната мрежа, както и за снабдяването на организацията с оръжие. През 1899 година по инициатива на Гоце Делчев се пристъпва към изграждането на четническия институт на ВМОРО, който изиграва изключително важна роля за по-нататъшното ѝ масовизиране и революционизиране. Като главен ревизор на четите Гоце Делчев предприема няколко обиколки из Македония и Одринска Тракия. През 1902 година заедно с Горче Петров участва в изработването новата програма и устава на организацията. Тя вече си поставя за цел привличането и сплотяването "на всички недоволни елементи в Македония и одринската област без разлика на народност" и за извоюване на пълна политическа автономия. По това време името на организацията е Тайна македоно-одринска революционна организация. Впреки всичките успеси на организацията Гоце ДЕлчев и другите членове на организацията мислят че тя не е  готова да пристъпи към въоръжено въстание, поради което се противопоставя на взетото в негово отсъствие решение от Солунския конгрес от 1903 година, за вдигане на въстание в Македония и Одринско през пролетта на същата година. Заедно с Даме Груев и други революционни дейци успяват да отложат обявяването на въстанието за през лятото на 1903 година, както и за превръщането му от повсеместно в стратегично, т. е. да се обяви главно в планинските и полупланинските райони и в него да вземат повече участие сформираните за тази цел въоръжени чети.

През март 1903 година четата на Гоце Делчев взривява моста на река Aнгиста - на железопътната линия Солун - Одрин. В началото на май същата година, на път за среща с водителите на Серски революционен окръг четата му попадна в обкръжение в село Баница, Серско, и след еднодневно сражение с превъзхождащата ги потеря Гоце Делчев пада убит. Гибелта му се възприема от съвременниците и от историците като една от най-тежките загуби за Вътрешно Македонско-одринска организация. Той умира на 4 май 1903 година.

Гоцв Делчев не е просто едно име од нашата и така вече обркана история.Той е херой на когото и ден днещен ние македонците като нация ще сме му благодарни.Той е човека който тргва од село до село од град до град од къща на къща и ги обединява хората да се припремат на борба срещу пет-вековното турско  робство.

 

Васил Левски за разлика од Гоце Делчев е роден малко порано или през 1837 година на 18 юли във Карлово  но и той както Гоце умира много млад относно е погубен на 30 гогишна възраст.

 Роден е във семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова и има двама братя и две сестри.Учи във училището във Карлово след което башта му умира и той и своите двама братя остават да се грижат за семейството си.                                                                         Той е помалко извстен с истинското Васил Кунчев и с духовното си име дякон Игнати. Самият той се подписва в протоколите Дякон Левский а съратниците му го наричат Васил Дякона или само Дякона или Дякончето. Дури след смртта му  започва да се исползва псевдонима Апостола на свободата или само Апостола а за това най-голема заслуга има Иван Вазов. От 1855 година е послушник при вуйчо си хаджи Василий, на Хилиендарския манастир в Карлово и Стара Загора. Учи две години в класно училище в Стара Загора, и изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници. На 7 декември 1858 година приема монашеството и името Игнатий в Сопотския манастир Св. Спас под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата 1859 година пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон.

През  заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. Там заради ловкост и храброст получава прозвището Левски (според легендата е направил лъвски скок по време на военни упражнения). След разтурянето на легията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода или на македонски (дедо Ило Малешевски). През 1863 година заминава за Румъния и след кратък престой се завръща в България. През пролетта на 1864 година, навръх Великден в Сопот, Левски в присъствието на най-близките си приятели сам отрязва дългите си монашески коси. От този момент той става служител или помощник на свободата Васил Левски. Архимандрит Василий се опитва да възбуди църковно следствие срещу племенника си, но Пловдивският митрополит заплашва самия Василий с наказание, ако упорства в настояването си. 1864-1866 г. Левски е учител в с. Войнягово, Карловско, а след това в Еникьой, Северна Добруджа. Като учител Левски развива революционна пропаганда сред народа и организира патриотични дружини за бъдещото въстание. През 1866 г. на румънска земя се движи в средите на Хаджи Димитъри и Стефан Караджа.

 През ноември 1866 г. се среща с Георги Сава Раковски който е и човека  по Чие влияние Васил Левски изцяло се посвещава на революционното дело.   През 1867 година е дел од четата на Панайот Хитов и участва във втората чета на Георги Сава Раковски След разтурянето ѝ прави опит да премине в България с чета, за да подготви народа за въстание, но е арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. Освободен, Левски се прехвърля в Румъния. След неуспеха на четническата тактика Левски стига до идеята, че за успешния изход на национално-освободителната борба е необходимо центърът на революционната подготовка да се премести в България чрез изграждане на мрежа от революционни комитети. На 11 декември 1868 година започва първата си агитационна обиколка из България, която завършва през февруари 1869 година Март-април 1869 година се връща в Румъния. Започва втората си обиколка из България на 1 май 1869 година, по време на която основава революционни комитети. На 26 август 1869 г. се връща в Румъния през Русе. Убеждава за преместването на революционния център в България, но не среща подкрепа. В края на 1869 година  Левски участва в създаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). в Букурещ и заедно с Любен Каравелов застава начело на революционно-демократичното му крило. Напуска Румъния и продължава изграждането на мрежата от революционни комитети в България. В края на 1870 година определя Ловеч за център на ВРО Привременно правителство в България. На 7 януари 1872 гогина основава в Троянския манастир първия монашески революционен комитет, чийто председател става йеромонах Макарий и от 1876 до 1897 година е и игумен на манастира. През 1871 година за помощници на Левски са изпратени Димитър Общи и Ангел Кънчев. Същата година изработва програма и проектоустав на Българския революционен централен комитет . Инициатор и участник е на първото общо събрание на Българския революционен централен комитет в Букурещ 29 април 4 май 1872 година. В края на юни 1872 година напуска Букурещ и като пълномощник на Българския революционен централен комитет пред комитетите в България започва преустройство на Вътрешната революционна организация. Създава окръжни комитети.На 22 Септември 1872 година Димитъар Общи организира обира на турската поща в Арбаконак. След  Залавянети на участниците ЗАпочва и провала на организацията. След това наредната година 1873 година Васил Левски отказва да обяви бунт по нареждането на Българския революционен централен комитет  и Любен Каравелов в  Букурвщ и решава да отиде в Ръмуния, след което прибере  архивите, за да се разбере с емиграцията. Но предавателството води до арестуването му. За Левски се смята че е предаден Но още се спори кой го предал.Някои смятат че е предаден от поп Кръстю Никифоров а други пак смятат че е предаден од Мартин Поп-Луканов и двамата са членове на комитета във Ловеч. Постоят и мнония че Васил Левски никога не е предаден но това едва ли ще разберем.

            Съдът осъжда Левски на смърт чрез обесване. На 18 февруари 1873 година присъдата е изпълнена в околностите на София. Така България губи един од най-големите си синове Васил Левски великият револуционер и борец за свобода.

Живота на тези двама Великани е описван и расказван както од много наши творци писатели и поети така и од много световно известни историци и писатели. За Гоце Делчев и Васлил Левски има много различни истории много пропаганди и много малко хора наистина знаят истината но аз се опитах да ги предстая по  начина който аз го знам начина които аз сам го учил и начина който ми е на мен познат.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.