Иван Друмчийски - политология втори курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Промените в град Раковски през последното десетилетие

 

Радикалните политически промени винаги са съпроводени с ярки трансформации в политическият живот на една страна. Голяма такава промяна в България, както е известно, имаше през 1989 г.

Започна възвръщане на частната собственост, някои големи предприятия прекратиха дейност и т. н.

Естествено подобни начинания се наблюдаваха и в град Раковски. Клонове на предприятия като КТЗ, ЗДМ имаха нерадостната съдба да бъдат обявени за непечеливши, което сложи край на дейността им. Тогава много хора останаха без работа, което беше доста сериозен проблем. Токущо започналият да функционира стоманолеярен завод - град Раковски, също е закрит. Най-силно се почуства безработицата, когато най-голямото местно предприятие "Г.С.Раковски" почти прекрати дейността си. Бяха закрити цехове, като - цех за нестандартно оборудване, цех за метални щори и багажници за коли, цех за капачки, цех за дюшеци и юргани, мебелен цех. В предприятието остава да функционира само шивашки цех, който е приватизиран от белгийиска фирма.

След закриването на тези водещи предприятия, около 90% от мъжете в Раковски остават без работа. Естествено трябва да бъдат отбелязани и някои положителни неща, като наличие на предприемаческа дейност от страна на някои личности, което беше немалък плюс - създадоха се нови работни места. Днес промишлеността има определящо значение в структурата на икономиката на цялата община. Много добре се разви химическата, хранително-вкусовата и шивашката промишленост.

От месец юни 2004 г. в Раковски функционира индустриална зона, предлагаща привлекателни условия за започване на производство. Целта е да се спестят бюрократичните пречки и да се съкратят във времето административните процедури. Първият инвеститор в индустриалната зона беше английската компания Уилям Хюз, която произвежда части за автомобилната индустрия.

Сериозно внимание беше обърнато и на културната дейност в града. През 2003 г. читалище Св.св.Кирил и Методий кандидатства по проект Читалища, чрез който е създаден консултантски обучителен център за хора с увреждания. От 2006 г. читалището е  участник в проект на БАН и Университета в Болоня За училище по туризъм проект Културен туризъм и интеркултурна среда.

Внимание заслужава и развитието на спорта в град Раковски. От 2002 г. в Раковски се провежда Международен футболен турнир за деца. Досега участие са взели отбори от Полша, Хърватска, Малта, Италия, Румъния, Испания, Турция.

Един от най-големите проблеми на града обаче беше липсата на канализация. На този проблем беше обърнато по-сериозно внимание към края на 1999 г. Днес този проблем почти е решен. Наблюдават се и положителни тенденции като подобряване на инфраструктурата на града, подпомагане на училищата, здравепазването.

Всичко това обаче не значи ,че проблемите са напълно решени или че такива не могат да възникнат, но като цяло засега положителните тенденции преобладават над негативните.      

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.