СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Силвия Иванова Балева - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008

  

 

Идеалният човек при капитализма

   

        Трудолюбив;

        Индивидуалист;

        Лична мотивираност;

        Личен прогрес и развитие;

        Вяра в собствените способности;

        Вяра в личните качества;

        Дълбока вяра в трупането на блага;

        Вяра,че колкото повече имаш,толкова си по-богуугоден;

        Неограничено потребление;

        Парите са основна ценност и двигател на личния прогрес и развитие;

        Придържане към философията на меркантилизма;

        Вяра за равенство единствено пред закона - хората са различни по ум, стремежи, възможности, талант;

        Разбирането, че човек, притежаващ собственост, е свободен;

        Основна цел на капиталистическото производство е печалбата, трупането на богатство.

  

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.