СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Севинч Ибишева - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

             

ИДЕАЛНИЯТ ТИП ЧОВЕК ПРИ КАПИТАЛИЗМА

        Капиталистическата икономика се появява в Западна Европа през XVI век вследствие на развиването на новите търговски пътища между Новия и Стария свят.

       Капитализмът е социална система, базирана на частната собственност и равните права на индивида, а цените, производството и разпределението на стоки се формират в условия на свободна конкуренция на пазара.

       Общественобуржоазен строй, при който всички средства за производство са частна собственост на малцина  капиталистическата класа  и служат за източник на печалба.

Идеалният капиталист трябва да бъде: 

-         човек, който инвестира в нови предприятия;

-         финансист;

-         банкер;

-         експлоататор;

-         умение да управлява съвкупност от ресурси;

 

     Но какво точно означава идеален и въобще съществуват ли идеални хора? Темата за капитализма е вълнувала учените не само днес, а почти през целия исторически живот. Един от найголемите критици на капитализма е Карл Маркс, той е влиятелен немски философ, политикономист и политически деец. Известен е като критик на капитализма. Възгледът за историята като резултат от класовата борба, в която капиталисти и пролетариат са антагонистични сили, е основно положение в марксизма. Маркс казва следното за капитализма -

"Продай на човек риба, която да го изхрани за един ден, научи човек на риболов и си изгубил чудесна бизнес възможност."

      Разбира се, един истински капиталист винаги мисли за собственото си благо, а не общественото. Той е човек с ясна представа за това, което иска, и докрай преследва целите си.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.