СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Надежда Стоянова Бобева - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

  

ИДЕАЛНИЯТ ЧОВЕК ПРИ КАПИТАЛИЗМА

 

  

  Капитализмът се свързва със свободния пазар. От своя страна свободният пазар създава условия за индивидуално развитие и наличие на конкуренция. Всичко това е предпоставка за развитието на икономиката и на човешкия индивид в едно капиталистическо общество.

  За капиталистически човек можем да говорим, ако на първо място в неговите качества присъства упоритост, увереност  и вяра в собствените си сили, защото капитализмът именно е насочен към индивидуалното развитие на човека, естествено намиращо се в едно общество.

  Идеалният капиталистически човек трабва да е предприемчив и да е способен да поема риск. Предприемчивостта е нужна, имайки предвид бързото развитие на капитализма. Капитализмът изисква човек бързо да свиква с новостите, както и да поддържа и вярва в своите уникални възможности и идеи, защото при наличието на конкуренция оригиналността е важна предпоставка за бъдещ успех. Естествено тази оригиналност трябва да бъде съобразена със съответната ситуация, в която човек се намира, и да е съобразена с някакви рамки.

  Човекът при капитализма трябва да е много тактичен при взимането на решения, когато пред него стои дилемата между материалното и духовното. Капитализмът се свързва до голяма степен именно с материалното благополучие, но съобразено с морални и духовни ценности. Тук трябва да отбележим и уникалността на протестантсвото, което е успяло да съчетае тези две ценности материалното и духовното, и да създаде предпоставка за своите последователи за стремеж към материално благополучие, но този успех да не е постигнат чрез потъпкването на основните човешки ценности.

  Естесвено капитализмът малко или много може да отдалечава хората в някои ситуации, особено поради конкуренция, но именно конкуренцията е до голяма степен мотивът, който подтиква хората за по-голямо развитие.

Когато се говори за конкуренция, трябва да се подчертае, че тя трябва да бъде лоялна. Идеалният капиталистически човек трябва да постъпва справедливо със своите конкуренти в противен случай се нарушава равнопоставеността.

 Оптимизмът и отвореността на човек към новото също са важни.

  Капиталистическият човек трябва да бъде гъвкав и да свиква с новостите, които му се предоставят, да променя мисленето си, защото именно поради промяната се заражда развитието, но също така не трябва да  потъпква и основните си виждания и разбирания, от които до голяма степен зависи и уникалността на всеки.

  Естествено освен лични качества човек трябва и да ги придобива или научава. Тук голяма роля има именно образованието или с други думи идеалният човек трябва да бъде образован.

  Капитализмът, както е казал Адам Смит, ако се даде на хората икономическа свобода на действие, те заедно с преследването на своите интереси ще умножат както индивидуалното, така и общественото богатство.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd. All rights reserved.