СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Миряна Георгиева Русева  - политология III курс, Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски", учебната 2007/2008

 

Идеалният човек при капитализма

 

Капитализмът се появява в Западна Европа през шестнадесети век вследствие на развиването на новите търговски пътища между Новия и Стария свят и създава един нов тип личност, различна дотогава познатата - а именно човека-капиталист. Ако искаме да очертаем най-характерните  му качества, трябва да се вгледаме в начина на живот, който определя капиталистическата система

Капитализмът е социална система, базирана на частната собственност, основана върху средствата за производство и равните права на индивида; инвестициите се определят от частни, а не от държавни решения, а цените, производството и разпределението на стоки се формират в условия на свободна конкуренция на пазара.

Именно новосъздадените условия предпоставят настъпилите изменения в типа личност. Вече човек разполага с много повече възможности за реализация, с много повече алтернативи пред себе си. Ако дадена личност иска да успее, то трябва да положи усилия, за да си спечели необходимите й условия за развитие. Най-характерно е, че по време на капитализма се предоставя свободата за инициатива, която е била дотогава ограничена от държавата. Именно затова и идеалният капиталист трябва да може да поеме предоставилите му се възможности и да ги развие в най-благоприятния за него вариант.  Идеалът на капиталистическото общество е натрупването на по-голямо богатство и единствено онзи, който е достатъчно преуспял, е достоеен за уважение.

Характерно за този нов тип личност е, че той започва да използва  разума си  за постигане на определени цели. Той не е колективист, а успява самостоятелно да прецени предоставените му възможности  и евентуалните изходи.  Капиталистът работи за своето, а не за общото благо. Именно затова професията се превръща в призвание и не е сведена само до работа за получаване на прехрана. Започва да се обръща повече внимание на културата и религията.

Именно религията се превръща в един от основните фактори за развитието на капиталистическото общество и неговите идеи. Книгата на Макс Вебер  Протестантската етика и духът на капитализма е пример как се разпространява убеждението, че вярата е тази, която подтиква протестантите да работят здраво и дисциплинирано и така да създават икономически растеж в страните си. Характерно за протестантите е, че за тях признанието от Бог идва само за най-успелите и дисциплинираните. Именно затова те се борят да натрупат богатство.

Днес можем да твърдим, че по-голяма част от заобикалящата ни действителност е подчертано идентична с представите за капиталистическото общество. Живеем в свят, където парите са се превърнали в най-важния елемент в ежедневието дори на обикновения човек. И нима не трябва да си зададем въпроса, ако преди години протестантите, които са дълбоко религиозни хора, са представлявали идеалния тип личност на капиталистическото общество, то днес единствената световно призната религия не са парите? Днешният човек не се стреми да натрупа състояние, за да получи признание от Бог, а за да може да си създаде определен стандарт на живот.  Нима не сме изправени пред опасността да загубим по-голяма част от ценностите, които ни правят хора, тъй като ако се огледаме около нас, виждаме само лица, а не личности, забързани в своето ежедневие и устремени към натрупването на по-голямо състояние и граденето на кариера. Днес по-скоро живеем в посткапиталистическо общество, но ако егоистът е  неговият идеал, може би именно ние сме хората да променим нещата.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.