СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Любомира Милева - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008

  

 

Идеалният човек на капитализма   

В различните социални и политически системи няма идеални хора. Те се раждат според определени условия. Всеки един човек има отделна представа и собствена оценка за идеалния тип човек.

          Според мен, за да има идеални личности, отделният човек трябва да притежава някои от следните качества: трудолюбивост, добросъвестност и честност, самокритичност, да притежава гражданска позиция, да отстоява идеалите и целите си, да е последователен в действията си, да се основава на своите ценности. Освен изброените по-горе качества, могат да бъдат посочени и други, които да покажат идеалния човек на капитализма. Той трябва да притежава умения за бързо ориентиране в дадена ситуация, да може да прави оценки,  да работи в екип, да преценя рисковете. Освен това е важно също така идеалният тип личност на капитализма да може да търси и предлага изработени модели и да ги предлага в определени ситуации и случаи, в които се налага тяхното приложение.

          За да се говори за идеалния човек на капитализма, най-напред трябва да се спомене, че капитализмът е несъвместим с човешките чувства. За него човекът е средство, което е задължено да носи печалба, да прави и изпълнява всичко, което му се казва и нарежда. Иделният тип капиталистическа личност трябва също така да е гъвкав и спрямо политическата ситуация. Друга важна черта за идеалния капиталист е качеството му да познава своята конкуренция, защото чрез нея той ще се развива, самоусъвършенства, ще се бори с другите и ще бъде участник в състезанието за надмощие. Още едно от основните качества на идеалния капиталист е способността му да подбира хората, с които ще работи.

Почти не могат да бъдат срещнати идеални хора, тъй като всеки човек  носи отпечатъка на своето време, в което живее, а това понякога му пречи да се развива и усъвършенства.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.