СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

Лъчезар Кирилов Белански - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

  

Идеалният тип капиталистически човек

  

Всяка една обществена система, ред или социален строй притежава своите характерни и специфични ценности и идеи, които го отличават от другите. Тези индивидуални характеристики създават една ценностна система, един идеален тип за подражание, който е валиден само в конкретната социална среда и теоретично е гарант за реализация в обществото. Такива общоприети ценности съществуват при всеки режим и в частност при капитализма, затова сега ще разгледаме основните ценности, които притежава идеалният тип капиталистически човек.

Но първо нека разгледаме в най-общи линии основните черти на капитализма: той е икономическа система на организация на обществото, основана на частна собственост върху средствата за производство и равните права на индивида.  Тази институционална уредба позволява, и неминуемо окуражава, разделение на труда, натрупване на капитал, технологични подобрения и доброволно сътрудничество в пазарното стопанство. На пазара господар е потребителят, а производството и разпределението на стоки се формират в условия на свободна конкуренция на пазара. Капитализмът е антитезата на социализма, комунизма, които се основават на държавна собственост върху средствата за производство. Понятието капитализъм често се използва със значението, което днес  се влага в понятието пазарна икономика. 

Както вече казахме, капитализмът е нещо като антипод на социализма и поради тази причина той изповядва и противоположни на него ценности, типичните за социалния строй ценности като колективизъм, скромност и др. са заменени от техните противоположности. Като основна ценност за капиталистическия човек може да се определи индивидуализмът, той трябва да се разбира като свободата на всеки човек да избира сам дейностите, които да извършва  в зависимост от своите интереси, без да се съобразява с интересите на даден колектив или група. Като в случая индивидуализъм може да се замести и с думата егоизъм, но егоизъм в смисъла на търсене на лични облаги и задоволяване на собствените интереси, а не с негативния смисъл, с които често се натоварва това понятие.

Друга характеристика на капиталистическия човек е неговата самоинициативност. Това е вярата, че човек със собствени сили и без помощта на другите може да се реализира в сферата, която сам си избере. Като тази самоинициативност може да се реализира в най-различни аспекти - икономически, социални, политически и др.

Има една особеност при капиталистическия режим, на която ставаме все по-често свидетели в днешно време и това е поставянето на кариерата пред семейството. Все повече хора не се решават да създадат семейство преди да са се реализирали напълно в преофесионален план и в резултат на това намалява драстично броят на сключените бракове, както и се увеличава средната възраст на сключването им.

 След като разгледахме някои от основните ценности при капитализма, можем да обобщим, че в по-голямата си част те са насочени към постигане на професионална реализация, постигане на финансова независимост и натрупване на материални блага. Трябва обаче добре да знаем, че всеки строй или системи съдържа в себе си както плюсове така и минуси и може би никога няма да бъде създадена система, която да облагодетелства и задоволява интересите на всички обществени групи, затова можем да завършим със следната популярна мисъл: Вроденият порок на капитализма е неравното разпределение на благата; вроденото достойнство на социализма е равното разпределение на нищетата. Уинстън Чърчил.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.