СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Илияна Тодорова - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

 

             Идеалният човек при капитализма

 

  Капитализмът е социална система, базирана на частната собственост върху средствата за производство, която признава индивидуалните права, включителното правата на собственост, в която цялата собственост е частно притежание. В едно капиталистическо общество всички човешки взаимоотношения са доброволни. Хората са свободни да си сътрудничат или не, според своите индивидуални преценки, убеждения и интереси. Те могат да търгуват един с друг при условията на и посредством разума, т.е. посредством обсъждане и постигане на договорно съгласие, чрез доброволен избор от взаимна изгода.

  Капитализмът е единствената социална система, в която обикновените хора могат да преследват рационалните си интереси, да притежават собственост и да печелят от действията си. Капитализмът брани личните права, застъпва се за политически, икономически и интелектуални свободи. Политическата и икономическа свобода при капитализма разкрива необятни възможности пред найтворческите и амбициозни хора.

  Човекът при капитализма е новият човек, човекът на бъдещето, който се превръща в модерния човек носителя на новото, на промяната. Идеалът за човек при капитализма е човекът на ума, умеещ да използва рационално и пълноценно своите физически и умствени ресурси, който може да извлича найдоброто от всички ситуации, така че да е найдобре за него и дейността му. Той трябва да вярва в личните си качества и способности, за да може да се реализира и да натрупа поголямо богатство, което се създава от интелекта, т.е. от знанието, а не от капитала.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.