СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Гергана Тенекеджиева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Капитализъм

Икономическа система на организация на обществото, основана на частна собственост върху средствата за производство. Тази институционална уредба позволява, и неминуемо окуражава, разделение на труда, натрупване на капитал, технологични подобрения и доброволно сътрудничество в пазарното стопанство.  На пазара господар е потребителят.  Капитализмът е антитезата на социализма, етатизма, комунизма, които се основават на държавна собственост върху средствата за производство. 

Новият тип условия предпоставят появата на нов тип личност. Човек разполага с много повече възможности за реализация, идеалният капиталист трябва да съумее да се възползва от тях и да ги развие в найподходящия за него вариант.

Характерно за този тип индивид е, че той използва разума си, за да постигне съответните цели, които си е поставил. При каитализма, колективът не играе особено важна роля, тъй като човек сам трябва да прецени предоставените му възможности, и възможните изходи. Капиталистът работи за своето благо, а не за общото.

Днешният идеален тип личност в капиталистическата система е такъв човек, който умее да си даде ясна сметка, какви цели преследва и да открие пътя, по който да ги постигне, изграждането на кариера е важно за всяка личност, тъй като по този начин тя не само печели пари, но се и самоутвърждава, доказва способностите си. Важно е обаче всеки да носи в себе си определени морални ценности, които да следва и спазва и да не губи от човечността си.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.