СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

Георги Колев - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

Идеалният тип човек при капитализма

 

Моето мнение не се различава от властващото в днешни дни, че за да успее, човек трябва да притежава следните качества:

- амбициозност;

- работоспособност;

- адаптивност;

- индивидуализъм;

- решителност и др.

Сами по себе си тези качества са добродетели, но наред с тях у човека се пораждат някои пороци:

- егоизъм;

- лицемерие;

- подмолни действия;

- меркантилност и др.

Капитализмът прераства в глобализация, в която културните различия отпадат, а светът все повече се разделя на два полюса - бедни и богати.

Съчувствието, благородността и благотворителността вече се срещат много рядко и даже природните катастрофи и войните се използват за трупане на капитал. Действа законът на джунглата, където по-големият изяжда по-малкия. Забелязва се как богатите държави се водят единствено от икономическия интерес, що се отнася до външната им политика, а прикриват намеренията си в лъскави опаковки като световен мир и други подобни утопии.

  Затова за мен идеалният човек при капитализма е този, който притежава първите изброени качества, стреми се да подобрява положението си, но не забравя да подаде ръка на нуждаещите се. Той трябва да бъде гражданин на света, но да не забравя откъде е тръгнал и да носи в себе си специфичните черти на своята култура. Трябва да търси успеха, но не на всяка цена, защото именно успехът е най-трудно уловимата форма на провала.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.