СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Емилияна Мутафчиева - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

             

Идеалният  тип човек през капитализма

 

 Капитализмът е икономическа система на организация на обществото, основана на частна собственост върху средствата за производство.  Тази институционална уредба позволява, и неминуемо окуражава, разделение на труда, натрупване на капитал, технологични подобрения и доброволно сътрудничество в пазарното стопанство.  На пазара господар е потребителят. Капитализмът е антитезата на социализма, комунизма, които се основават на държавна собственост върху средствата за производство. Светогледът се формира от интересите на търговията и социалната политика. Това са явленията на тази епоха, когато капитализмът, удържайки победа, отхвърля ненужните му опори. Успявяйки да разруши старите средновековни форми на регламентирано стопанство само в съюз с притежаващите държавната власт, той използва и религиозни убеждения.

Идеалният тип човек през капитализма е:

- изключително трудолюбив;

- скромен в своите потребностити;

- обичащ и търсещ парите заради самите пари;

- индивидуалист;

- вярващ във собствените си способности;

- мотивиран да постигне всичките си мечти и идеали;

- отстоява свободата си;

- винаги е устремен към победа;

- борбен;

- инициативен.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-20087 OMDA Ltd. All rights reserved.