СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

Антония Христова -  политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

ИДЕАЛНИЯТ ЧОВЕК ПРИ КАПИТАЛИЗМА

Ървинг Кристъл казва, че найважното политическо събитие на двадесети век е рухването на комунистическите режими и на вдъхновилата ги социалистическа идея. Несъмнено светът осъзнава предимствата на пазарното стопанство пред плановата икономика. Социализмът е заменен от капитализъм.

Какво всъщност е капитализмът: общественобуржоазен строй , основан на експлоатацията на една класа от друга , при който всички средства за производство са частната собственост на малцина капиталистическата класа и служат за източник на печалба

Звучи правдоподобно и отговарящо на действителността.

За целия 130годишен период на следосвобожденската ни история, България не успява да се измъкне от оковите на бедността. През цялото това време, включително и до днес, страната ни е сред последните в таблиците по доход на човек от населението в Европа . Обществото ни не успява да изгради капитализъм, в който  пазарните правила да имат водеща роля. Стремежът да се заобикалят правилата на пазара, да се печелят добри позиции не по общия ред не може да бъде преодолян именно и това определя  специфичния капитализъм у нас .

Освен че не може да възприеме правилата на пазара, страната страда от повтарящи се заболявания десетилетия наред. Недостигът на капитал и постоянните бюджетни дефицити предизвикват честа нужда от вземане на външни дългове в резултат на което ни се налагат външни ограничения или по- лошо стига се до финансова криза.

От друга страна не само политиците са виновни за криворазбрания капитализъм у нас. Не всички подкрепят пазара, но пък всички искат да получат някакви привилегии от него и от държавата например : субсидии, кредити и  др. Печалбите от пазара са частни, но загубите трябва да се поемат от държавата", т.е от данъкоплатците.

И малкото наличен капитал се пропилява и не служи за увеличаване на производството и доходите, т.к. държавата е собственик на повечето банки (а останалите контролира непряко) и съвсем естествено е ресурсите да се насочват по политически причини и нерядко отпуснатите кредити да се връщат обратно. Ако в България съществуваше една модерна и развита частна банкова система, ресурсите щяха да се разпределят далеч по-добре, кредитите щяха да имат по-голяма възвръщаемост.

И в така създалите се условия на капитализъм в България човек трябва да притежава качества, за съжаление различни от възприетите ценности, за да оцелее в света на пазарната икономика и масовите комуникации:

  1. да използва разума си и собствените си възможности за постигане на желаните цели;

  2. да бъде последователен в своите действия до достигане на целта;

  3. да вярва в себе си ;

  4. да бъде достатъчно егоист и да има сили в себе си да се изправи пред трудностите;

  5. да работи първо за своето добро и благо и после за това на другите;

  6. да използва труда и ума на другите.

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.