СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Антон Спасов - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

           

 

Идеалният тип човек при капитализма

 

През малкото време, в което нашето общество живее в състояние на капиталистически отношения, все още не може да прозре същността на тази икономическа система. Обременеността със социалистическото минало на страната ни замъглява погледа на съвременния българин, липсата на достатъчно информираност в началото на прехода, за това какво всъщност се случва и до какво ще доведат тези промени, засегнаха кривото разбиране за новата икономическа система. В обществото въобще битуваше "забрана" всегласно да се изрича, че България върви към изграждането на капиталистическата система на икономически отношения.

Дали целенасочено, или не, в страната ни не се водеше никаква държавна политика, да се разясни същността на прехода, какви биха били последиците, силните и слабите страни на тази система. Обикновеният човек се почувства изоставен, излъган от управляващите. Появи се огромна пропаст между отделния човек и отделния човек, и между отделния човек и политическата и икономическа система, установена в началото на прехода и до днес.

Днешният капиталистически тип личност в България живее с комунистическо съзнание. Икономически силните тогава (през времето на тоталитаризма) са икономически силни и сега. Капиталистът днес стана такъв благодарение на обикновения човек, който не получи признание тогава, не го получава и днес.

Аполитичността на съвременния капиталисически тип личност в страната ни се основава на разочарованието, на рухването на идеала за капитализма от началото на промените. Подобно на комунизма, изглежда че и капитализмът за България ще се превърне в утопия, недостижима за нашето общество. Раздалечаването на икономическите слоеве в държавата ни продължава със страшна скорост и сила. Липсва желание за градивност в обществото.

Говорейки за качествата, които съвременният човек трябва да притежава в условията на капиталистически отношения, то трябва да подчертаем, че те за България са все още недостижими. Затова този идеален тип е условна единица, добро пожелание, тип, които тепърва трябва да се създаде. За съжаление, годините на демокрация не показаха прогресивност в мисленето на българина.

Идеалният тип капиталистически човек в България трябва да притежава следните качества:

- трудолюбивост

- добросъвестност

- честност

- отзивчивост

- състрадателност

- самокритичност

- съчетаващ индивидуализма с колективизма

- упоритост

- притежаващ гражданска позиция

- борбеност

- жертвоготовност за каузата си

- отстояващ идеалите си

- последователност в своите действия

- необременен от националистически пристрастия

- интелектуално богат

- основаващ се на ценностите и морала си

Изброените качества не бива да се разглеждат като абсолютно валидни. Към тях може да се прибавят още много, но тези са основни и без тях подобна личност не би съществувала.

Създаването на идеалния тип капиталистически човек ще доведе до структурирането на средната класа в страната ни, а добре знаем по примера на западноевропейските икономики, че наличието на средна класа е индикация за стабилна икономическа, политическа и социална система. Създаването на средна класа в България ще даде повече увереност на отделната личност, която ще придобие смисъл в реализирането на способностите си.

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.