СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Александра Боянова Цветкова, политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

Идеалният човек при капитализма

 

Смята се, че капитализмът възниква през XVI век в Западна Европа при развитието на новите търговски пътища. Първоначално той се свързва най-вече с експлоатацията на буржоазната класа над работническата. Марксиската теория обаче става главна причина за коренната промяна на капитализма. Експлоатацията над работническото население се превръща в основен инструмент за популяризирането на комунистическите идеи в страните от Източна Европа. От друга страна в Западна Европа и САЩ капитализмът постепенно се приспособява към новите условия.

Днес свързваме капитализма предимно със свободата на частната инициатива. Капиталистическата среда е твърде сложна и променлива, поради което идеалният тип личност на капитализма трябва да притежава голям диапазон от знания и умения, а именно:

да бъде експерт в областта, в която работи;

да придобие широк спектър от знания в областта на икономиката, математиката, правото, политическите науки;

да умее лесно да се приспособява към променящите се икономически условия, т. е. да проявява гъвкавост;

да може да се справя отлично с управлението на хора и ресурси, както и да може да работи в екип;

да предвижда по какъв начин би могла да се промени икономическата среда, да борави правилно с информацията;

да бъде амбициозен, но не прекалено, така че да води бизнеса си по правилния път;

да не поставя целта над средствата;

да анализира внимателно, но бързо всеки свой ход;

да не смята себе си за безпогрешен, а да умее да се вслушва и да приема чуждото мнение;

да знае как правилно да се възползва от ситуацията;

да запази ценностите си и най-вече своята човечност.

Мисля, че всяко едно от тези качества е важно за идеалния капиталист, но ако той изгуби последното, а именно своята човечност, то това би могло да се превърне в крачката, която ще прекрачи границата от капиталиста към престъпника.

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.