СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Миряна Русева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски"

Силвия Балева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Любомира Милева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Георги Георгиев - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Димитър Митрев  - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Гергана Демирева - политология ІІІ курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Александра Цветкова - политология ІІІ курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Атанас Мишев - политология ІІІ курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Гергана Тенекеджиева - политология ІІІ курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Илияна Тодорова - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Емилияна Мутафчиева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Севинч Ибишева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Антон Спасов - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Ваня Петрова - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Георги Колев - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Антония Христова - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Делян Маджаров - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Лъчезар Белански - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Надежда Бобева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Надежда Фотева - политология III курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 
 

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по свободно избрана тема

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2010 OMDA Ltd. All rights reserved.