Антония Христова

 

 

 

             Хасково -                                                                                                                                       

ГРАДЪТ НА БОГОРОДИЦА          града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини   града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

 

Разположен на пътя, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история на Европа. Пътят е причина и за възхода, и за паденията, сполетявали тези земи. Тук траките оставят силен отпечатък от разцвета на своята високоразвита цивилизация, свидетелство за което е и прочутата Александровска гробница, тук старите българи построяват уникални крепости, за да предпазят границите на българската държава от завоевателите от юг, но и понасят първите удари на византийските и османските нашествия. Тук, на пътя, се появява най-голямото тържище по българските земи през XVIII в. – Узунджовският панаир, и това ги съживява. Тук, в града на пътя, се разпалва духовният огън на Възраждането на юга, за да се поддържа силен и до днес.
    Изследователите на неговата история закачливо подмятат, че Хасково е на юг от Благоевград, Ахтопол и дори от устието на Резовската река – най-южната точка на черноморския ни бряг. В по-широк мащаб и в по-европейски измерения е на почти еднаква географска ширина с Рим, Барселона, Тбилиси. Броят на жителите на града е 96 256 души, на общината – 116 705 души.
    Южното географско положение на Хасково и близостта му до Бяло море, от което го отделят сравнително ниските склонове на Източните Родопи, както и лесното проникване на по-топъл въздух по долината на р. Марица, обуславят преходен климат между континенталното влияние от север и средиземноморското от юг. Средногодишната температура на Източнородопското предпланинско стъпало е 12,6°С. Зимата е мека и къса, лятото – дълго и горещо. Селските стопани недолюбват фьона през февруари, защото ранното затопляне подмамва ранноцъфтящите бадеми, кайсии, череши, но пък първият полъх на пролетта весели душите.
    Територията около Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продължение на Източните Родопи географите справедливо я наричат Източнородопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 м н.в.). Турското име Айдаа (Меча планина) кара местните да се усмихват. Защото по-известно у нас и в чужбина е името Аида, което все пак няма нищо общо с операта на Верди. Но височината е не по-малко важна за жителите на Хасково, защото е изворна област. Оттук тръгват реките Банска, Хасковска и Харманлийска. Бликат горещи минерални извори, тук се намират известните Хасковски минерални бани. Поради активната вулканична дейност, бушувала през терциера, в прилежащия към Хасково район има залежи на оловно-цинкови и други цветни метали.

 

Монументът „ Света Богородица с Младенеца ‘’ , издигнат в чест на Божията майка , закрилница на града , е в рекордите на Гинес . Изработен е от полимер – бетон , тежи 80 тона , общата му височина е 32,8 метра , височината на статуята е 14 метра.

Открит е на 8 септември 2003 г. с водосвет на Н.В.Пр. Митрополит Арсений.Автори на монументът са Петю Александров , Никола Стоянов и колектив.

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини 

 

 

 

Монументът е построен с почит и любов към Божията майка,закрилница на град Хасково.

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини   града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

 

 

 

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини     града, богородица, туризъм, забележителности, новини      града, богородица, туризъм, забележителности, новини     града, богородица, туризъм, забележителности, новини     града, богородица, туризъм, забележителности, новини   града, богородица, туризъм, забележителности, новини 

 

 

 

 

 

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини     града, богородица, туризъм, забележителности, новини      града, богородица, туризъм, забележителности, новини        града, богородица, туризъм, забележителности, новини  

 

 

 

 

  

Най-голямата в света статуя на
Света Богородица с Младенеца

 

 

 

Притегателното излъчване
на монумент “Света Богородица” се допълва от
изградения в неговата основа през 2004 година
параклис “Рождество Богородично”.

Иконописът е дело на Тодор Мирчев

 

 

                       

 

 


 

 

 

 

Рождество на
Света Богородица

 

Празникът в чест на Рождество Богородично е дълбоко вкоренен в богатата хилядолетна история на град Хасково.
Почитането на Божията майка като закрилница на града остава през годините трайно свързано с традициите и ценностите, предавани между поколенията.

 

С Решение на Общински съвет-Хасково от 1993 год. празникът Рождество на Света Богородица е обявен за Ден на Хасково

Тържествата, посветени на този Ден носят послание за достойнството и вярата, с които жителите на град Хасково пазят любовта към своя град

 

 

 

 

 

         От далечните години на своето възникване и до днес Хасково уверено върви по пътя си ,  воден от упоритостта , трудолюбието и съзидателната амбиция на неговите жители . Наследил богатите традиции на миналото , днес градът успешно гради своя нов , модерен и динамичен облик .

   Хасково – селището, наследило хилядолетната история на земите си, и днес удивлява с жилавостта си да живее градивно в настоящето и с дръзкия си поглед в бъдещето.

    Най-вече със стремежа си да се съизмерва с другите градове на света. Той е рекордьор не само с монумента „Света Богородица с Младенеца“, но и с вярата и надеждата, че ще пребъде. С любовта, с която жителите му го изграждат.

 

 

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини

 

града, богородица, туризъм, забележителности, новини  града, богородица, туризъм, забележителности, новини