Георги Георгиев  - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

ХЕНРИ ФОРД

 Ако някой си е поставял целта да създаде списък от 10-те най-емблематични имена за ХХ век, то името на Хенри Форд непременно ще присъства в него. Той преди всичко е символ на организационния и технически  прогрес, създадетелят на обществото на масовото потребление и социалните гаранции, тоест създател на това, на което ние днес казваме съвременно пазарно-капиталистическо общество.

Бъдещият основател на американската автомобилна промишлена империя е роден на 30 юли 1863 г. в семейство на мичигански фермер, емигрант от Ирландия. На 15-годишна възраст Х. Форд напуснал училище и започнал работа като младши-механик в Детройт. Интересът към механиката се проявил доста рано у Форд, а в свободното си време се увличал по часовници, което му станало любимо занимание за цял живот.  През 1893 г. Форд става главен инженер на Едисонката компания, на която основната задача била осветлението на Детройт. През 1899 г. става главен инженер в Детройтската автомобилна компания, която напуска през 1902 г. Една година след това създава компанията "Форд Мотор Компани". По това време Форд вече е успял да си спечели славата на изобретател на състезателни автомобили. През 1906 г. Х. Форд закупува контролния пакет акции на своята компания. Първият значим успех на Форд е успешното внедряване на модела "Т", който промения дотогавашните правила и представи за автомобилостроенето. Както Форд разказва по-късно, създавал този модел, като скулптура, премахвайки всичко излишно, създавал е не поредната играчка, предназначена за богаташите, а автомобил, който е достъпен за средната и част от работническата класа. Успехът дошъл незабавно, за една година производство, от модела "Т" било продадено над 15 милиона автомобили. Форд пръв внедрява в своите заводи минамална работна заплата и 8-часов работен ден. Тъй като той го правел по собствена инициатива, се стигнало до задълбочен конфликт с профсъюзите, който продължил 4 години  1937-1941 г.  От друга страна Форд бил вманиачен  по здравословния начин на живот и на хранене, увличал се е по историята на американската култура. През септемви 1945 г. Форд предава управлението на компанията си в ръцете на внука си, който носи неговото име. След две години, 1947, на 83-годишна възраст Форд починал.

Хенри Форд е несравнено едно от най-ярките имена в съвременната ни история. За жалост в историята той е останал като гениален автомобилен конструктор, а всъщност той задава тона на съвременните социални взамоимотношения. Многобройните му трудове, посветени на идеята, че е възможно успешното взаимодействане и сработване между  крупните капитали и работническата класа. Като самият той и неговата забележителна кариера са доказателство за това. От една страна той преобръща обществената организация, като прави лекия автомобил общодостъпен за всички, а от друга създава благоприатна среда за работниците си, като намира правилната форма за взаимодействие с  подчинените си. Богатството на Х.Форд е оценено на над 36. милрд. долара.
 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright ©1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.