Десислава Костова - политология четвърти курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Бизнесменът като обществен деец

 

       Ценностите са най-голямата мотивация за една нация, без тях тя не би могла да съществува. Същото се отнася и за бизнеса ако той не се крепи върху ценности, в крайна сметка ще се самоунищожи. В една организация трябва да следваш правилата, да си отворен, да проявяваш уважение към другите, да им позволяваш да са различни, да цениш живота, да бъдеш добър партньор в бизнеса и да държиш на думата си.

      Основната мисия на бизнесмена (мениджъра) трябва да бъде преди всичко общото благо на организацията и постигането на поставените цели. Друга много важна мисия е създаването на приятелска и плодотворна атмосфера, в която хората са доволни и вършат работата си. Мениджърът трябва да направи така, че  организацията да действа по един отговорен начин. Ако бизнесменът се интересува единствено от увеличение на печалбата, той може да допусне организацията да направи неща, които не са правилни законово, морално или по някакъв друг начин. Личностното развитие на мениджъра също би могло да бъде определено като мисия - когато човек натрупва опит, той получава все по-богата картина за живота, за самия себе си, за своето място в организацията и за обществото като цяло.

      Поведението на човека до голяма степен е проекция на социалните условия и обстоятелства. Динамичното развитие на обстоятелствата пък се предопределя от възможностите, които създават за осъществяване и реализация на човека. Тази универсална зависимост е в основата на човешката цивилизация. Бизнесът е един от онези социални механизми, които най-пълно отговарят на характеристиката на човешката природа в света на пазарна икономика.

      Съвременните изисквания към бизнесмена се фокусират най-вече в неговата управленска подготовка, пазарна интуиция, комбинативни способности и налагат по-високи критерии във функциите и качествата му на лидер. Дейността на днешния бизнесмен не се ограничава само в сферата на икономиката - той взема активно участие в развитието на културата, изкуството, спорта, здравеопазването, както и влияе на политическия живот в страната и региона. Сред механизмите на тези влияния са предоставянето на финанси и субсидии, различни видове съоръжения, материални облекчения и др.

 

Заедно с това и спонсорството е дейност, която помага за изграждането на имиджа и влиянието на даден бизнесмен. Не може да се определи точно каква е материална полза от една такава акция. Със сигурност обаче тя носи значителни облаги. Обикновено спонсорството попада в обектива на камерите и чрез медиите достига до хората. Решенията за спонсорство трябва да бъдат добре обмислени. Много е важно фирмата да не се обвързва с противоположни на нейните цели, тъй като името й ще се свързва със спонсорираната дейност.

Бизнесът може да оказва огромно влияние върху развитието на обществения живот. Затова държавата трябва да създаде законови основания, които да регламентират дейността на фирмите и да осигуряват стабилност в частния сектор. 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.