Делян Маджаров - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Трафикът в Стара Загора

  

На територията на град Стара Загора работят по официални данни 700 броя таксита, разпределени между 35 транспортни фирми. Всяка от фирмите разполага с диспечерски пункт с радио честота за координиране на движението и поръчките в града. За да не пречат на движението в града, с решение на ОС Стара Загора са определени таксистоянки в различните части на града.

Автобусните фирми обслужват линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема. Съгласно утвърдените маршрутни разписания в община Стара Загора съществуват съответно 28 линии от вътрешноградски и крайградски превоз, 11 линии от общинската транспортна схема, 15 линии от областната транспортна схема и 17 от републиканската. Утвърдени са 13 линии за превоз на автобуси с малка пътниковместимост (микробуси). Всички преминаващи и отпътуващи автобуси тръгват от автогара Стара Загора. Общо 301 автобуса преминават на ден през автогарата до различни точки на страната. С решение на ОС е обособена зелена зона в центъра на града, където е забранено движението и паркирането на автомобили.

В град Стара Загора ежедневно се регистрират между 30 и 80 автомобила. В последните години нарастващият брой на автомобилите затруднява придвижването и паркирането в града. За да се промени това и за да има поносима натовареност, проблемът е инфраструктурата на града. Трябва да се изградят подземни и надземни паркинги. Такива паркинги могат да се изградят под детски площадки и др., за да се разреши този проблем. Необходимо е да се разширят улиците, защото каквито и пътни знаци и маркировки да се поставят, без необходимото разширение нещата няма да се подобрят. Трябва да се разширят колкото се може по-бързо улиците "Ген. Гурко" и "Ген.Столетов", където стават най-много катастрофи. На въпросните улици е необходимо да се изрежат дърветата, да се намалят тротоарите, след което да се засеят нови дръвчета. В опеделени часове придвижването по тези улици е изключително затруднено. Би трябвало да се изградят повече кръгови кръстовища, защото те са най-безопасните и статистиката сочи, че в световен мащаб на такива кръстовища стават най-малко проишествия. За съжаление може да се каже, че в Стара Загора те липсват.

Основно най-големият трафик и натоварвания е движението от индустриална зона към града и обратно. Този поток трябва да се разбие. Да се изгради ново мостово съоръжение до съществуващия мост над бул. "Славянски". Трябва да се направи такъв източно от него с пряка връзка на "Славянски". Това съоръжение ще обслужва източната част на града, а съществуващото централната част на Стара Загора. Третият поток от автомобили трябва да се отклонява от промишлена и индустриална зона в посока запад към улица "Анастасия Тошева" и от там да завие на ляво към Калояновско шосе с цел да се обслужват кварталите Железник, Казански и Три чичура север и юг.

Тези подобрения неимоверно ще подобрят и облекчат трафика в Стара Загора.

 

Информация: КАТ Стара Загора и Отдел по транспорт в община Стара Загора.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.