Антония Христова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

БЪЛГАРИ И  БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ ( БЪЛГАРИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ) В ХАСКОВО

 

 

Преди да разкажа как в моя роден град живеят и българи, и турци (българи от турски произход), искам да споделя какво разбирам аз под думата турчин.

Следвайки простата логика, то думата турчин е като думата българин, американец, французин, сърбин и т.н. Тоест за мен думата турчин следва да обозначава човек, който е гражданин на Република Турция , човек, роден в Турция и притежаващ турски паспорт.

Следователно турците, живеещи в България  ( в най-общия случай ) са хора, които са родени в България, израснали в България и имащи български паспорт и често изповядващи ислям. Техните бащи, майки, баби или дядовци са били турци . Какви са те тогава?

Ами българи от турски произход, защото щом притежават български документ за самоличност, те са по националност българи, а религията, която изповядват, няма нищо общо с това. Живеем в демократична държава, в която всеки е свободен да изповядва религията, която му е присърце и която смята за правилна.

За мен няма турци в България или те са много малко хора, защото според моите разбирания да си турчин, означава да си гражданин на Турция, да си роден и израснал в Турция и да имаш турско самосъзнание. В България има българи от турски произход.

 

Хасково е град, който се намира  много близко до южната съседка на страната ни Турция. Град, в който мирно и  в разбирателство живеят двата етноса българи и българи от турски произход (които за краткост и удобство ще наричаме турци ).

По време на Възродителния процес голяма част от турците, живеещи в Хасково, се изселиха в Турция. След 1992 г. те започнаха поетапно да се завръщат и със себе си донесоха много капитали. В Хасково и в областта има над 200 турски шивашки фирми, които предлагат работа и препитание както на българи, така и на турци. Същото важи и за българските фирми. Има над 50 фирми, които се занимават с внос и търговия на платове и шивашки пособия. Това е и най-развитият отрасъл сега в града, даващ прехрана на голяма част от населението на областта - както на българи, така и на турци.

 

Турският етнос взема дейно участие в общественополитическия живот на града. Те имат свои представители в Областния съвет. Участват в политическия живот още от първите демократични местни избори.

През изминалата 2007 г. покрай местните избори се изостриха отношенията между двата етноса в града, за първи път се стигна до открит конфликт. Това стана в седмицата между първия и вторият тур на изборите. Конфликтът бе предизвикан от изказване на лидера  на ДПС Ахмед Доган. Аз искам този град. Превзехме Кърджали, сега е ред и на Хасково каза лидерът по време на среща с избирателите в Хасково преди балотажа ( между г-н Честименски, подкрепен единствено от ДПС, и г-н Иванов, подкрепен от всички останали партии, както и местния елит, бизнесмени и от цялата общественост). Опитът за превръщане на вота в етнически разгневи българския етнос и активизира патриотичните настроения. За щастие конфликтът отшумя веднага след местните избори.

Що се отнася до обикновените хора те живеят без на първо място да излиза етническата принадлежност. Хората живеят по съседски добре.

 

Няма открит етнически конфликт. Хората живеят в разбирателство и взаимопомощ. Не е важна етническата принадлежност, а самата човешка личност и същност.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-20087 OMDA Ltd. All rights reserved.