Александър Александров - политология четвърти курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Проблемите на Община Пловдив

Няма община в България, която да се развива безпроблемно. Това не е страшно, по- страшното е, когато те не се решават, поради липсата на средства или поради липсата на воля от страна на местната власт. Пловдив, вторият по големина град в България, живее с редица проблеми. Те не са само социални, търговски, екологични, но и инфраструктурни. Древният град, който е побратимен с няколко европейски общини, страда от изключително лоша инфраструктура и това отблъсква българските и чуждестранни инвеститори. На базата на впечатлителните архитектурни забележителности се открояват недотам лицеприятните дупки, които зеят по основните пътни артерии на града. Те не само са една от язвите на града, но са и истински кошмар за всеки шофьор. Централните булеварди, кварталните улици в по-голямата си част са разбити. Това показва, че те не са поддържани и че за тях се отделят малко пари. Местната власт се оправдава, че отделените средства в общинския бюджет за ремонтирането на улиците са недостатъчни. За централната пътна артерия общината се опитва да спечели средства от държавата, за да я реконструира и преасфалтира. Така с държавни средства бе напълно обновено Пещерско шосе в града. Освен че то бе разширено и преасфалтирано, сменени бяха остарелите тръби на канализационната и водопроводната мрежа, които минават под пътната настилка. Уличното осветление и тротоарите по Пещерско шосе са напълно подменени. То изглежда добре, за разлика от цеднтралния булевард Цар Борис III - Обединител, който е осеян с дупки. За справянето с този проблем в отделните квартали районните кметове намериха решение още преди две години. Те предложиха, а и Общинският съвет на Пловдив прие, парите от уличните гаражи да отиват за ремонт на пътната настилка на малките вътрешноквартални улички, защото за тях парите все не достигаха. Така през изтеклата година бяха ремонтирани десетки малки улички в шестте района на Пловдив.

Това обаче не е единственият проблем, който тормози пловдивчани. Местните жители недоволстват и от сметопочистването. Неведнъж те сигнализират местната управа за прашни, мръсни, кални и непочистени улици. При всеки по-обилен валеж стават причина отводнителните шахти да се запушват и улиците да се наводняват. Така се наводняват ниските части на къщите и жилищните блокове. Този проблем все още остава нерешен. Причината е, че не е изяснена собствеността на уличните шахти. ВиК-дружеството твърди, че те не са тяхна собственост. С решение на правителството от 2006 г., обнародвано в Държавен вестник, шахтите са собственост на съответната община, която трябва да се грижи за тях и да ги поддържа. Община Пловдив обаче твърди, че те се на ВиК и че дружеството трябва да се грижи за почистването им, въпреки че Общината не плаща и стотинка на ВиК за това. Поради това дружеството отказва да се грижи за шахтите. Местната власт от половин година се сблъсква и с друг проблем - сметоизвозването. Частната фирма Екоглобъл, с която Общината има подписан 15-год. договор за сметопочистването на града, промени част от собствениците си и фирмата изпадна във вътрешен конфликт относно собствеността. Окръжният съд запорира сметките й и почистващата фирма е изправена пред невъзможността да изпълнява своите функции. Така на практика тя не може да обслужва града. Това наложи Община Пловдив да сключи спешно договор с друга комунална фирма, която да поеме сметопочистването и сметоизвозването. В противен случай градът щеше да бъде изправен пред огромен екопроблем, сходен със столичния. Това обаче е временно решение. Въпросът трябва да бъде уреден от новата местна управа. На нея се пада и решаването на един от най-сложните въпроси, а именно завършването на първия в България завод за преработка на твърди битови отпадъци. В него ще се рециклират боклуците не само на Пловдив, но и на още пет общини. Стартирането на завода все още е затруднено поради липсата на средства. Държавата е отпуснала само 5 милиона лева, а са необходими двойно повече. Ако заводът и догодина не бъде завършен, има опасност Пловдив да бъде изправен пред екокатастрофа, защото сметището в Цалапица може да функционира още две години и след това трябва да бъде закрито, тъй като се изчерпват неговите възможности. Остър е общественият диспут относно приемането на още софийски бали на градското депо. Новата власт обмисля, че ако това се наложи, да поиска минимум 6 милиона лева от държавата.

Пловдивчани са изправени и пред друг проблем, който ежедневно ги тормози и притеснява - градският транспорт. Нередовните автобуси и тролейбуси, както и липсата на всякаква транспортна връзка до различните крайни точки на града става мотив за широко обществено недоволство и упрек към местната власт. Градът трябва да се справи и с високата безработица.

    

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.